De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Tijdlijn Adolf Hitler

Geboortedag
Adolf Hitler werd op 20 april 1889 geboren in Braunau-am-Inn, Oostenrijk, vlakbij Duitsland. Zijn vader, Alois, was douanier, zijn moeder zorgde voor het gezin.
Adolf was gek op tekenen, het zou ook zijn enige passie zijn en blijven, alleen voor tekenen haalde hij op school altijd ruime voldoendes, hij wilde dan ook graag kunstschilder worden.

School
Als hij zestien is verlaat Adolf zonder diploma zijn school, hij is éénmaal blijven zitten. Hij vertrekt naar Adolf Hitler en Eva Braun Wenen om te gaan studeren aan de Academie van Schone Kunsten maar daar wordt hij afgewezen omdat hij nog geen 18 is. Hij overweegt dan maar om architect te worden, maar ook op die school wordt hij niet aangenomen.
Later, als hij wel oud genoeg is, probeert hij het nogmaals bij de Academie voor Schone Kunsten maar men vindt dan dat hij niet geschikt genoeg is..

Leger
In 1914 staakt Adolf zijn pogingen om te studeren, hij is dan 24 en meldt zich aan bij het leger om te strijden voor een groot Duitsland. Hij raakt gewond maar hersteld daar volledig van en wordt geëerd met het IJzeren Kruis, een hoge Duitse militaire onderscheiding.

Politiek
Na de oorlog wordt hij lid van de Duitse Arbeiderspartij waarvan hij in 1921 leider wordt. Nog geen twee jaar later, hij is dan 34, pleegt hij een zogenaamde Putsch, een staatsgreep. die mislukt en Hitler wordt opgepakt en beland in de cel waar hij slechts negen maanden uitzit van de vijf jaar gevangenisstraf die hem is opgelegd.
Tijdens zijn detentie schrijft hij 'Mein Kampf'. Het boek wordt een groot succes, daarin ziet hij zijn gelijk en geeft zijn ideeën vorm in de Nazi-Partij die meedoen aan de verkiezingen, bij de volgende verkiezingen van 1932 verdubbelt hij zijn zetels. Die winst is zo gleurieus dat hij benoemd wordt tot Reichskansler.
Als in 1934 president Von Hinderburg sterft neemt Hitler ook die taken op zich en laat zich vanaf dan aanspreken als Führer. Hij lapt eerdere afspraken met buitenlandse mogenheden aan zijn laars en laat de wapenindustrie op volle toeren draaien.

Oorlog
In 1936 wordt duidelijk welke kant Adolf Hitler op wil, hij gaat een bondgenootschap aan met Italië en Japan. Drie jaar later doet hij wat hij al tijden heeft aangekondigd, hij valt Polen binnen om het land te zuiveren van de Joden. Het jaar daarvoor heeft hij Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije al ingelijfd.

Liefde
Adolf hield van twee mensen, zijn moeder en zijn vrouw. Zowel zijn vader als moeder zijn vroeg overleden en Eva Braun stierf gelijk met hem. Hitler was gek op zijn hond, Blondi. Persoonlijk denk ik dat de meeste genegenheid van Hitler uit is gegaan naar Dr. Goebbels die met zijn hele gezin tot aan de dood van Hitler bij hem heeft gewoond in de bunker van Berlijn.

Zelfmoord
Als op 30 april 1945 de situatie van de Duitse troepen uitzichtloos is pleegt Adolf samen met zijn vrouw Eva Braun zelfmoord.
Hoewel anders beweerd, is zijn stoffelijk overschot nooit gevonden waardoor geruchten als dat hij nog jaren geleefd zou hebben telkens weer de kop opsteken. Ook Goebbels, zijn vrouw en hun zes kinderen vonden de dood door cyanide in de bunker.

Mein Kampf

In juli 1925 verschijnt dit boek van Adolf Hitler, hij heeft het voor het grootste deel geschreven in de gevangenis, daar zat hij negen maanden van de vijf jaar uit waar hij tot veroordeeld was vanwege zijn staatsgreep in 1923.
Het boek vertelt over problemen die terug zijn te leiden tot één oorzaak, de ongelijkheid der rassen en dat er maar één oplossing is: een dictator.

Volgens Hitler zijn andere rassen inferieur aan het blanke ras en het Germaanse ras binnen het blanke is het beste ras. Een echte Germaan was te herkennen aan zijn lengte, blonde haar en blauwe ogen. De Joden kwamen er het slecht vanaf in zijn boek, die waren de wortel van alle ellende in de wereld.

Nacht van de lange messen

Zijn tweede 'overval' op de rechtstaat pleegde Adolf toen hij 45 jaar was, in 1934. Hij was nu de belangrijkste politieke en militaire man van nazi-Duitsland dus permitteerde hij het zich om op 1 juli van dat jaar zijn politieke tegenstanders uit de weg te ruimen.
Heinrich Himmler kwam toen zeer nadrukkelijk in beeld omdat die de uitvoerende taken op zich nam. De 'nacht van de lange messen' was niet meer dan een zuivering.

Belangrijkste tegenstander van Hitler was Ernst Rõhm die leider was van de SA (Sturmabteilung), een grote en sterke beweging waarop Hitler steeds minder greep had. De SA was een separate dienst die niet onder het leger viel.
Rõhm kreeg de keus "of zelfmoord plegen of voor het vuurpeloton sterven" waarop Rõhm gezegd zou hebben dat als Hitler hem dood wilde die dat maar zelf moest komen doen waarop een SS'er Rõhm in zijn cel doodschoot.
Nu dat de leider van de SA dood was kon deze para-militaire beweging worden gezuiverd en onder toezicht van het leger gesteld. De SS trad in de voetsporen van de SA die tot dan als voornaamste opdracht had om politieke tegenstanders te elimineren.

Ook Gregor Strasser werd tijdens de nacht vermoord, hij wilde de plaats van Hitler innemen.

Jodenhaat
Het is niet honderd procent zeker waarom Hitler anti-semiet was. Omdat zijn houding jegens Joden pas goed naar buiten komt in zijn boek Mein Kampf lijkt het erop dat de maatregelen die Duitsland na de Eerste Wereldoorlog kreeg opgelegd de grondslag vormen voor zijn afkeer van Joden.
Onder andere de Amerikaanse bankiers waren een doorn in het oog van Hitler.

De tijd die Adolf in Wenen doorbracht kan wel eens bepalend zijn geweest voor zijn kronkelende gedachten. Er woonden veel rijke Joodse families in de Oostenrijke hoofdstad, Adolf's moeder had een Joodse dokter maar die had haar niet kunnen redden, zijn geld was op, studeren kon hij niet.
Samen met een vriend woonde hij op een kamer maar toen hij de huur niet meer kon betalen moest hij daar weg, hij verdiende zijn geld met klusjes doen voor de rijke Oostenrijkers die op hem neerkeken. In Duitsland was alles anders, zo concludeerde Hitler. Hij nam dienst in het Duitse leger.

In 2016, zeventig jaar na de dood van de auteur, viel Mein Kampf niet meer onder enig auteursrecht waardoor het boek vrij uitgegeven mag worden.

Tijdlijn


Hieronder momenten in het leven van Adolf Hitler die van belang zijn, het gaat dus niet om momenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie daarvoor de TIJDLIJN TWEEDE WERELDOORLOG.

20 april 1889
Braunau am Inn
Adolf Hitler wordt geboren in een café

22 april 1889
Braunau am Inn
Adolf Hitler wordt gedoopt op dezelfde plek als waar hij werd geboren.

mei 1895
Fischlham
Hitler gaat naar school in Fischlham

april 1896
Lambach
Hitler gaat hier naar een nonnenschool

februari 1899
Leonding
De familie Hitler verhuisd naar Leonding, Adolf gaat naar de vierde klas van de openbare school in Leonding

januari 1903
Leonding
Adolf's vader overlijdt plotseling terwijl hij in een bar een glas wijn drinkt

juni 1905
Linz
Moeder Klara Hitler verkoopt het huis en verhuist met haar gezin naar Linz

mei 1906
Wenen
Voor de eerste maal bezoekt Adolf deze Oostenrijkse plaats

september 1907
Wenen
Hitler verhuisd naar een kamer in Wenen in de Stumpergasse 31

december 1907
Linz
Zijn moeder overlijdt, zij is 47 geworden

november 1909
Wenen
Adolf werd in 1907 niet aangenomen op de kunstacademie en kan nog steeds geen behoorlijk werk vinden

december 1909
Wenen
Adolf kan zijn huur niet meer betalen en wordt dakloos

mei 1913
München
Samen met een vriend betrekt hij hier een klein appartement in München, op deze manier ontloopt hij ook de militaire dienst in Oostenrijk

februari 1914
München
Adolf wordt alsnog afgekeurd voor militaire dienst in Oostenrijk

augustus 1914
Europa
De Eerste Wereldoorlog breekt uit

september 1914
München
Hitler heeft ineens wél zin om in het leger te gaan, maar dan wel het Duitse

november 1918
Europa
Einde Eerste Wereldoorlog

januari 1919
Duitsland
De voorloper van de NSDAP, de DAP, wordt opgericht

1919
München
Hitler heeft werk als wacht, maar al snel valt hij op tijdens speeches

maart 1920
München
Hij neemt ontslag uit het leger, de NSDAP wordt opgericht

1920
Zuid-Duitsland
Hitler houdt honderden toespraken gedurende dit jaar en de jaren nadien

november 1921
München
Tijdens een partijvergadering schieten communisten om zich heen, alleen Rudolf Hess raakt lichtgewond. Een andere versie van dit incident spreekt van een kleine bom

november 1923
München
Hitler probeert de macht te grijpen in Beieren

december 1923
München
Hitler wordt gearresteerd en opgesloten

april 1924
München
Vijf jaar moet Hitler de gevangenis in vanwege de 'Putsch'

1924
Landsberg
Tijdens zijn gevangenschap begint hij aan 'Mein Kampf'

december 1924
Landsberg
Adolf is 'na negen maanden detentie alweer vrij man

februari 1925
München
De tot dan verboden NSDAP is weer legaal een partij

juli 1925
München
Het eerste van twee delen van 'Mein Kamp' komt uit< Rudolf Hess heeft eraan meegeschreven, maar dat wordt niet vermeld

1925 - 1933
Duisland
Hitler houdt veel toespraken in kleine gelegenheden en ontmoet in deze periode veel belangrijke mensen

oktober 1929
München
Adolf en Eva Braun ontmoeten elkaar voor de eerste keer

februari 1932
Berlijn
De van geboorte Oostenrijker Adolf Hitler is tot nu toe statenloos omdat hij dienst heeft gedaan in het Duitse leger. Hem wordt echter het Duitse staatsburgerschap gegeven.

februari 1932
Duitsland
Door zijn staatsburgerschap van Duitsland kan Hitler een gooi doen naar het presidentschap van Duitsland tegen Hindenburg, de laatste won met 53 tegen 36%

januari 1933
Duitsland
Na de verkiezingen te hebben gewonnen wordt Adolf door Hindenburg benoemd tot Rijkskanselier

februari 1933
Berlijn
Een brief met gif erin, geadresseerd aan ADolf, wordt onderschept

maart 1933
Dachau
Het eerste concentratiekamp wordt geopend

april 1933
Duitsland
De Gestapo wordt opgericht, Hermann Göring, een zeer persoonlijke vriend van Hitler, zet de club in de steigers. Heinrich Himmler wordt aangesteld als leider, Rudolf Hess is plaatsvervanger van Hitler

15 mei 1934
Duitsland
Hitler benoemd Hess tot leider van het ministerie van rassenscheiding waardoor Hess direct berokken raakt bij de uitvaardiging van anti-semitische maatregelen

juni 1934
Italie
Hitler brengt een bezoek aan Benito Mussolini die sinds 1922 aan de macht is, in hem ziet Hitler een ideale bondgenoot

juni 1934
Duitsland
Nacht van de Lange Messen. De militaire tak van de NSDAP wordt door de SS vermoord

augustus 1934
Duitsland
President Hindenburg overlijdt, Hitler roept zichzelf tot Führer uit

september 1935
Duitsland
De Nuremberg wetten worden ingevoerd. Joden verloren hun staatsburgerschap en gemengde huwelijken werden verboden

november 1936
Duitsland Japan Italië
De as-mogenheden vormen een pact

september 1938
Berlijn
Er wordt een aanslag gepland,e chter, deze wordt niet uitgevoerd

november 1938
Duitsland
Kristallnacht. In heel Duitsland worden de winkels van Joden vernield, dit als reactie op de moord door een Joodse jongen op een Duitse diplomaat in Parijs

november 1938
München
De Zwitser Maurice Bavaud raamt een aanslag op Hitler maar ziet van zijn plan af als hij zich realiseert dat hij niet dichtbij genoeg kan komen. Hij probeert het in Berchtesgaden nog enkele malen, maar komt wederom niet dichtbij genoeg. Per toeval wordt hij ontmaskerd en onthoofd door de Gestapo

mei 1939
Duitsland
Ravensbruck wordt geopend, het is een concentratiekamp voor vrouwen, vanaf 1941 werden er ook mannen gevangen gehouden

augustus 1939
Duitsland Rusland
Molotov en von Ribbentrop teken een niet-aanvalsverdrag tussen Rusland en Duitsland

september 1939
Polen
De Oosterburen van Duitsland wordt door de nazi's en de Russen aangevallen en bezet

november 1939
München
Een bomaanslag op Hitler en de militaire top mislukt, de bom gaat af als Hitler al weg is, de dader Georg Elser, wordt zonder vorm van proces doodgeschoten

april 1940
Polen
Concentratiekamp Auschwitz wordt geopend

mei 1940
Nederland
Na vijf dagen strijd en het bombardement van Rotterdam capituleert Nederland

juni 1941
Rusland
Operatie Barbarossa begint, Hitler opent de aanval op Rusland

december 1941
Europa
Nacht und Nebel. Speciale commando's sporen mensen uit het verzet op en brengen hen naar een speciaal kamp waar ze gemarteld en uiteindelijk vermoord worden.

december 1941
Verenigde Staten
De oorlog wordt verklaard aan de VS door Duitsland en Italië

juli 1942
Nederland
Kamp Westerbork wordt een concentratie- doorvoerkamp, Joden worden hierheen gebracht om op transport te worden gesteld naar vernietigingskampen

maart 1943
Berlijn
Christoph Freiherr von Gersdorff wil tijdens een tentoonstelling zichzelf en Hitler opblazen, Adolf is echter na tien minuten al weg

juli 1944
Duitsland
Claus von Stauffenberg pleegt een aanslag op Hitler

maart 1945
Rusland
Hitler verliest de strijd tegen de Russen en wordt teruggedrongen. Hitler ziet de bui al hangen en eist dat de Duitse industrie wordt vernietigd zodat deze niet in handen zal vallen van de geallieerden. Zijn orders worden niet opgevolgd

april 1945
Europa Berlijn
Op de twintigste is Adolf jarig, de nazi top bezoekt hem in Berlijn. Concentratiekampen worden bevrijd en Adolf Hitler trekt zich permanent terug in zijn bunker in Berlijn waar hij sinds januari regelmatig verblijft, in Berchtesgaden zal hij nimmer terugkeren. Hij trouwt met Eva, maakt zijn testament op en pleegt op de laatste dag van de maand zelfmoord. Zijn vrienden en Eva Braun sleept hij in zijn val mee

Andere pagina's over Adolf Hitler:
  Mein Kampf
  Hitlers' inspiratie
  De aanslagen
  Berchtesgaden
  Dubbelgangers
  De laatste dagen van Hitler
  Hitlers eigenaardigheden
  Hitlers' dood
  Film Der Untergang
  Hitler leeft!


Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme