De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

De ergste nazi's

Als Hitler voor 1945 was vermoord had de oorlog een ander einde gekend. Deze stelling zie ik steeds vaker de laatste jaren, ze is ingegeven door een gebrek aan nieuws, want ja, Hitler was de initiator van de holocaust en nee, hij was niet de enige erge nazi. De veronderstelling dat als Hitler was vermoord, daarmee de ergste nazi zou zijn geliquideerd, is onzin.

Nazi, Duitse afkorting van 'nationaalsocialist', de gedachte dat Duitsers beter waren dan anderen, lag ten grondslag aan de nazi-beweging. De NSDAP was de politieke tak van het nazibewind. Onder Hitler groeide de partij uit tot de grootste van Duitsland.
In 1933 kreeg hij tijdens de verkiezingen bijna de helft van de stemmen omdat de Duitsers ontevreden waren over de economische crisis die voor een groot deel verweten werd aan Joden en Communisten.
Van alle na de oorlog opgepakte, berechte en veroordeelde nazi's bekende alleen Albert Speer.

Swastika
Dit 'hakenkruis' stond symbool voor het nazisme. Hitler misbruikte een oud godsdienstig symbool van Hindoes en Boedisten. De swastika staat bijvoorbeeld afgebeeld op de voet van Boeddha.
Het symbool komt echter ook voor op christelijke graftomben bij Rome en op Griekse en Romeinse mozaïekvloeren.

Je wilt er nu ook weer niet teveel aandacht aan schenken, maar voor de beeldvorming kan het soms verhelderend zijn als je weet wie wie was. Op deze pagina staan korte stukjes over min of meer bekende nazi's.
Het doel van deze site is immers door met beknopte informatie een beter beeld te geven van de Tweede Wereldoorlog.

Top 25

Je kunt allerlei lijstjes verzinnen, een top 10, maar wie is dan de elfde en is die dan 'minder' erg. Ik vind op zich het sterilisatie programma even erg als een kampbewaakster die besliste over doorwerken of de gaskamer.
Toch waag ik mij aan een lijstje, een top 25. Ik doe dat omdat er een aantal namen in voor komen die velen niet kennen, ze staan tussen nazi's die je wellicht wel weer van naam kent.
Ik begin met de top 25, daaronder staat een alfabetische lijst van alle nazi's die ik wil benoemen. De lijst is in werkelijkheid natuurlijk veel langer.

25. Theodor Szehinskyj
24. Helmuth Leif Rasmussen
23. Helmut Oberlander
22. Walter Rauff
21. Alfred Rosenberg
20. Paul Blobel
19. Josef Kramer
18. Aribert Heim
17. Alois Brunner
16. Martin Bormann
15. Joseph Goebbels
14. Otto Skorzeny
13. Josef Mengele
12. Oskar Dirlewanger
11. Friedrich Jeckeln
10. Maria Mandel (Mandl)
  9. Franz Stangl
  8. Ernst Kaltenbrunner
  7. Heinrich Müller
  6. Hermann Göring
  5. Odilo Globocnik
  4. Adolf Eichmann
  3. Heinrich Himmler
  2. Reinhard Heydrich
  1. Adolf Hitler

Nazis

Mijn lijst van de ergste nazi's, (!) achter een naam betekent dat hij of zij in mijn 'top 25' staat, zie hierboven.

Artur Albrecht
Politieman, hij martelde en voerde executies uit. Hij is in 1952 ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Artur Axmann
Leider van de Hitler Jugend (opvolger van Baldur von Schirach.)
Axmann heeft slechts kort vastgezeten en stierf in 1996 als vrij man in Duitsland.

Kurt Asche
Was in België verantwoordelijk voor de deportatie van 25.000 Joden naar Auschwitz waarvan het merendeel niet terugkeerde. Hij woonde lang onder een andere naam in Duitsland. Het duurde bijna twintig jaar voordat hij werd berecht, van de zeven jaar hoefde hij er maar twee uit te zitten vanwege zijn hoge leeftijd.

Richard Baer
Bevelhebber van Auschwitz I van mei 1944 tot en met januari 1945.
Hij vluchtte na de oorlog naar Hamburg en nam een andere naam aan, maar werd toch opgespoord en berecht. Toen hij nog geen drie jaar van zijn straf had uitgezeten overleed Baer op 51-jarige leeftijd in de gevangenis.

Klaus Barbie
Hoofd van Gestapo in Lyon (de Slager van Lyon.)
Barbie werd na de oorlog tot levenslang veroordeeld en overleed in 1991 op 77-jarige leeftijd aan leukemie in een Franse gevangenis.

Kurt Becher
...lees hier verder...

Hermann Becker-Freyseng
Voor medische proeven gebruikte hij gevangenen uit concentratiekampen. Vlak na de oorlog werd hij tot twintig jaar veroordeeld maar in 1952 stond hij alweer als vrij man op straat. Direct daarop kreeg hij een visum voor de VS waar hij als arts aan de slag kon.

Bernhard Bender
De rechterhand van Heinrich Himmler. Het opvallende aan deze man is dat vrijwel niemand hem kent en ook na de oorlog bleef dat zo. Hij zou zijn gaan werken voor de Egyptische geheime dienst. Er zijn zeer sterke vermoedens dat hij de naam Ibn Salem aan heeft genomen en zich bekeerd heeft tot de Islam.
Of en zo ja wanneer hij is overleden is niet bekend.

Karl Peter Berg
Duitser die het bevel voerde over Kamp Amersfoort. In 1949 werd hij ter dood gebracht.

Paul Blobel (!)
Blobel was lid van de SS en de SD. Hij was op het eind van de oorlog belast met het uitwissen van de misdaden die het nazi-regime van Hitler had gepleegd. Hij leidde commando-groepen die flitsacties uitvoerden om Joden te vermoorden. Na de oorlog stond hij terecht in Neurenberg, telkens voerde hij aan dat hij slechts bevelen had opgevolgd.
Toch werd hij ter dood veroordeeld, een straf die pas in 1951 werd uitgevoerd.

Johanna (Juana) Bormann
Juana was een gevreesd kampbewaarster in verschillende kampen. Na de oorlog werd zij na een proces voor een vuurpeloton ter dood gebracht.

Martin Bormann (!)
Directe assistent van Adolf Hitler.
Deze klerk kan gezien worden als de man die de meeste invloed op Hitler uit had kunnen oefenen maar dat bewust niet heeft gedaan, waarschijnlijk omdat hij Hitler juist aanmoedigde. Over wat hem na de oorlog gebeurd is weet niemand iets. Dit is een van de grootste mysteries van WO2.
Het verhaal gaat dat er vele jaren later in Berlijn botten zijn gevonden van Bormann maar of die er altijd al hebben gelegen of er later zijn neergelegd is niet zeker. De botten bleken na uitgebreid DNA onderzoek wel van Bormann te zijn. Hij is toen door zijn familie op een onbekende plek herbegraven, hoewel beweerd werd dat hij alsnog zou zijn gecremeerd.

Greta Bosel
Greta was verpleegster maar werkte vanaf het begin van de oorlog als kampbewaker in Ravensbrück, later werd zij daar verantwoordelijk voor het beoordelen of iemand nog in staat was te werken. Vaak wachtte de gaskamer als je te zwak was, soms werd je naar een ander kamp gebracht.
Zij ontsnapte na de oorlog maar werd uiteindelijk toch gepakt en na een proces ter dood gebracht.

Herta Bothe
In 1942 meldde zij zich aan voor een training tot kampbewaakster, tot dan was zij verpleegster in een ziekenhuis. Van Ravensbrück ging zij naar Kamp Stutthof waar rond de 60.000 mensen om het leven kwamen. Zij stond bekend als zeer wreed, een meisje van 18 dat van een aardappelschil had gegeten sloeg ze dood.
Ze kreeg tien jaar gevangenisstratf waarvan ze er zes uitzat.

Karl Brandt
Bedenker van het Nazi euthanasieprogramma en lijfarts van Hitler.
De Gestapo pakte hem op 16 april 1945 op omdat hij zijn gezin uit Berlijn had helpen vluchten. De geallieerden troffen hem aan en hebben hem berecht en schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, waaronder massamoord. Hij werd opgehangen op 2 juni 1948 toen hij 44 jaar oud was.

Rudolf Brandt
Rechterhand van Heinrich Himmler, in 1948 werd hij ter dood gebracht.

Werner von Braun
Raketgeleerde die verantwoordelijk was voor de dood van tienduizende mensen door zijn raketten, hij is nooit veroordeeld, sterker nog, hij werd na de oorlog door de Amerikanen gearresteerd en vervolgens in dienst genomen.
Von Braun is als vrij man een natuurlijke dood gestorven in 1977. Hij geeft zich nimmer hoeven verantwoorden voor zijn daden omdat zijn kennis de Amerikanen zeer welkom was.

Alois Brunner (!)
Kampcommandant in Frankrijk en assistent van Adolf Eichmann. Is in 2011 of 2014 overleden in Syrië. Brunner was mede-verantwoordelijk voor de deportatie van 100.000 Joden uit Wenen.

Josef Bühler
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Carl Clauberg
Duits dokter die in meerdere kampen medische experimenten uitvoerde.

Sera de Croon
Sera was een sadist die trots was op zijn medogenloosheid jegens Joden. Hij mishandelde met plezier zijn slachtoffers. Hij werd ter dood veroordeeld, Juliana verleende hem gratie, van de straf van 21 jaar die hij uiteindelijk kreeg zat hij er uiteindelijk maar 14 uit. In 1990 overleed hij als vrij man in Spanje op 73-jarige leeftijd.

John Demjanjuk
Hij was kampbewaarder in Sobibor, Flossenbürg en Treblinka, hij staat symbool voor de onwil om het moorden op Joden in de Duitse kampen te stoppen. Demjanjuk werd veroordeeld, maar betoogde dat er sprake was van een persoonsverwisseling. In Duitsland liep er nog een zaak tegen hem, Demjanjuk tekende beroep aan en overleed op 17 maart 2012 voordat er uitspraak werd gedaan.
...lees hier verder...

Jakob Denzinger
Denzinger was verbonden aan een SS doodseskader en werkte in vijf concentratiekampen. Hij vluchtte naar de VS waar hij in 1989 vertrok met behoud van een uitkering. In februari 2016 stierf hij in vrijheid in Kroatië.

Sepp Dietrich
Dietrich was een oogappel van Hitler, hij leidde een SS-eenheid die aanvankelijk de bewaking van de Führer op zich nam. Hij kwam door een vormfout vervroegd vrij na een levenslange veroordeling.

Oskar Dirlewanger (!)
SS'er die een eenheid leidde die bestond uit Duitse criminelen die amnestie zouden krijgen als ze zich aansloten bij de 'Dirlewanger Division'. Dirlewanger was een pedofiel en sadist. Hij werd in Frankrijk gepakt toen hij zich voor behandeling in een ziekenhuis meldde. De Fransen leverden hem uit aan de Polen die hem in vijf dagen doodsloegen voor zijn wandaden in Polen.

Karl Dönitz
Door Hitler aangewezen als zijn plaatsvervanger. Toen Hitler om het leven kwam was Dönitz ook even (23 dagen) zijn opvolger.
Karl stond terecht in Neurenberg en werd veroordeeld tot tien jaar cel. Na zijn vrijlating bleef hij volhouden nooit geweten te hebben van de Holocaust, ook zou hij geen nazi zijn geweest. Er zijn echter meer dan voldoende anti-semitische uitlatingen van hem opgetekend en hij sputterde ook geenszins tegen toen Hitler dood werd verklaard en moest worden opgevolgd door hem.
Karl Dönitz overleed op 89-jarige leeftijd.
...lees hier verder...

Adolf Eichmann (!)
Verzorgde de logistiek rondom de deportaties van Joden en werkte voor Himmler en Heydrich. Eichmann wist na de oorlog te vluchten naar Zuid-Amerika maar op 11 mei 1960 ontvoerden agenten van de Mossad hem om hem in Israël te brechten, veroordelen en op te hangen.
In 2006 werd bekend dat de Amerikanen altijd geweten hebben dat Eichmann zich in Argentinië ophield.

Theodor Eicke
Eicke was Obergruppenführer in de SS en oprichter van de Totenkopfverbände, zeg maar het bewakersgilde van de concentratiekampen waarvan Eicke als een van de architecten wordt gezien. Hij overleed tijdens de oorlog toen hij een verkenningsvlucht maakte.

Friedrich Engel
SS-officier en de Beul van Genua.
Ondanks dat hij door een Italiaanse rechtbank levenslang kreeg kon hij jarenlang vrij rondlopen. Engel overleed als vrij man op 97-jarige leeftijd in 2006 te Hamburg.

Hermann Fegelein
SS'er die gedrurende de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog in de Führerbunker verbleef, op 29 april zag hij de bui al hangen en verdween, toen de SS hem thuis aantrof stond hij op het punt te vluchten met een andere vrouw dan zijn eigen vrouw. Hoogstwaarschijnlijk is hij naar de bunker teruggebracht en daar geëxecuteerd.
Fegelein was getrouwd met Margarethe (Greti), een zuster van Eva Braun, zij overleefde de oorlog en kreeg op 5 mei 1945 van haar inmiddels gedode man een dochter die zij naar Eva vernoemde omdat haaar zus haar een grote erfenis had nagelaten. De dochter werd dertig jaar, zij pleegde in 1975 zelfmoord nadat haar verloofde zich met zijn auto had doodgereden.
Haar moeder, een van de twee zusters van Eva Braun, leefde nog tot 10 oktober 1987.

Henk Feldmeijer
Feldmeijer was de naamgever van het extreem gewelddadige Sonderkommando Feldmeijer die als burger moorden pleegden op burgers in de hoop dat de burgerij dat het verzet kwalijk zou nemen. Aktion Silbertanne was de bijnaam voor de moorden.
Feldmeijer begon als politicus maar, in tegenstelling tot Anton Mussert, was hij meer een militant. Hij stond met zijn Nederlandse tak van de SS vaak lijnrecht tegenover de NSB van Mussert.
Feldmeijer overleed op 22 februari 1945 bij een bombardement.

Eugen Fischer
Fischer was een Duitse arts die omschreef hoe je een niet-Ariër kon herkennen. Ook experimenteerde hij op zigeuners om zijn ziekelijke theorieën te bevestigen.
De Fischer-Saller schaal gaat over de kleuren haar die er zijn, de schaal wordt nog altijd gebruikt. Fischer overleed in 1967 en is nimmer vervolgd.

Franz Fischer
Een van de vier van Breda.
Vier veroordeelde oorlogsmisdadigers werden in de koepelgevangenis van Breda opgesloten, er zat verder niemand, op deze wijze stonden zij symbool voor de gevolgen van daden tegen de menselijkheid.
Er was veel tumult in 1972 toen de regering door liet schemeren in te zullen stemmen met een gratieverzoek. Dat kwam ter sprake toen Willy Lages in 1971 overleed die al in 1966 om gezondheidsredenen was vrijgelaten. De kwestie eindigde met een continuatie van de detentie van de 'drie' van Breda.
Fischer had de dagelijkse leiding in Den Haag rond het opsporen en deporteren van Joden. Fischer werd, samen met Aus der Fünten, op 27 januari 1989 vrijgelaten en overleed net als Aus der Fünten datzelfde jaar

Hans Frank
De slager van Polen.
Hans Frank was van 1933 tot 1939 minister van Justitie in Beieren en schreef de nazi-wetgeving. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op minstens honderdduizend Polen.
Hans Frank werd in Neurenberg ter dood veroordeeld en op 16 oktober 1946 opgehangen.

Wilhelm Frick
Frick was advocaat en steunde Hitler vanaf het begin die hem minister van binnenlandse zaken maakte totdat Heinrich Himmler die post van hem overnam. Na de oorlog werd Frick tijdens het Proces van Neurenberg tot de strop veroordeeld.

Hans Fritzsche
Geestelijk vader van veel nazi propaganda.
De Russen pakten hem op maar hij ontliep een straf. Duitsland pakte hem echter toch weer op en veroordeelde hem tot negen jaar, maar daarvan zat hij slechts een hele korte tijd uit. Hij overleed in 1953 aan de gevolgen van kanker.

Ferdinand aus der Fünten
Een van de vier van Breda.
Vier veroordeelde oorlogsmisdadigers werden in de koepelgevangenis van Breda opgesloten, er zat verder niemand, op deze wijze stonden zij symbool voor de gevolgen van daden tegen de menselijkheid.
Er was veel tumult in 1972 toen de regering door liet schemeren in te zullen stemmen met een gratieverzoek. Dat kwam ter sprake toen Willy Lages in 1971 overleed die al in 1966 om gezondheidsredenen was vrijgelaten. De kwestie eindigde met een continuatie van de detentie van de 'drie' van Breda.
Aus der Fünten had de dagelijkse leiding van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung in Amsterdam die belast was met het opsporen en deporteren van Joden.
Aus der Fünten werd, samen met Fischer, op 27 januari 1989 vrijgelaten en overleed net als Fischer datzelfde jaar

Roland Freisler
Rechter die veel doodvonnissen uitsprak en aanwezig was bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden. Hij werd gedood tijdens een bombardement op Berlijn op 3 februari 1945.
Vanaf het eerste uur was Freisler betrokken bij de NSDAP. Hij sprak verreweg de meeste doodvonnissen uit over tegenstanders van Hitler (tussen 1942 en 1945 alleen al 5000 doodvonnissen.)
Onder andere de leiders van de Duitse verzetsgroep 'Die Weisse Rose' (link) konden voordat de zitting begon al op hun vingers natellen dat ze veroordeeld zouden worden.

Walther Funk
Minister van Economische Zaken en president van de Reichsbank. Tijdens de Neurenberger Processen werd hij tot levenslang veroordeeld, maar kwam in 1957 vrij, hij overleed in 1960.

Albert Ganzenmüller
Ganzenmüller was tijdens de oorlog plaatsvervangend directeur bij de Duitse spoorwegen en direct verantwoordelijk voor het transport van Joden naar de vernietigingskampen.
Na de oorlog vluchtte hij naar Argentinië maar kon verder in vrijheid leven omdat in 1952 zijn zaak werd geseponeerd, drie jaar later keerde hij terug naar Munchen waar hij in 1996 overleed. In latere jaren is nog wel geprobeerd hem te toch te vervolgen, maar in 1977 zou Ganzenmüller niet fit genoeg zijn om terecht te staan, hij leefde toen nog bijna twintig jaar.
Zijn baas, Julius Dorpmüller, was even schuldig, maar die overleed in juli 1945, jarenlang is hij nog geëerd door de Duitse Spoorwegen en zijn graf wordt tot op de dag van vandaag nog zeer netjes onderhouden door onbekenden.

Karl Gebhardt
Voerde experimenten uit op gevangenen in verschillende concentratiekampen en was de lijfarts van Heinrich Himmler. Hij werd in 1947 ter dood veroordeeld en een jaar later opgehangen.

Albert Gemmeker
Commandant van kamp Westerbork.
Hij is vervolgd en veroordeeld tot slechts tien jaar cel waarvan hij er zes uitzat, hij stierf als vrij man in 1982 in Duitsland.

Karl Genzken
Hoofd van de Medische afdeling van de Waffen-SS, na de oorlog tot levenslang veroordeeld, hij stond op 1 april 1954 alweer als vrij man op straat en stierf in 1957.

Richard Glücks
Een op het oog onbelangrijker nazi, maar dat is maar schijn. Hij inspecteerde veel concentratiekampen.

Joseph Goebbels (!)
Duits minister van propaganda. Hij pleegde vlak voor het eind van de oorlog in de bunker van Hitler te Berlijn zelfmoord na eerst zijn vrouw en zes kinderen te hebben vermoord.
In augustus 2016 werd bekend dat Magda Goebbels, de vrouw van Joseph, het kind zou zijn van Richard Friedländer, een Joods handelsman. Daarmee is Magda een buitenechtelijk kind van haar moeder Auguste die op dat moment samenwoonde met Oskar Ritschel die het kind erkende als van hem. In 1931 bleek echter al dat hij niet de vader van Magda was.
Joseph Goebbels heeft altijd gehamerd op een 'zuiver Arisch' Duits volk terwijl zijn kinderen dat dus niet waren, iets wat hij waarschijnlijk wist, Magda in ieder geval wel.
Haar werkelijke (Joodse) vader kwam in 1939 in Buchenwald om het leven. Of zij ooit getracht heeft hem te redden is niet bekend.

Op 1 mei 1945 stierven Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda en Heide Goebbels door een blauwzuurcapsule, daarna pleegden Joseph em Magda in de tuin buiten de bunker zelfmoord door een blauwzuurcapsule door te bijten. Een SS'er joeg naderhand 'voor de zekerheid' enkele kogels door hun lichaam en stak hen in brand, maar ze werden alsnog herkend.
Goebbels was door Hitler als vervanger na diens dood aangewezen, maar Goebbels vond dat hij dat niet kon doen omdat hij dan de Führer zou moeten achterlaten in Berlijn.

Odilo Globocnik (!)
Deze Italiaan van geboorte was in Oostenrijk verantwoordelijk voor de vervolging van Joden. In Polen was hij een van de leidende figuren rond de kampen Treblinka, Belzec en Sobibór waar meer dan 1,5 miljoen Joden om het leven kwamen.
Bij de Weissensee werd hij op 31 mei 1945 door de Britten gearresteerd, diezelfde dag pleegde hij zelfmoord met een cyanidepil.

Richard Glücks
Hoofd van de concentratiekampen, hij kreeg als een van de eersten de bevelen onder ogen met de oplossingen wat er met het Jodenvraagstuk moest worden gedaan.

Hermann Göring (!)
Plaatsvervanger van Hitler en bevelhebber van de Luftwaffe. Zowel politiek als militair was Göring van groot belang voor Hitler en nazi-Duitsland. Hij was de geestelijk vader van zowel de Gestapo als de Luftwaffe. Hitler zag in hem zijn kroonprins.
Göring was direct verantwoordelijk voor het bombardement op Rotterdam. Hij werd opgepakt en tijdens de processen van Neurenberg veroordeeld tot de strop. Zijn verzoek om voor het vuurpeloton te mogen sterven werd afgewezen, hij stierf door cyaankali, hoe hij daaraan gekomen was werd nooit achterhaald.

Amon Goeth
Kampcommandant in Plaszow waar hij voor de lol vanaf zijn op een berg gelegen vila bovenaan het kamp, dagelijks enkele Joden doodschoot. Hij raakte bevriend met Oskar Schindler die hem omkocht zodat uiteindelijk 1.100 Joden de oorlog konden overleven.

Irma Grese
Kambewaakster Grese werkte in Ravensbrück, Auschwitz en Bergen-Belsen, zij assisteerde graag bij expirimenten op gevangenen. Mengele hoorde van haar en liet haar naar Auschwitz 'promoveren'. Ze zouden samen gevangenen mishandelen en misbruiken, ook hadden ze een verhouding met elkaar.
Na de oorlog werd zij opgehangen.

Aribert Heim (!)
Deze oorlogsmisdadiger werd op 21 september 2012 doodverklaard door een Duitse rechter, bewezen werd geacht dat hij in 1992 in Egypte was overleden, vermoedelijk aan darmkanker. Heim was arts in kamp Mauthausen en voerde gruwelijke experimenten uit op mensen. Hij injecteerde benzine in de harten van gevangenen en deed orgaantransplantaties zonder verdoving.
Na de oorlog ging hij als arts aan de slag in Duitsland totdat hij opgespoord werd, daarop vluchtte hij naar, wat men toen aannam, Egypte. In 2008 kwamen er geruchten op gang dat hij, net als veel andere nazi's, na de oorlog naar BARILOCHE was gevlucht. Er werd onderzoek gedaan, maar geen enkele aanwijzing werd gevonden.
In 2012 is hij dus officieel dood verklaard. Efraim Zuroff (link) heeft daarover zo zijn twijfels.

Rudolf Hess
Tot 1941 was hij de rechterhand van Adolf Hitler.
In dat jaar schreef Hess geschiedenis door in een Messerschmitt naar Engeland te vliegen. Hess wilde vrede sluiten in opdracht van Hitler, althans, dat wilde hij de Britten doen geloven. In Duitsland zeiden ze dat Hess krankzinnig was geworden. Het is nooit duidelijk geworden waar de waarheid lag.
Op 17 augustus 1987 hing Hess zich op 93-jarige leeftijd op in de Spandau gevangenis, de officiële lezing was zelfmoord door ophanging, maar dat wordt nog altijd door sommigen betwist. Ook doen geruchten de ronde dat het niet om Hess zou gaan.
Ieder jaar tot 2005 werd er rond 17 augustus in het Beierse dorp Wunsiedel een herdenkingsmars gehouden ter ere van Rudolf Hess. In dat jaar verbood het gerecht de marsen.
...lees hier verder...

Reinhard Heydrich (!)
De slager van Praag. Leidde de Wannsee Conferentie
Baas van de Gestapo, BR en Kripo Nazi politie, oprichter van de SD.
Op 27 mei 1942 werd er een aanslag op hem gepleegd in Praag, een week later, op 6 juni 1942, bezweek hij aan zijn verwondingen. De aanslag zou gepleegd zijn door Engelse spionnen. In werkelijkheid waren het twee Tsjechische verzetsmensen die door de Engelsen werdne opgeleid om de aanslag te plegen.
...lees hier verder...

Heinrich Himmler (!)
Hoofd van de SS, ook de concentratiekampen vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij was de meest gevreesde man in Europa. Toen hij gevangen werd genomen pleegde hij met een cyanidepil zelfmoord.

Koki Hirota
Deze Japanse Minister-President werd schuldig bevonden aan samenzwering en oorlogsverklaringen waarvoor hij in 1948 de doodstraf kreeg.

Adolf Hitler (!)
Rijkskanselier in Duitsland van 1933 tot en met 1945. Leider van de NSDAP (Nazi Partij.)
Hitler zou in zijn bunker in Berlijn samen met zijn vrouw Eva Braun zelfmoord hebben gepleegd op 30 april 1945.
...lees hier verder...

Otto Hofmann
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Rudolf Höss (niet te verwarren met Rudolf Hess)
Commandant van Auschwitz.
Na de oorlog wist hij te ontkomen en onder een valse naam verder te leven, maar zijn vrouw sloeg door. Hij werd na een proces opgehangen.

Friedrich Jeckeln (!)
Jeckeln was een SS'er die verantwoordelijk werd gehouden voor diverse massamoorden waarbij meer dan honderduizend slachtoffers vielen. De Russen pakten hem vlak voor het einde van de oorlog op en veroordeelden hem tot de strop.

Alfred Jodl
Generaal onder Hitler, een belangrijk strateeg, hoewel hij het vaak oneens was met Adolf Hitler. Op 7 mei 1945 was het Jodl die als vertegenwoordiger van Dönitz, die Hitler had opgevolgd, de capitulatie van Duitsland tekende. Hij werd voorgeleid voor het Neurenberg tribunaal en daar veroordeeld tot de strop.
Saillant detail is dat Jodl enkele jaren later door de Duitsers volledig werd gerehabiliteerd.

Ernst Kaltenbrunner (!)
De hoogste SS-er in Oostenrijk, na de dood van Himmler zagen de geallieerden hem als hoogste SS'er van nazi-Duitsland. Hij werd tot de dood door de strop veroordeeld, mede omdat Rudolf Höss tegen hem getuigde.

Wilhelm Keitel
Veldmaarschalk in het Duitse leger, hij tekende op 8 mei 1945 voor de onvoorwaardekijke overgave van Duitsland
Hij werd op 16 oktober 1946 na een proces opgehangen en verbrand.

Albert Kesselring
Kesselring is een voor de meesten totaal onbekende nazi en dat komt mede omdat hij tijdens de oorlog overstapte van het ene naar het andere militaire onderdeel en daardoor enkele jaren 'uit zicht' was. Tijdens de processen van Neurenberg werd er van alles geprobeerd hem veroordeeld te krijgen maar dat lukte uiteindelijk niet.
Kesselring was in het begin van de oorlog verantwoordelijk voor een groot aantal terreuraanvallen van de Luftwaffe op Polen. Zijn meest aan te rekenen oorlogsdaad was de aanval op Engeland waarvan velen zich toen al afvroegen of dat wel een verstandige stap was. Albert Kesselring was de spil in de 'Battle of Britain' want hij was het die iedereen ervan overuigde dat een aanval zou slagen.
Uiteindelijk lukte dat dus niet. Na de oorlog werd hij direct opgepakt en vastgezet maar tot een veroordeling kwam het niet. In 1952, zeven jaar na zijn arrestatie, werd hij vrijgelaten en leefde nog acht jaar als vrij man in Duitsland.

Ilse Koch
'De heks van Buchenwald', zo werd Ilse genoemd. Haar man was kampcommandant, zij schiep er genoegen in om te paard gevangenen op te jagen. Na de oorlog werd zij tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, op 1 september 1967 pleegde zij in de gevangenis zelfmoord door zichzelf op te hangen.

Reinhard Kopps
Kopps, in San Carlos de Bariloche was hij bekend onder de naam Juan Maler, Kopps werd in 1994 ontmaskerd, hij had via de rattenlijn tientallen nazi's geholpen om naar Zuid-Amerika te ontsnappen. Om zijn eigen lijf te redden verraadde hij Erich Priebke aan een journalist die Kopps in Bariloche getraceerd had..
Zelf overleed Kopps in vrijheid op 11 september 2001 in Bariloche, hij is 86 jaar geworden. Kopps werd door een journalist geconfronteerd met zijn verleden, hij ontkende, maar beetje bij beetje bleek toch dat het om dé Reinhard Kopps ging. Hij had een kantoor in het Vaticaan van waaruit hij papieren regelde voor nazi's die naar Zuid-Amerika wilden vluchten.

Joseph Kotalla
Een van de vier van Breda.
Vier veroordeelde oorlogsmisdadigers werden in de koepelgevangenis van Breda opgesloten, er zat verder niemand, op deze wijze stonden zij symbool voor de gevolgen van daden tegen de menselijkheid.
Er was veel tumult in 1972 toen de regering door liet schemeren in te zullen stemmen met een gratieverzoek. Dat kwam ter sprake toen Willy Lages in 1971 overleed die al in 1966 om gezondheidsredenen was vrijgelaten. De kwestie eindigde met een continuatie van de detentie van de 'drie' van Breda.
Hoewel hij 'slechts' administrateur was in Kamp Amersfoort had hij er een belangrijke rol als rechterhand van de kampcommandat. Als die afwezig was nam Kotälla hem waar.
In 1949 werd Joseph Kotalla ter dood veroordeeld, maar die straf werd in levenslange gevangenisstraf omgezet en naar de Koepel van Breda gebracht waar hij in 1979 stierf.

Gerhard Klopfer
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Reinhard Kopps
Hoewel hijzelf geen oorlogsmisdaden heeft begaan en er zelfs aanwijzingen zijn dat hij 25 Joden het leven heeft gered, geldt Kopps als een nazi die de wereld geweld heeft aangedaan. Hij hielp nazi's naar Argentinië te vluchten. In de Duitse gemeenschap Bariloche (link) leefde hijzelf tesamen met veel van zijn trawanten.
In 1994 werd hij bezocht door Amerikaanse verslaggevers wat leidde tot de ontmaskering van Erich Priebke die daarop werd opgepakt en uitgeleverd. Kopps overleed in 2011 in Bariloche.

Josef Kramer (!)
'Het beest van Bergen-Belsen'. Deze geboren Münchener had de SS onder zijn huid, vanaf het moment dat Hitler de macht greep in Duitsland (1933) sloot Kramer zich aan bij de militante tak van de NSDAP. Hij werkte ook in Dachau, Mauthausen en Auschwitz. Kramer mishandelde voor zijn eigen plezier gevangenen.
Hij werd eind 1945 tot de strop veroordeeld, onder andere voor mede-verantwoordelijkheid aan de dood van 50.000 mensen.

Wilhelm Kritzinger
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Walter Kutschmann
Kutschmann was een Gestapo-commandant in Frankrijk en Spanje. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 1.500 Joden in Polen. Na de oorlog wist hij naar Argentinië te vluchten, in 1975 werd hij opgepakt. Voordat hij daadwerkelijk kon worden uitgeleverd aan Duitsland overleed hij.

Krupp von Bohlen und Halbach
Gustav en later zijn zoon Alfried waren grote financierders van de NSDAP van Adolf Hitler en leidden voor, tijdens en na de oorlog een groot industrieel bedrijf.

Hildegard Lächert
Vrouwelijke bewaker in diverse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. In 1947 werd zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, maar in 1956 vervroegd vrijgelaten. In 1975 werd zij opnieuw gedaagd en in 1981 veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Ze overleed in vrijheid in 1995.

Willy Lages
Een van de vier van Breda.
Vier veroordeelde oorlogsmisdadigers werden in de koepelgevangenis van Breda opgesloten, er zat verder niemand, op deze wijze stonden zij symbool voor de gevolgen van daden tegen de menselijkheid.
Er was veel tumult in 1972 toen de regering door liet schemeren in te zullen stemmen met een gratieverzoek. Dat kwam ter sprake toen Willy Lages in 1971 overleed die al in 1966 om gezondheidsredenen was vrijgelaten. De kwestie eindigde met een continuatie van de detentie van de 'drie' van Breda.
Lages was het hoofd van de SD en daarmee feitelijk de baas van onder andere Aus der Fünten maar zelf ook betrokken bij enkele (Silbertanne-) moorden.

Rudolf Lange
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Georg Leibbrandt
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Robert Ley
Duitse chef van de arbeidersdienst

Arthur Liebehenschel
Een van de commandanten van Auschwitz. In 1948 werd hij na een proces ter dood gebracht.

Martin Luther
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Maria Mandel (Mandl) (!)
Zij gaf leiding aan de vrouwenbarakken in Auschwitz, Hindenburg, Raisko en Lichtewerden, een half miljoen vrouwen kwamen onder haar bewind om het leven. In 1947 werd zij veroordeeld tot de strop.

Josef Mengele (!)
De 'engel des doods' was vanaf mei 1943 kamparts in Auschwitz. Vaak op het blote oog selecteerde hij wie er geschikt genoeg was voor onderzoek, de rest ging direct de gaskamers in.
Mengele was een zeer wrede man die altijd uit handen is kunnen blijven van justitie.
...lees hier verder...

Willy Messerschmitt
Deze Duitse jachtvliegtuigen waren superieur in de oorlog en brachten bij beslissende slagen de nazi's de overwinning.
Het toestel was vernoemd naar Wilhelm Messerschmitt, de ontwerper en producent van deze vliegtuigen. Hij stierf in 1978.

Alfred Meyer
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Kurt Meyer
SS'er die steevast de dans leek te ontspringen, het wonderlijke rond deze man is dat hij door gezagsdragers in zowel Duitsland als de Verenigde Staten op handen werd gedragen. Hij werd aanvankelijk ter dood veroordeeld maar die straf werd omgezet in levenslang. Uiteindelijk zat hij maar een paar jaar in de gevangenis.
Bij zijn begrafenis in 1961 waren duizenden mensen aanwezig, waaronder politici en hoge officieren van de toenmalige Bundeswehr.

Heinrich Müller (!)
De dagelijkse leiding van de Gestapo was in zijn handen. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de praktische uitvoering van de holocaust. Wat er met hem is gebeurd na de oorlog is nooit opgehelderd.
Hij werd door Hitler gezien als een zoon en kwam met het idee om dubbelgangers in te zetten, wat Hitler minstens eenmaal het leven redde.

Anton Mussert
De 'Nederlandse' Hitler hoorde het doodvonnis tegen zich uitspreken op 20 maart 1946 waarna hij werd doodgeschoten.
...lees hier verder...

Benito Mussolini
Benito Mussolini (Il Duce) was de leider van het fascistische Italië. Aanvankelijk waren hij en Hitler bondgenoten, later kregen zij het met elkaar aan de stok. De NSB van Mussert was ingericht naar voorbeeld van de Partito Nazionale Fascista Van Benito Mussolini

Arthur Nebe
Nebe werkte bij de politie in Berlijn toen de oorlog uitbrak, al snel werd hij opgemerkt en maakte hij carrière bij de SS. In 1941 voerde hij een 'Einsatzgruppe' aan, die grootschalige moordpartijen in Wit-Rusland uitvoerden. Naar schatting zijn hierbij 40.000 Joden om het leven gekomen.
Zijn directe baas was Reinhard Heydrich van het RSHA, later kwam Nebe tot inkeer en zou zelfs betrokken zijn geweest bij de plannen van Claus von Stauffenberg om Hitler te vermoorden. De nazi's pakten hem op en executeerden hem op 21 maart 1945 in een Duitse gevangenis.

Erich Neumann
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Paul Nitsche
Nitsche was nauw betrokken bij T-4, het euthanasie programma van nazi-Duitsland.

Herta Oberheuser
Herta werkte als verpleegster in Auschwitz en Ravensbrück. Zij voerde gruwelijke medische experimenten uit waarbij het slachtoffer in sommige gevallen vijf minuten levend de martelingen moest ondergaan. Zij zat slechts vijf jaar in de gevangenis en begon een eigen medische praktijk die door de overheid enkele jaren later (1958) werd gesloten nadat iemand haar herkende als oorlogsmisdadigster.
Zij overleed in 1978.

Helmut Oberlander (!)
Als hij nog leeft, en dat wordt verondersteld, is Helmut nu, in 2016, 92 jaar. Oberlander is nu officieel een Canadees die lid was van een Einsatzkommando, hij staat hoog op de lijst van gevluchte oorlogsmisdadigers van het Simon Wiesenthal Center. Officieel is Canada bezig hem zijn staatsburgerschap te ontnemen, maar aangezien die pogingen al 22 jaar duren moeten we dat niet al te serieus nemen.
In 2012 waren al zijn juridische mogelijkheden op, zo leek het, en stond de Canadese regering op het punt hem uit te wijzen. Een zoveelste rechter stak er in 2016 echter een stokje voor en Oberlander leeft nu als vrij man in Canada, de mede-bevrijders van ons land.

Jakiw Palij
Palij woonde in alle rust in Jackson Heights, Queens, New York. Hij diende als bewaker in Kamp Trawniki waar hij mede-verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van 4.000 mensen, voornamelijk Joden.
Omdat geen een land hem wilde opnemen en er geen buitenlandse aanklachten liepen leek Palij als vrij man zijn dood tegemoet zien todat hij in augustus 2018 alsnog door de VS werd uitgeleverd aan Duitsland.
...lees hier verder...

Franz von Papen
Luitenant-kolonel die diende als rijkskanselier van Duitsland in 1932 en als vicekanselier onder Adolf Hitler in 1933-1934. Hij zat achter de benoeming van Hitler tot Rijkskanselier, die hem al snel liet vallen. Papen werd door de rechters bij het Proces van Neurenberg vrijgesproken.
Toch geldt hij als een echte nazi omdat hij Hitler door en door steunde.

Maurice Papon
Deze Fransman werd tot tien jaar veroordeeld wegens misdaden als politiechef tijdens Vichy-Frankrijk. Pas in 1981 kwamen deze feiten boven tafel, na een lang proces werd hij veroordeeld, hij zat slechts kort in de gevangenis en overleed in 2007.

Philippe Pétain
Marionet van de Duitsers, hij leidde Vichy, het zuiden van Frankrijk terwijl het noorden bezet werd door de Duitsers.

Erich Raeder
Raeder was tot 1943 opperbevelhebber van de oorlogsvloot (Kriegsmarine), in Neurenberg werd hij tot levenslang veroordeeld, maar zat slechts een paar jaar in de gevangenis en leefde nog vijf jaar in vrijheid.

Helmuth Leif Rasmussen (!)
Rasmussen diende in de Tweede Wereldoorlog in het militaire onderdeel van de Deense nazipartij DNSAP, Efreim Zuroff (link) diende in 2015 een klacht tegen hem in bij de Deense justitie na berichten van twee Deense journalisten dat Rasmussen nog leefde en in Denemarken woonde.
Rasmussen was een van de kampbewakers in Bobruisk (thans Wit-Rusland) waar hij zou hebben meegewerkt aan massa-executies wat aan ongeveer 1.500 Joden het leven kostte. De Deense regering is nooit erg voortvarend geweest in het opsporen, laat staan in het veroordelen van SS'ers. Na de actie van Zuroff werd er een task-force door de Deense regering opegericht die tot op de dag van vandaag (september 2016) nog niets heeft gedaan.
Rasmussen is nu (2016) 91 jaar en gaat door het leven als Helmuth Rasbol, hij ontkent niet bewaker te zijn geweest in het kamp, maar beweert dat hij niets wist van de executies en er zeker niet aan mee heeft gedaan. Er is een getuige die anders beweerd.

Helmut Albert Rauca
De stad Kaunas in Litouwen veranderde tijdens de Duitse bezetting in een getto, het kamp Kauen werd in de zomer van 1941 door de nazi's opgericht, er kwamen 25.000 mensen om het leven. Rauca was met zijn Einsatzkommando verantwoordleijk voor bijna de helft van deze moorden.
Hij werd na de oorlog door de Amerikanen vastgezet, maar om onverklaarbare redenen vrijgelaten waarna hij een baan aannam in Duitsland. Toen het hem te heet onder de voeten werd vluchtte hij naar Canada waar men hem aanvankelijk geen strobreed in de weg legde. In 1983 werd hem zijn Canadees staatsburgerschap ontnomen en wees men hem uit naar Duitsland.
Rauca stierf tijdens zijn voorarrest in een gevangenisziekenhuis aan de gevolgen van kanker.

Walter Rauff (!)
Rauff was een SS'er die de oorlog overleefde, maar wel verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van honderdduizend Joden, zigeuners, communisten en gehandicapten.. De Duitse geheime dienst had hem tussen 1958 en 1962 op de loonlijst staan.
Hij overleed in Santiago de Chili in 1984, honderden oud nazi's woonden de begrafenis bij.
...lees hier verder...

Hanns Albin Rauter
Rauter was de hoogste SS'er in Nederland. Op 7 maart 1945 pleegde het verzet een aanslag op hem die hij overleefde. Als vergelding vermoordde de nazi's 300 Nederlanders.
Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
...lees hier verder...

Joachim von Ribbentrop
Minister van Buitenlandse Zaken.
Wat hij voor elkaar kreeg luidde het begin van de Tweede Wereldoorlog in. Hitler was bang voor Rusland maar toen von Ribbentrop een niet-aanvalsverdrag afsloot met de Russen konden de Duitsers hun slag slaan in Polen.
Tijdens het proces van Neurenberg werd hij schuldig bevonden en veroordeeld tot de strop. Het vonnis werd op 16 oktober 1946 voltrokken. De gang van het proces heeft altijd verwondering gewekt maar Mussert 'moest' hangen.

Erwin Rommel
Veldmaarschalk die in Noord-Afrika vocht, onder andere bij de slag om El Alamein tegen Bernard Montgomery. Hij is een van de weinige nazi's die openlijk nog wordt geëerd door de Duitsers.
Rommel kreeg op 14 oktober 1944 bezoek van Duitse Generaals die hem ervan verdachten samen te zweren tegen Hitler. Ze maakten hem wijs dat er geen andere uitweg was dan zelfmoord te plegen. Hij bekende niet maar nam toch een pil in.

Eduard Roschmann
SS'er die de oorlog overleefde door te vluchten naar Zuid-Amerika. Roschmann wordt verantwoordelijk gehouden voor tal van misdaden tegen de mensheid in Riga.

Alfred Rosenberg (!)
Partijfilosoof van de NSDAP en overtuigd antisemiet.
Hij schreef 'Der Mythus des 20. Jahrhunderts', na Hitlers 'Mein Kampf' het best verkochte boek in Duitsland en inspiratiebron voor de rassenleer. Over Rosenberg gaat het verhaal dat hij Hitler heeft geholpen bij het schrijven van diens boek 'Mein Kampf'. Rosenberg wordt gezien als spiritueel en ideologisch denker van de NSDAP en is oprichter van de Nazi-Universiteit.
Na afloop van de oorlog werd Rosenberg gearresteerd en bij de Neurenbergse processen veroordeeld tot de dood.

Florentine (Florrie) Rost van Tonningen-Heubel
Vrouw van Meinoud, zie volgende alinea. Zij werd de zwarte weduwe genoemd, haar man had zelfmoord gepleegd, maar zijn vrouw is hem tot aan haar dood in 2007 blijven verdedigen, ook ontkende zij de holocaust.

Meinoud Rost van Tonningen
Deze fascist in hart en nieren werd NSB'er en klom al snel op in de leiding van deze beweging, hij werd achter Anton Mussert de belangrijkste man. Onder zijn sturing zocht de NSB steeds meer aansluiting bij de NSDAP van Hitler. De door Rost van Tonningen opgerichtte Mussertgarde was de voorloper van de Nederlandse SS.
Voor het eind van de oorlog wisselt Rost van Tonningen laf gedrag af met het ventileren van denkbeelden die verder gaan dan Mussert lief is, die hem dan ook ontslaat. Op 8 mei 1945 wordt Rost van Tonningen gearresteerd en in afwachting van zijn proces naar de gevangenis in Scheveningen overgebracht alwaar hij zelfmoord pleegt.

Hans-Ulrich Rudel
Vlieger bij de Luftwaffe, hij was de oogappel van Hitler omdat Rudel veel vliegtuigen van de geallieerden had neergehaald. Rudel kreeg een speciaal voor hem ontworpen onderscheiding van Hitler.
Hij werd ondanks zijn aanhouding nooit veroordeeld en werkte voor de regering van Argentinië en later Paraguay. In 1958 vestigde hij zich als ondernemer in Duitsland. Hij overleed aan een hartstilstand op 19 december 1982.

Friedrich Wilhelm Ruppert
SS'er die executies uitvoerde in concentratiekamp Dachau. In 1946 werd hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Fritz Sauckel
Leidde de administratie rondom de Arbeitseinsatz. In 1946 werd hij na een proces opgehangen.

Hjalmar Schacht
Minister van economische zaken
In 1970 stierf hij als vrij man in Duitsland.

Claus Schenk von Stauffenberg
Op 20 juli 1944 pleegde hij een aanslag die mislukte op Hitler, daar kennen de meesten hem van maar doordien was ook von Stauffenberg een echte nazi die ingezet werd tegen de geallieerden. Achteraf wordt gezegd dat hij vanaf het eerste begin al afkeer had van de NSDAP maar op diverse fronten was hij toch echt zeer actief en kreeg ook meerdere malen promotie.
Na de mislukte aanslag kwam hij wel al snel in beeld als een van de mogelijke daders, velen werden opgepakt en gefusilleerd. Er werd een straat naar von Stauffenberg vernoemd, kreeg een museum en een standbeeld dat allemaal symbool moet staan voor het verzet van binnenuit tegen het nazisme.

Baldur von Schirach
Stond aan het hoofd van de Hitler Jugend na Artur Axmann. Na de oorlog heeft hij enkele jaren gevangen gezeten.
In 1974 stierf hij als vrij man in Duitsland.

Karl Eberhard Schöngarth
Schöngarth was een Duits SS-generaal, en bevelhebber van de Sicherheitsdienst (SD) in het bezette Polen en Nederland. Hij was aanwezig bij de Wannsee Conferentie en werd na de oorlog veroordeeld en geëxecuteerd (middels de strop) wegens oorlogsmisdaden.

Horst Schumann
Dokter en lid van de SS. Hij was verantwoordelijk voor het steriliseren en castreren van Joden. Hij experimenteerde met radiografische straling om sterilisatie te bewerkstelligen.
In 1970 werd hij uitgeleverd aan Duitsland en veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, vanwege hartproblemen werd hij amper twee jaar later vrijgelaten. Hij leefde toen nog elf jaar.

Arthur Seyss-Inquart
Oostenrijker die door Hilter werd aangesteld als Reichskommissar in Nederland omdat Mussert niet voldoende vertrouwd werd.
In 1946 werd hij tijdens het Proces van Neurenberg ter dood veroordeeld en opgehangen. Hij was zeer hard tegen Nederlandse burgers en direct verantwoordelijk voor de Jodendeportaties.

Otto Skorzeny (!)
Oostenrijks SS-officier die een eenheid leidde die speciale opdrachten moest uitvoeren. Skorzeny stond bekend als een strateeg die altijd raad wist. Toen het imperium van Hitler op instorten stond werd hij door vele naziprominenten, hoogwaardigheidsbekleders en industriëlen benaderd om hun tegoeden voor na de oorlog te verbergen.
Skorzeny onderhield na de oorlog contacten met oud-nazi's via het ODESSA-netwerk. Daarnaast werkte hij ook voor de Egyptische president Nasser en de Argentijnse president Perón.< br /> Hij wordt gezien als de ergste nazi van na de Tweede Wereldoorlog.
In 1975 overleed Skorzeny aan kanker in Spanje.

Albert Speer
Architect, hij ontwierp veel gebouwen en was een devoot aanhanger van de ideologie van Hitler hoewel hij een complete aversie van politiek had. Toen Hitler hem vroeg de omgekomen minister van oorlogstuig (Rijksminister voor Bewapening en Munitie) op te volgen deed hij dat met graagte voor zijn idool. Speer was een goed organisator, het lukte hem de productie enorm op te voeren. Zonder hem had nazi-Duitsland in het laatste oorlogsjaar niet zo lang stand kunnen houden. Hij liet naar schatting een miljoen mensen dwangarbeid verrichten in de wapenindustrie
Op 1 oktober 1946 werd Speer tijdens het Proces van Neurenberg na een schuldbekentenis veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf die hij in zijn geheel uitzat waarna hij in 1981 overleed. Geen een andere nazi had bekend, hij ontliep daardoor de doodstraf.
...lees hier verder...

Franz Stangl (!)
Oostenrijkse SS'er die kampcommandant was in Sobibor (1942) en Treblinka (1942-1943.) Met hulp van het Vaticaan wist hij te ontsnappen, in 1967 werd hij in Brazilië gearresteerd. In 1970 werd hij in Duitsland tot levenslang veroordeeld, maar stierf in 1941 tijdens de afwachting van zijn hoger beroep. Hij had bekend mede schuldig te zijn aan de dood van 900.000 mensen, maar vond dat hij in opdracht handelde en daarom iedere straf te zwaar.

Johann Friedrich Stöver
Hoge SS'er in kamp Amersfoort en eerder commandant in Kamp Schoorl en voerde executies uit. In 1949 werd hij in Amsterdam tot levenslang veroordeeld en reeds in 1960 vrijgelaten waarna hij weer in Duitsland ging wonen.

Julius Streicher
Zelfbenoemd Jodenhater nummer één.
Streicher was een begenadigd schrijver die zijn talent inzette om messcherpe stukken te schrijven tegen de Joden. Hij is een van de mensen die achter de schermen de Duitsers gedurende vele jaren klaarstoomde voor de Jodenhaat.
Anti-semitisme was op zijn lijf geschreven, hij riep Duitsland voortdurend op om tot actieve vervolging van de Joden over te gaan. Op 23 mei 1945 werd Streicher gearresteerd, berecht en veroordeeld tot de strop. Tijdens het Proces van Neurenberg sidderde het door de zaal toen hij bleef volhouden dat alle Joden uitgeroeid moesten worden en dat hij niets verkeerds had gedaan.

Jürgen Stroop
Duitser die leiding gaf aan het neerslaan van de opstand in het getto van Warschau in 1943. In 1947 werd hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Wilhelm Stuckart
Een van de aanwezigen bij de Wannsee Conferentie waar besloten werd hoe de Joden zo snel mogelijk uitgeroeid konden worden.

Theodor Szehinskyj (!)
Pool die lid was van een SS Totenkopf divisie en bewaker was in drie concentratiekampen (Gross-Rosen, Sachsenhausen and Warschau.) Hij vluchtte in 1950 naar de Verenigde Staten die hem zijn staatsburgerschap zouden afnemen en uitwijzen, tot op de dag van vandaag (september 2016) is echter een vrij man in de VS omdat er geen aanklachten tegen hem lopen en geen een land hem wil opnemen.

Otto Georg Thierack
Een naam die weinigen iets zegt, toch noemde Hitler hem als een van zijn opvolgers, Thierack leek de aangewezigen persoon om het nazi-gedachtengoed na de dood van Hitler verder uit te dragen.
Op 20 augustus 1942 werd hij Rijksminister van Justitie. Na de oorlog pakten de geallieerden hem op, voordat hij voor de rechter kwam pleegde Thierack zelfmoord met cyanide.

Fritz Todt
Todt was ingenieur en stichter van 'Organisation Todt' die arbeiders ronselde om de grote bouwwerken zoals Hitler die wenste zoals de Siegfriedlinie te realiseren. Todt was van alle nazi's het felst gekand tegen de oorlog in Rusland, een strijd die Hitler uiteindelijk ook opbrak. Vanaf april 1940 tot aan zijn dood was Todt minister van bewapening.
Hij kwam om bij een vliegtuigongeluk op 8 februari 1942.

Hideki Tojo
Tojo was luitenant-generaal, stafchef en politicus in Japan, op een gegeven moment had hij alle touwtjes in Japan in handen, hij was premier, stafchef van het leger en bestuurde enkele ministeriële departementen. Hij maakte afspraken met de Amerikanen maar viel in december 1941 toch Pearl Harbor aan.
Na de oorlog probeerde hij zelfmoord te plegen, dat mislukte en hij werd opgepakt, op 12 november 1948 werd hij voor een rechtbank schuldig bevonden aan diverse wandaden en zes weken late ropgehangen.
Tojo is verantwoordelijk voor de dood van vier miljoen Chinezen en hij was betrokken bij de besluitvorming rond het uitvoeren van experimenten op krijgsgevangenen.

Rost van Tonningen
President van de Nederlandse Bank, hij is een gewillige marionet van de nazi's.

Eduard Wirths
SS-er die de leiding had over de artsen in Auschwitz. De experimenten die daar werden uitgevoerd door onder andere Mengele vielen onder zijn verantworodelijkheid.
In een Britse gevangenis hing Wirths zich op 20 September 1945 op. Hij kan mede-verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van vier miljoen mensen.

Karl Wolff
Wolff was SS-Obergruppenführer en generaal bij de Waffen-SS. Hij werd direct na de oorlog gearresteerd vanwege zijn lidmaatschap van de SS en tot vijf jaar cel veroordeeld, die mocht hij uitzitten in Duitsland maar daar werd hij direct vrijgelaten.
In 1962 werd hij opnieuw gearresteerd, nu voor de deportatie van 300.000 Joden naar Treblinka die daar allen de dood vonden. Deze keer viel zijn straf hoger uit: 15 jaar. Na zeven jaar zou hij te ziek zijn om zijn straf verder uit te zitten, de Duitsers wilden geen martelaren dus lieten ze hem in 1969 vrij.
Vervolgens leefde Karl Wolff nog vijftien jaar als vrij man in Duitsland.

Vladas Zajanckauskas
Zajanckauskas is geboren in Litouwen en diende in Warschau, onder hem vonden 50.000 Joden de dood, hiervoor werd hij mede-verantwoordelijk gehouden. Tussen 2005 en 2010 verweerde hij zich voor Amerkaanse rechters om zijn Amerikaans staatsburgerschap (sinds 1950) te kunnen behouden zodat hij niet kon worden uitgewezen. Hij heeft altijd beweerd dat hij in de keuken werkte van Kamp Trawniki en nooit in Warschau is geweest. Zijn naam kwam echter voor op roosters die terug zijn gevonden.
Tot aan zijn dood in augustus 2013 woonde hij echter nog in Sutton, Massachusetts, Verenigde Staten omdat er geen aanklachten tegen hem liepen en geen een land hem wilde opnemen, ook Litouwen niet.

Franz Ziereis
Kampcommandant Mauthausen. Hij probeerde, gekleed als gevangene, vergeefs te ontsnappen toen het kamp bevrijd werd.

V-Mann en V-Frau

'Vertrauensmann en Vertrauensfrau'. Iemand in bezet gebied met de nationaliteit van het bezette land maar die werkte als geheim agent voor de Duitsers. Deze personen werden door de Duitsers volledig vertrouwd maar waren in feite nazi's.

Processen van Neurenberg

Het na-oorloogse proces in de stad Neurenberg betrof een rechtzaak tegen 22 kopstukken van het naziregime uit de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Engeland en Frankrijk waren de aanklagers.
De processen begonnen op 20 november 1945, het laatste vonnis werd op 1 oktober 1946 uitgesproken.

Simon Wiesenthal

Wiesenthal overleefde twaalf concentratiekampen en stond na de oorlog bekend als nazi-jager, hij spoorde oorlogsmisdadigers op en bracht hen voor de rechter.
Hij overleed in 2005, een centrum en stichting dat zijn naam draagt doet nog altijd onderzoek naar oud-nazi's.

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme