De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Het succes van de Duitse U-boot

De 'U' in U-boot staat voor Untersee, simpel, wij spreken van een onderzeeër of onderzeeboot. De Duitsers hadden zich door Karl Dönitz, de latere opvolger van Hitler na diens dood, laten overtuigen dat onderzeeërs beslissend zouden kunnen zijn in de oorlog.
De bouw van het aantal onderzeeboten was onbeperkt en eenmaal op missie mocht er op alles wat bewoog geschoten worden. Zo stierven veel mensen die aan het vissen waren of zich aan boord van een passagiersschip bevonden. Hoofddoel van Hitler was om Engeland droog te leggen, die waren immers afhankelijk van aanvoer via de zee van voedsel. Deze tactiek werd de 'onbeperkte duikbotenoorlog' genoemd.

14 oktober 1939

Polen is ingelijfd, Europa is in staat van oorlog, de Engelsen denken dat het eiland onaantastbaar is totdat er 's nachts om één uur een Duitse onderzeeër de Engelse marinehaven Scapa Flow binnensluipt. De U-boot heeft slechts één doel, het torpederen van het Engelse slagschip de HMS Royal Oak. onderzeeboot Binnen enkele minuten treffen vijf van de acht afgeschoten torpedo's hun doel, minuten daarna spat de Royal Oak uit elkaar en zinkt, er komen 833 Engelse manschappen om het leven. De U-boot weet weg te komen en wordt, eenmaal terug in de Duitse havenstad Kiel, met alle egards binnengehaald.

Hitler is overtuigd en laat in 1940 vijftig onderzeeërs bouwen, in 1939 waren dat er nog twintig. De daaropvolgende jaren ligt de jaarlijkse productie rond de 200. In Noord-Duitsland en Noord-Polen werd er onder andere in de plaatsen Danzig, Stettin, Rostock, Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven en Kiel continu gewerkt aan de bouw van onderzeeërs.

De slagkracht van de Duitse U-bote was enorm, daarbij werd de Wolfpack (Rudeltaktik) tactiek toegepast waarbij meerdere U-boten een kovooi van de geallieerden omsingelden en aanvielen. Zo werden er meer dan 3.000 schepen vernietigd waarbij naar schatting 40.000 bemanningsleden om het leven kwamen.
Onder andere de HMS Ark Royal, het grootste schip van de Royal Navy werd tot zinken gebracht.

In totaal heeft Duitsland ongeveer 1.150 onderzeeërs in de vaart gehad. Pas eind 1943 krijgen de geallieerden vat op de snelle onderwaterjagers als ze de codes weten te kraken die de onderzeeërs krijgen, ook werken de radarinstallaties beter dan aan het begin van de oorlog.
Tijdens de bezetting van Frankrijk gebruikten de Duitsers de Franse kust tussen Brest en Bordeaux om er onderzeeërs paraat te houden. Vanzelfsprekend vielen de geallieerden de Franse havens vaak aan met als doel de onderzeeërs te vernietigen.
Van de 1.150 onderzeeboten halen er 450 het einde van de oorlog.

Twee U-boten met een bijzonder verhaal

U-530

Bouwer: Deutsche Werft AG, Hamburg
Gebouwd: 8 december 1941
Te water gelaten: 28 juli 19
42 In actieve dienst genomen: 14 oktober 1942
Lengte: 77 meter
Bemanning: 56
Snelheid boven water: 34 km/u
Snelheid onder water: 13 km/u
Tijd onder water: 120 kilometer
Successen: drie schepen tot zinken gebracht
Laatste haven: Mar del Plata
Datum aankomst: 10 juli 1945
Gezonken op: 28 november 1947
Reden: als target van de Amerikanen tijdens een militaire operatie

U-977

Bouwer: door Blohm & Voss, Hamburg
Gebouwd: 24 juli 1942
Te water gelaten: 31 maart 1943
In actieve dienst genomen: 6 mei 1943
Lengte: 67 meter
Bemanning: 52
Snelheid boven water: 32 km/u
Snelheid onder water: 14 km/u
Tijd onder water: 150 kilometer
Successen: geen
Laatste haven: Mar del Plata
Datum aankomst: 17 augustus 1945
Gezonken op: 13 november 1946
Reden: als target van de Amerikanen tijdens een militaire operatie

Van de boten U-110 (9 mei 1941), U-559 (30 oktober 1942) en U-505 (4 juni 1944) wisten de geallieerden een enigma-codeermachine en diverse codeboeken buit te maken waardoor ze berichten van de Duitsers konden onderscheppen en decoderen. Het heeft geholpen de levens van veel geallieerden te sparen en om Duitse onderzeeërs te vernietigen.

Wat is er waar van het aanmeren in Zuid-Amerika?

De Argentijnen toonden recentelijk documenten waaruit blijkt dat er elf onderzeeërs Argentinië aan hadden gedaan. Uiteraard ging de aandacht vooral uit naar de twee boten waarin waardevolle spullen en mogelijk ook nazi's vervoerd zouden zijn.
Wat onder meer bleek was dat de U-530 op 10 juli 1945 en de U-977 op 17 augustus van dat jaar de Argentijnse kust hadden aangedaan. De Hitler vluchtte naar Argentinie Amerikanen spraken al hun onvrede uit over de samenwerking die er leek te bestaan tussen Argentinië en nazi-Duitsland. De patrouilles langs de Argentijnse kust namen wel verdachte bewegingen waar, maar de intensiteit van het controleren nam fors af omdat de oorlog inmiddels was beëindigd en Duitsland zich had overgegeven.
Dat Japan de strijd nog niet had gestaakt maakte voor de Argentijnen blijkbaar niet uit.

Van de U-530 ontbrak één van de reddingsvlotten bij aankomst, daar is nimmer onderzoek naar gedaan. In 2008 vertelde een ingenieur die zei in juli 1945 gewerkt te hebben op een groot zeilschip dat van Buenos Aires naar Mar del Plata vaarde. De derde dag bereikten ze de plaats van bestemming, maar omdat het nacht was besloot de kapitein voor anker te gaan.
Op een gegeven moment leek de zee heel woest, terwijl het een rustige avond was, het was nieuwe maan dus er was weinig licht, met een lamp werd er door de bemanning van de schoener gekeken wat er gebeurde, het bleek de onderzeeër U-530 te zijn. Later zouden de Duitsers ontkennen dat de boot Mar del Plata had aangedaan, maar dat bleek niet te kloppen. Op 10 juli 1945 deed de U-530 wel degelijk de Argentijnse haven aan.

Kapitein Otto Wermuth werd drie dagen lang verhoord, maar liet weinig los. Hij zei dat alles overboord was gezet, van logboeken tot torpedo's. Dat er slechts één reddingsboot ontbrak kon Otto niet verklaren. Tijdens het moment dat Hitler in zijn bunker te Berlijn zou zijn gestorven en toen de Duitsers capituleerden bleef de U-530 onder water.
De Argentijnen concludeerden dat er muiterij was uitgebroken op het schip en dat dat zeer mogelijk geleid had tot het verlaten van enkele manschappen van de onderzeeër en dat daarom de zesde reddingsboot ontbrak. Nogmaals, de kapitein weigerde dit te bevestigen. Ook over het ontbreken van dekgeschut zei hij niets.

U-BOOT

Plekken waar Hitler is gezien

Uit FBI documenten die de Amerikanen in 2013 vrijgaven zou blijken dat eind mei 1945 de twee onderzeeërs de haven van Mar del Plata al eens hadden aangedaan. In de tweede onderzeeboot zou Hitler hebben gezeten, twee vrouwen, een dokter en nog enkele mannen, in totaliteit zou het om vijftig mensen zijn gegaan.
Het gezelschap zou zijn opgewacht door gidsen die met ezels alle spullen vervoerden. Eindbestemming was de Andes.

Ik heb het complete document van de FBI, het is geen verslag van dit bureau over wat er daadwerkelijk is geconstateerd, het is een verzameling van meldingen van mensen uit de gehele wereld die stellen Hitler te hebben gezien. Regelmatig duikt Hitler op in de Verenigde Staten, erg onwaarschijnlijk.
De FBI heeft al deze documenten verzameld, de namen werggelakt en ze vervolgens openbaar gemaakt, het betreffen 203 documenten. Ik heb een aantal ervan gelezen, ik kan er geen serieus tintje in ontdekken. Bij de FBI is tevens onderstaand briefje aanwezig, het zou authentiek zijn, maar met die Amerikanen weet je het maar nooit.


Vrij vertaald

"Ikzelf en mijn echtgenote kiezen ervoor de schande van het afzetten van mij als leider, alsmede de capitulatie, niet te hoeven aanschouwen door zelfmoord te plegen.
Het is onze laatste wil om direct hier in Berlijn te worden verbrand, daar waar ik het grootste deel van mijn 12-jarige ambtstermijn in dienst van het volk heb volbracht."
Berlijn, 29 april 1945, 4 uur
Martin Bormann tekende als getuige. Hij bleef Adolf tot aan zijn dood trouw, daar waar Himmler en Goering al waren gevlucht. Samen met de chauffeur van Hitler sleepte Bormann de twee lichamen naar buiten, overgoten ze met benzine en staken de lichamen in brand. Dat Hitler hier niet aan zijn eind is gekomen staat niet vast, wel dat de lichamen nooit zij geidentificeerd als zijnde die van Eva en Adolf.
...lees meer...

Bormann vluchtte hoogstwaarschijnlijk, zijn stoffelijk overschot werd pas in 1972 gevonden in Berlijn tijdens bouwwerkzaamheden. Lange tijd werd verondersteld dat Bormann naar Zuid-Amerika was gevlucht.

Conclusie

Vast staat dus dat de U-530 rond de bevrijding vier maanden onderweg is geweest waarvan 66 dagen onder water. Alle spullen waren van boord, er ontbrak een reddingsboot waarvoor geen verklaring kon worden gegeven.
Waarom Hitler hier hoogstwaarschijnlijk NIET aan boord is geweest wordt verklaard doordat Hitler bewezen in Berlijn was en dat de U-530 zich toen in open zee tussen Noorwegen en Argentinië bevond. Het is onmogelijk dat Hitler naar Kiel of bijvoorbeeld Hamburg reisde om van daaruit met de onderzeeër te vluchten. Ook onderweg aan boord gaan lijkt uitgesloten omdat Hitler dus lang in Berlijn gesignaleerd is en de onderzeeër toen onder water was en er geen mogelijkheid was om Hitler en zijn gevolg aan boord af te leveren.
Het is dus zeker zo dat er twee verdachte onderzeeërs Argentinië hebben bereikt en dat er omtrent de reden nimmer iets is opgehelderd. De Amerikanen arresteerden de bemanningen en namen de onderzeeërs mee en vernietigden die tijdens een militaire oefening.

Onderzeeboot Tonijn

Even iets heel anders, als je eens een keer een onderzeeboot van binnen wilt bekijken kan dat in Den Helder. Het is de enige in Nederland toegankelijke onderzeeboot. De Tonijn is nog helemaal in oude staat, maar wel gebouwd na de oorlog.
...Marinemuseum Den Helder...

De Tonijn in Den Helder

Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem