De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

De laatste verblijfplaats van Hitler tot zijn dood op 30 april 1945

De film 'Der Untergang' (aanrader) geeft een goed, maar helaas toch incompleet beeld van hoe Hitler de laatste maanden van zijn leven doorbracht en hoe hij aan zijn einde kwam. De verhalen hoe het na zijn dood verliep met zijn lijk zijn talrijk. Bunker van Adolf Hitler in Berlijn
De plaats waar Hitlers' bunker stond en het leven liet ligt in voormalig Oost-Berlijn, de bunker is gesloopt en het terrein wordt nu als parkeerplaats gebruikt zodat niets herinnert aan de laatste verblijfplaats van Hitler.

De as van Adolf Hitler en Eva Braun

Als de geallieerden het zuiden van Nederland al meer dan een half jaar hebben bevrijd en het de Engelsen maar niet lukt de Duitsers bij Arnhem de belissende slag toe te dienen rukken de Russen in het oosten van Europa op.
De nazi's slaan daar op de vlucht, ondermeer drijven ze duizenden concentratiekamp-gevangenen de Oostzee in om ze vervolgens dood te schieten teneinde zoveel mogelijk sporen uit te wissen.

Enkele hoofdpersonen
Hoe dieper je graaft, des te meer tegenstrijdigheden kom je tegen. Aanvankelijk had ik een feitenrelaas geschreven op basis van verhalen van iedereen die aanwezig was, maar er was niet meer doorheen te komen, laat staan voor u als lezer.
Waartoe ik mij nu beperk is het noemen van een aantal aanwezigen ten tijde van de zelfmoord door Hitler en wat feiten. Ik trek aan het eind voorzichtig een conclusie.

Blondi de herdershond van Adolf Hitler
Martin Bormann partijbons en vriend van Adolf, zijn trouwste kameraad
Hermann Fegelein SS'er, bodyguard en getrouwd met de zus van Eva Braun
Rochus Misch lijfwacht en telefonist van Adolf Hitler
Johannes Hentschel lijfwacht en regelde het licht, de lucht en het water in de bunker
Erna Flegel is verpleegster in de bunker, zij kenschetst Hitler als zeer achterdochtig.
Eva Braun Traudl Junge is secretaresse in de bunker, zij kende iedereen en wist veel.
Heinz Linge is kamerheer, wij zouden dat een butler noemen maar waarschijnlijk ging de band wat verder.
Arthur Axmann ligt goed bij Hitler, is voorman van de Hitlerjugend en was in de bunker op 30 april 1945.
Johann Rattenhuber hoofd van de beveiliging van Hitler
Joseph Goebbels is de tweede man achter Hitler en krijgt samen met Bormann opdracht van Hitler hem na zijn zelfmoord te verbranden. Hij verblijft met zijn vrouw en zes kinderen in de bunker
Otto Günsche Hitlers' adjudant, had van Goebbels de uitvoerende opdracht gekregen de lijken te verbranden.
Ewald Lindloff is oud ss'er en hulpje van Günsche
Vladimir Gumenyuk is KGB-er die als laatste in aanraking zou zijn geweest met de overblijfselen van Hitler

De lezing van de Russen
Het is waar dat de Russen als eersten bij de bunker van Hitler aankwamen maar veel wat daarna komt is inmiddels door de wetenschap achterhaald. De Russen hebben jarenlang beweerd dat ze Hitler hebben opgegraven en meerdere malen herbegraven. Alleen Stalin zou ervan hebben geweten en die is dood, maar dat verhaal gaat natuurlijk al mank op het feit dat hij vast niet zelf telkens aan het op- en herbegraven is geweest.
Het hoofd van Hitler zou door de Russen zijn gescheiden van de romp, in Moskou hebben ze jarenlang het hoofd bewaard, hierover straks meer.

De Rus Gumenyuk spreekt de waarheid als hij zegt dat hij in 1970 Hitler heeft opgegraven in Magdenburg en de as na het verbranden van de botten in zee heeft gegooid. Alleen, wat hij niet met zekerheid kan beweren is of de lijken ook inderdaad die van Braun, Goebbels en Hitler waren.
Het wonderlijke aan het verhaal is overigens waarom hij de as meenam en ver weg van de plek waar de lichamen werden verbrand weggooide. Als toch niemand wist van de opgraving en verbranding had hij de as ook zo in de vuilnisbak of de sloot om de hoek kunnen gooien.
Gumenyuk beweerde dat het zeer kort duurde om de botten te verbranden, wetenschappelijk staat vast dat er zeer hoge temperaturen nodig zijn om menselijk bot binnen enkele minuten te doen verbranden, seconden is uitgesloten, zeker als het om lage temperaturen gaat.

De lezing van de verpleegster
Erna stelt dat zowel Eva Braun als Adolf Hitler door zelfvergiftiging om het leven zijn gekomen, tot aan haar dood in 2006 bleef zij haar versie van het verhaal volhouden. Wel zei zij regelmatig dat haar eerste zorg de kinderen van Goebbels en later de overlevenden waren.

De lezing van de secretaresse
Volgens haar (Traudl dus) klonk er een schot en bleek Hitler voorover op zijn bureau te liggen, hij zou zich door zijn hoofd hebben geschoten. Het kwam duidelijk uit zijn kamer, iets wat ook door anderen bevestigd werd, hierdoor is de lezing van Erna Flegel ietwat wankel geworden.
Volgens Traudl had Hitler zich door de mond geschoten.

De lezing van de vertrouwensman
Arthur Axmann hoorde net als anderen een schot, toen ze de kamer in kwamen zagen ze Hitler en Eva dood op de bank zitten, over de vermeende amandellucht (treed op als iemand door cyaankali vergiftigd is) rept hij nimmer met een woord.
Volgens Axmann had Hitler zich door de slaap geschoten.

Goebbels
Hij pleegde met zijn gezin zelfmoord op 1 mei, hij overleed dus voordat de Russen ter plekke waren.

De lezing van de kamerheer
Linge is stellig en noemt Axmann nimmer als aanwezige, hij zegt een schot te hebben gehoord en als eerste in de kamer te zijn gekomen, Hitler en Braun zaten dood op de bank.
Volgens Linge had Hitler zich door de slaap geschoten. Linge had in tegenstelling tot Axmann wel een sterke amandellucht geroken.

De lezing van de praktijkman
Günsche stelt samen met Goebbels als eerste in de kamer aan te zijn gekomen en een amandelgeur te hebben geroken. Axmann was mogelijk al in de kamer toen het schot viel. Niet geheel uit te sluiten valt dat hij het schot gelost heeft.

De lezing van Johann Rattenhuber
Hans is een vertouweling van Hitler, volgens Mueller (een andere SS'er) komt Rattenhuber op 22 april 1945 naar hem toe als hij bij de bunker is en Hitler net de hand heeft geschud. Adolf gaat terug en vertrekt met Eva om drie dagen later naar Barcelona te vliegen. Van daar gaan ze door naar Argentinië.
Rattenhuber zegt dat Hitler niet dood is, maar dat ze hem ook nooit meer zullen zien. Mueller verklaart dit in 1948 tegenover de CIA.

Bormann
Martin is de trouwste vriend van Hitler en schrijft met hem zijn testament en afscheidsbrief. Bormann helpt de chauffeur de lijken naar buiten te slepen en in brand te steken, de chauffeur verklaarde daarna Bormann nooit meer te hebben gezien. Op 2 mei zou Martin een pil hebben genomen toen hij in Berlijn in handen van de geallieerden dreigde te vallen.
Pas decennia later werd per toeval zijn lijk in Berlijn gevonden.
Lang gingen er geruchten dat Bormann in Bariloche (link) zat, maar enig bewijs daarvoor is nooit gevonden.

Opmerkelijk feit
De chauffeur van Hitler bracht de benzine waarmee de lijken werden verbrand en hielp daar ook bij. Deze Erich Kempa had ook geholpen de lijken naar buiten te brengen. Dit was op 30 april, de Russen kwamen pas twee dagen later.

Feiten
Deze versie teken ik zo op omdat de meeste mensen dit onderschrijven, een enkeling heeft een afwijkende versie.
>>> er zijn veel cyaankali pillen in de bunker want de meesten sterven hierdoor, waaronder ook 6 kinderen
>>> op 30 april klinkt er één schot uit de kamer van Hitler
>>> Adolf en Eva worden dood op de bank aangetroffen
>>> er hangt een lucht van amandelen, dat duidt op vergiftiging door cyaankali
>>> 30 april 1945, o.a. Bormann sleept Adolf en Eva naar buiten en steekt hen in brand
>>> 2 mei 1945, de Russen denken in de bunker (!) de lijken gevonden te hebben
>>> 4 mei 1945, de Russen geven toe dat ze zich vergist hebben en gaan weer op zoek
>>> de schedel van Hitler in Russische handen kan onmogelijk van hem zijn
>>> de Russen tonen een foto van een dode Hitler (schot in het voorhoofd) maar dat kan Hitler nooit geweest zijn

Veronderstellingen die niet vast staan
>>> De herdershond Blondi werd door Hitler doodgeschoten, vandaar het schot in de kamer van Adolf
>>> Hitler had een dubbelganger
>>> het gevonden bloed was niet dat van Hitler
>>> Hitlers' vertrouwelingen zouden zijn resten na de verbranding nooit hebben laten liggen
>>> Gumenyuk werd in 1970 naar een plaats gestuurd waar de vermeende lijken lagen
>>> dat Axmann als eerste in de kamer was, maar geen sterke lucht rook is ondenkbaar dus waarschijnlijk kwam hij later
>>> Hitler zou via Barcelona gevlucht zijn naar Argentinië
>>> Hitler zou voorover op zijn bureau liggen in een plas bloed

Zeer onwaarschijnlijke lezingen
>>> De Russen hebben Hitler een aantal jaren gevangen gehouden
>>> Hitler zou gevlucht zijn naar Bacelona en van daar naar Zuid-Amerika
>>> Hitler was al op 22 of 25 april weg uit de bunker

Zelfmoordbriefje Adolf Hitler


Het lijkt een raadsel waarom de Russen met een 'fake' foto van een door het hoofd geschoten Hitler aan komen zetten want of Hitler heeft zich door zijn mond, of door zijn slaap geschoten of heeft zelfmoord gepleegd met cyaankali.
Er is geen enkele getuigenis te vinden dat Hitler zich door zijn voorhoofd heeft geschoten, technisch gezien ook haast onmogelijk en praktisch ondenkbaar. Hitler en Braun zaten naast elkaar op de bank, daar lag bloed want daar is door de Russen ook onderzoek naar gedaan maar dit bloed zou niet van Hitler zijn.
Gustav Weler was een dubbelganger van Hitler en werd een gevaar, want als hij levend gepakt zou worden kon hij doorslaan en vertellen dat Hitler was gevlucht. Daarop werd Weler verdoofd door iets in zijn drankje te doen en vervolgens door het hoofd geschoten. Heinrich Mueller zou de dader zijn geweest, Mueller was de 'ontdekker' van Weler, de dubbelganger, en loste wellicht ook het voor Weler fatale schot.
Mueller gaf later ook toe dat hij mee had geholpen om Weler te begraven, niet te diep zodat de Russen het lijk zouden vinden, wat ook gebeurde. Zij toonden hem aan de wereld maar moesten al snel toegeven dat het Hitler niet was.

De laatste ontwikkelingen
SS'er Ewald Lindloff zou de as begraven hebben in Berlijn, Axmann was fysiek niet in staat (hij miste een arm) de as te verzamelen en begraven. Toen Axmann later naar de eerdere versies gevraagd werd ontkende hij het ook en ook in documentaires en in zijn biografie repte hij met geen woord over de aan hem toegeschreven daad (de as van Hitler meenemen.)

Het staat wel vast dat Axmann bij Hitler was toen die zelfmoord pleegde, Axmann durfde dat klaarblijkelijk niet en vluchtte om zich onder een valse naam enkele maanden schuil te houden.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het hoofd in Moskou niet van Hitler kan zijn. Het zou een vrouw van rond de, toen, veertig zijn geweest die door een kogel door het hoofd was gedood.

Het meest waarschijnlijke

Hitler en Eva Braun plegen op de bank zelfmoord door een cyanidepil in te nemen. Adolf schiet voor de zekerheid een kogel door zijn slaap. De meeste personen die in de bunker aanwezig waren en zelfmoord pleegden deden dat met een pil, voor een schot door het hoofd is meer moed nodig en kan pijnlijker zijn.

Hitler geeft Goebbels en Bormann opdracht ervoor te zorgen dat zijn lichaam niet wordt gevonden, Goebbels belast Otto Günsche hiermee die het feitelijke werk door Ewald Lindloff laat opknappen. Dat gebeurt ter plaatse, Lindloff en Axmann nemen de as mee.
De Russen vinden een aantal lijken, twee ervan zijn verbrand, er wordt aangenomen dat de resten van Braun en Hitler zijn. Later wordt de kop van de romp gescheiden, KGB'er Gumenyuk verbrand in 1970 de lijken.

In ieder geval komt later vast te staan dat het in Moskou bewaarde hoofd niet van Hitler kan zijn geweest. Omdat er een kogelgat in het hoofd zat is het aannemelijker dat dit Eva Braun is dan Hitler want de dag ervoor waren Eva en Adolf getrouwd, hij hield dus veel van haar maar wilde zeker weten dat ze dood was voordat hij de pil innam.

Eva Braun was 33 toen zij stierf. Het hoofd van de vrouw wordt geschat op rond de 40, dat zou dus kunnen kloppen. In dit geval zou ook het bloed verklaard zijn. Als het niet van Hitler is, van wie dan anders dan van Eva?

Ik moet wel zeggen dat er niemand is die de lezing volledig zal onderschrijven omdat iedereen altijd verklaard heeft dat Hitler zelfmoord pleegde met een kogel.

Pagina's over Adolf Hitler:
  Tijdlijn Hitler
  Mein Kampf
  Hitlers' inspiratie
  De aanslagen
  Berchtesgaden
  Dubbelgangers
  De laatste dagen van Hitler
  Hitlers' dood
  Film Der Untergang
  Hitler leeft!


Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luijtjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem