De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Op deze pagina staan een groot aantal hoofdrolspelers tijdens de Tweede Wereldoorlog.


A
Mohammed Amin Al-Hoesseini
Rijke Islamiet die in Jeruzalem woonde en banden zou hebben gehad met Adolf Hitler en Heinrich Hmmler. Al-Hoesseini behield ook na de oorlog veel invloed in de Islamitische wereld waardoor het anti-semitisme onverminderd in stand bleef.

Artur Axmann
Opvolger van Baldur von Schirach als voorman van de Hitlerjugend.


B
Richard Baer
Bevelhebber van Auschwitz van mei 1944 tot en met januari 1945.

Klaus Barbie
SS'er die chef van de Gestapo was in het bezette Frankrijk. Tot eind 1942 werkte hij in Amsterdam.

Prins Bernhard
Schoonzoon van Koningin Wilhelmina en leider van de Binnenlandse Strijdkrachten, het rechts verzet.

Blondi
De herdershond van Hitler. Hij was gek op het dier, Eva Braun een stuk minder. Blondi werd op 30 april 1945 door de arts van Hitler vergiftigd, vlak voordat Hitler de hand aan zichzelf sloeg.

Martin Bormann
Deze klerk kan gezien worden als de man die de meeste invloed op Hitler uit had kunnen oefenen maar dat bewust niet heeft gedaan, waarschijnlijk omdat hij Hitler juist aanmoedigde. Deze vrij onbekend gebleven man was zeer sluw.
Dat blijkt ook uit zijn 'ontsnapping'. Hij werd tijdens de Neurenberg processen veroordeeld maar was daarbij niet aanwezig. De een zegt dat hij zich vergiftigde, de ander dat hij omkwam bij tumult in een Duitse stad maar anderen beweren hem nog gezien te hebben na de oorlog.
Zo zou Hitlers' plaatsvervanger Bormann in het Argentijnse San Carlos de Bariloche hebben verbleven. Een Italiaanse journaliste meldde in 1960 een grafsteen met de inscriptie M. Bormann te hebben aangetroffen. Kort daarop bleek dit graf verdwenen. Bormann zou onder de naam Ricardo Bauer jaren ongestoord in Zuid-Amerika hebben geleefd.

Karl Brandt
Bedenker van het Nazi euthanasieprogramma en lijfarts van Adolf Hitler.

Eva Braun
Eva Braun was de echtgenote van Adolf Hitler. Zij was voor 1/32ste Joods, iets wat Eichmann wel, maar Hitler niet wist. Zij pleegde zelfmoord in de bunker van Hitler vlak voordat de Russen er een inval deden.

Wernher von Braun
Raketgeleerde die voor de Duitsers massa-vernietigingswapens ontwierp. Na de oorlog haalden de Amerikanen hem naar de VS vanwege zijn kennis. Hij werkte daar vele jaren aan de ruimtevaartprogramma's van de Nasa.
Hij is nooit vervolgd voor zijn aandeel in de oorlog. Hij stierf in 1977.

Josip Broz
Beter bekend als Tito. Hij was Maarschalk in Joegoslavië en nam het met succes op tegen Hitler.

Alois Brunner
Kampcommandant in Frankrijk en assistent van Adolf Eichmann.


C
Winston Churchill
Premier van Engeland tijdens de oorlog. Hij haalde de Amerikanen over in Europa steun te geven aan het terugdringen van Hitler.


D
John Demjanjuk
Deze kampbewaarder staat symbool voor de onwil in de Duitse kampen om de moorden op Joden te stoppen. Demjanjuk werd op hoge leeftijd veroordeeld. Ter vergelijking, de raketgeleerde Werner von Braun, die verantwoordelijk was voor de dood van tienduizenden door zijn raketten, is nooit veroordeeld, sterker nog, hij werd na de oorlog door de Amerikanen in dienst genomen.

Karl Dõnitz
Dõnitz was bevelhebber over de duikboten en volgde Hitler op toen die op 30 april om het leven kwam.


E
Adolf Eichmann
Eichmann staat model voor de SS'er. Hij was direct verantwoordelijk voor de massamoord op de Joden omdat hij de logistiek van de transporten naar de concentratie- en vernietigingskampen regelde.
Eichmann werkte ruim acht jaar direct voor SS-leider Heinrich Himmler.
Eichmann werd uit Argentinië ontvoerd naar Israël en door een rechtbank als oorlogsmisdadiger veroordeeld en geëxecuteerd.

Louis Einthoven
Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam, hij stond bekend als een meedogenloos man. Hij was een van de drie leiders van de Nederlandsche Unie die sterke gelijkenis had met de NSB, maar later verboden werd door de Duitsers. Einthoven zat de helft van de tijd gevangen, na de oorlog werd hij hoofd van de BVD.

Dwight David Eisenhower
Deze Amerikaanse generaal was opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1953 werd hij President van de Verenigde Staten.

Georg Elser
Hij pleegde op 8 november 1939 een aanslag op Adolf Hitler, die was vroeger (13 minuten) vertrokken waardoor de aanslag mislukte. Elser werd gevangen genomen, veroordeeld en in 1945 alsnog vermoord in de gevangenis.

Friedrich Engel
Engel was een SS-officier en werd de Beul van Genua genoemd omdat hij opdracht had gegeven 59 burgers te vermoorden als vergeldingsmaatregel.
Ondanks dat hij in 1999 door een Italiaanse rechtbank levenslang kreeg kon hij jarenlang vrij rondreizen totdat de Duitse ARD hem in 2001 in Duitsland opspoorde. Alsnog werd hij ook in Duitsland vervolgt maar het zou nooit tot een eindvonnis komen. Friedrich Engel overleed als vrij man op 97-jarige leeftijd in 2006 te Hamburg.


F
Henk Feldmeijer
Feldmeijer was de naamgever van het extreem gewelddadige Sonderkommando Feldmeijer die als burger moorden pleegden op burgers in de hoop dat de burgerij dat het verzet kwalijk zou nemen. Aktion Silbertanne was de bijnaam voor de moorden.
Feldmeijer begon als politicus maar, in tegenstelling tot Anton Mussert, was hij meer een militant. Hij stond met zijn Nederlandse tak van de SS vaak lijnrecht tegenover de NSB van Mussert.
Feldmeijer overleed op 22 februari 1945 bij een bombardement.

Franz Fischer
Een van 'De Vier van Breda', later 'De Drie van Breda'.

Anne Frank
Meisje dat met het door haar geschreven dagboek voor velen symbool staat voor de Joodse onderduikers en slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.
Zij overleed in maart 1945 in Bergen-Belsen aan ziektes en honger.

Hans Frank
De slager van Polen.

Roland Freisler
Rechter die veel doodvonnissen uitsprak. Hij werd gedood tijdens een bombardement op Berlijn op 3 februari 1945.

Hans Fritzsche
Duitse chef radio van het ministerie van propaganda

Ferdinand Aus der Fünten
Een van 'De Vier van Breda', later 'De Drie van Breda'.


G
Charles de Gaulle
De Gaulle vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog als officier in het Franse leger en was leider van de Franse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1959 werd hij president van de eerste Franse republiek.

Albert Gemmeker
Commandant van kamp Westerbork.

Karl Genzken
Hoofd van de Medische afdeling van de Waffen-SS, na de oorlog tot levenslang veroordeeld, hij stond op 1 april 1954 alweer als vrij man op straat en stierf in 1957. Genzken stond bekend om de gruwelijke medische experimenten die hij uitvoerde.

Miep Gies
Helpster in het achterhuis waar Anne Frank en zeven anderen ondergedoken zaten.

Joseph Goebbels
Duits politicus, hij was minister van propaganda tijdens de oorlog. Hij pleegde vlak voor het eind van de oorlog in de bunker van Hitler te Berlijn zelfmoord na eerst zijn gezin te hebben vermoord.

Leon Goldensohn
Psychiater tijdens de Neurenberg Processen, hij sprak lang met gevangen Duitse leiders, de gesprekken vormden mede het oordeel dat de rechters over de nazi's velden. Van de gesprekken verscheen in 2004 een boek, 'de Neurenberg-gesprekken'.

Hermann Göring
Zowel politiek als militair was Göring van groot belang voor Hitler en nazi-Duitsland. Hij was de geestelijk vader van zowel de Gestapo als de Luftwaffe. Hitler zag in hem zijn kroonprins.
Göring was direct verantwoordelijk voor het bombardement op Rotterdam. Hij werd opgepakt en tijdens de processen van Neurenberg veroordeeld tot de strop. Zijn verzoek om voor het vuurpeloton te mogen sterven werd afgewezen.
Bang voor zelfmoord werd hij onderzocht of hij cyaankali bij zich had, er werd niets gevonden maar toen het Göring duidelijk werd dat het moment van ophanging aanstaande was slikte hij toch een pil in en stierf op 15 oktober.
Hoe hij aan deze pil gekomen is werd niet duidelijk hoewel Göring zelf nog een brief schreef waarin hij stelde dat hij zelfs drie pillen had.
Welke hij uiteindelijk genomen heeft vertelde hij niet, om zijn bewakers uit de wind te houden.
Weetje A. Göring zijn jongere broer Albert redde veel Joden het leven!


H
Rudolf Hess
Tot 1941 was hij de rechterhand van Adolf Hitler.
In dat jaar schreef Hess geschiedenis door in een Messerschmitt naar Engeland te vliegen. Hess wilde vrede sluiten in opdracht van Hitler, althans, dat wilde hij de Britten doen geloven. In Duitsland zeiden ze dat Hess krankzinnig was geworden. Het is nooit duidelijk geworden waar de waarheid lag.
Op 17 augustus 1987 hing Hess zich op 93-jarige leeftijd op in de Spandau gevangenis, de officiële lezing was zelfmoord door ophanging maar dat wordt nog altijd door sommigen betwist.
Ook doen geruchten de ronde dat het niet om Hess zou gaan.
Ieder jaar tot 2005 werd er rond 17 augustus in het Beierse dorp Wunsiedel een herdenkingsmars gehouden ter ere van Rudolf Hess. In dat jaar verbood het gerecht de marsen.

Reinhard Heydrich
De slager van Praag, samen met Heinrich Himmler zat hij achter 'de Nacht van de Lange Messen'. Hij werd leider van de SD en bleef dat tot aan zijn dood op 4 juni 1942 na een aanslag.

Heinrich Himmler
Hoofd van alle SS geledingen, ook de concentratiekampen vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij was de meest gevreesde man in Europa. Toen hij gevangen werd genomen pleegde hij zelfmoord met een cyanidepil.
Van boerenzoon Himmler wordt gezegd dat hij niet bijster intelligent was, maar wel onvoorwaardelijk trouw aan Hitler waardoor deze hem zeer waardeerde en vertrouwde.

Hirohito
Keizer van Japan in WOII, tot aan zijn dood in 1989. Na de oorlog werd hij niet vervolgd voor oorlogsmisdaden.

Adolf Hitler
Oprichter en leider van de NSDAP van 1933 tot en met 1945. Hitler was hoofdverantwoordelijke voor de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Adolf Hitler overleefd twee aanslagen op zijn leven: 8 november 1939 en 20 juli 1944. Over de eerste is weinig bekend. Het complot van 20 juli 1944 was een verkapte staatsgreep, gepleegd door officieren van de Wehrmacht.
Hitler pleegde uiteindelijk op 30 april 1945 zelfmoord in zijn bunker in Berlijn voordat de geallieerden hem konden arresteren.

Johannes Linthorst Homan
Een van de drie oprichters van de Nederlandsche Unie. De Duitsers verlangden ovoorwaardelijke steun, toen die niet kwam werd de fascistische groep verboden.
Na de oorlog had hij mooie banen in Europa.

Rudolf Höss
Kampcommandant van Auschwitz.


J
Alfred Jodl
Chef Operaties bij de Wehrmacht en een van de belangrijkste adviseurs van Hitler.

Loe de Jong
De Jong was journalist en zat gedurende de gehele oorlog in Londen waar hij veel contact had met Wilhelmina. De Jong leidde lange tijd Radio Oranje en schreef na de oorlog de kroniek over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.


K
Ernst Kaltenbrunner
De hoogste SS-er in Oostenrijk, na de dood van Himmler zagen de geallieerden hem als hoogste SS'er van nazi-Duitsland. Hij werd tot de dood veroordeeld, mede omdat Rudolf Höss tegen hem getuigde.

Wilhelm Keitel
Veldmaarschalk in het Duitse leger

Hendrik Koot
WA'er die de dood vond na ernstige vechtpartijen met Joodse jongeren, zijn dood was aanleiding tot meer geweld tegen Joden. Op 25 februari 1941 was de Amsterdamse bevolking het zat, de Februaristaking brak uit.

Joseph Kotälla
Een van 'De Vier van Breda', later 'De Drie van Breda'.


L
Willy Lages
Totdat hij in 1966 werd vrijgelaten sprak men van de 'Vier van Breda', daarna van de 'Drie van Breda'.

Robert Ley
Duitse chef van de arbeidersdienst

Marinus van der Lubbe
De Nederlandse communist Van der Lubbe stierf vlak voor zijn 24-ste verjaardag in Berlijn door onthoofding. Hij zou de aanstichter zijn van de brand van het Duitse Rijksdaggebouw, vlak nadat Hitler aan de macht was gekomen.
Tijdens het Proces van Neurenberg verklaarde een generaal dat Göring had toegegeven dat de nazi's de brand zelf hadden aangestoken.
De brand was aanleiding om tegenstanders op te pakken en vaak ook uit de weg te ruimen.

Jacob Luitjens
'De schrik van Roden', hij heulde samen met de Duitsers en zat slechts een korte gevangenisstraf uit waarna hij in alle rust in Friesland kon wonen.


M
Josef Mengele
De 'engel des doods' was vanaf mei 1943 kamparts in Auschwitz. Vaak op het blote oog selecteerde hij wie er geschikt genoeg was voor onderzoek, de rest ging direct de gaskamers in.
Mengele was een zeer wrede man die altijd uit handen is kunnen blijven van justitie.

Willy Messerschmitt
Deze Duitse jachtvliegtuigen waren superieur in de oorlog en brachten bij beslissende slagen de nazi's de overwinning.
Het toestel was vernoemd naar Wilhelm Messerschmitt, de ontwerper en producent van deze vliegtuigen. Hij stierf in 1978.

Weetje
Messerschmitt was een begenadigd vliegtuigbouwer. Na de oorlog werd hem dat verboden maar zijn talent kon hij later voor Egypte, Spanje en zelfs de NAVO alsnog benutten. Hij heeft slechts twee jaar in de gevangenis gezeten voor zijn aandeel in de oorlog.
Ter vergelijking: de Nederlandse radiocommentator Max Blokzijl hield radiopraatjes die zo pro-Duits waren dat ze vooraf niet gecensureerd werden. Na de oorlog werd hij als eerste ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Vjatsjeslav Molotov
Deze Russische minister van Buitenlandse zaken sloot met de Duitse officier Von Ribbentrop een verdrag waarin de beide landen beloofden elkaar niet aan te zullen vallen. Voor Adolf Hilter was dit van belang omdat hij zo voorkwam dat er een west- en oostfront zou ontstaan als hij eerst Polen en later Nederland, België en Frankrijk zou binnenvallen.
De molotov-cocktal (brandbom) is naar hem vernoemd door de Finnen die zo hun verzet tegen de Russen toonden in de winteroorlog van 1941 toen Vjatsjeslav Molotov minister was.

Bernard Montgomery
Montgomery was een Britse generaal en veldmaarschalk, zijn bijnaam was 'Monty'. Op 4 mei 1945 accepteerde hij op de Lüneburger Heide de overgave van Duitsland. Hoewel er nog drie dagen werd doorgevochten aan het oostfront wordt deze dag door velen toch gezien als 'einde oefening' voor de nazi's.

Theodor Morell
Lijfarts van Adolf Hitler die hem een cocktail van uppers en downers gaf om te kunnen blijven functioneren. Deze arts had in feite de beste mogelijkheden om Hitler af te stoppen.

Heinrich Müller
De dagelijkse leiding van de Gestapo was in zijn handen. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de praktische uitvoering van de holocaust. Wat er met hem is gebeurd na de oorlog is nooit opgehelderd.

Anton Mussert
De 'Nederlandse' Hitler hoewel de Duitsers hem niet voldoende vertrouwden om hem en zijn NSB veel macht en wapens te geven.
Hij werd direct na de oorlog opgepakt, veroordeeld en op 7 mei 1946 geëxecuteerd.

Benito Mussolini
Benito Mussolini (Il Duce) was de leider van het fascistische Italië. Aanvankelijk waren hij en Hitler bondgenoten, later kregen zij het met elkaar aan de stok. De NSB van Mussert was ingericht naar voorbeeld van de Partito Nazionale Fascista Van Benito Mussolini


N
Chester Nimitz
Amerikaans admiraal die de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde.


O
Miep Oranje
Zij verraadde verzetsgroep RR, maar wist zelf te ontsnappen. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Het verdwijnen van Miep wordt gezien als een van de grootste raadsels van de Tweede Wereldoorlog.


P
George Patton
Amerikaans generaal die de slag om de Ardennen leidde en uiteindelijk won.

Jean-Baptiste Piron
Bevelhebber van de Belgische Eerste Infanteriebrigade, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 'Pironbrigade' ingezet bij de bevrijding.


Q
Jan de Quay
Een van de drie oprichters van de fascistische Nederlandsche Unie die later door de Duitsers verboden werd. Aan het begin van de oorlog zette hij zich in voor de bezetter.
Na de oorlog vielen mooie banen hem ten deel.


R
Henk van Randwijk
Verzetsman en hoofdredacteur van Vrij Nederland, toch is hij niet geheel onomstreden.

Hanns Albin Rauter
Rauter was de hoogste SS'er in Nederland. Op 7 maart 1945 pleegde het verzet een aanslag op hem die hij overleefde. Als vergelding vermoordde de nazi's 300 Nederlanders.
Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Joachim von Ribbentrop
Deze Duitse officier en minister van Buitenlandse zaken sloot met de Russische minister van Buitenlandse zaken een verdrag waarin beide landen beloofden elkaar niet aan te zullen vallen. Voor Adolf Hilter was dit van belang omdat hij zo voorkwam dat er een west- en oostfront zou ontstaan als hij eerst Polen en later Nederland, België en Frankrijk zou binnenvallen.

Erik Hazelhoff Roelfzema
Hazelhoff Roelfzema is beter bekend als 'Soldaat van Oranje', hij zat in het verzet en was Engelandvaarder, daar werd hij adjudant van Wilhelmina.

Erwin Rommel
Deze Duitse veldmaarschalk vocht in Noord-Afrika bij de slag om El Alamein tegen Bernard Montgomery. Hij is een van de weinige nazi's die openlijk nog wordt geëerd door de Duitsers.

Franklin Delano Roosevelt
Hij was tijdens de oorlog president van de Verenigde Staten. Toen hij op 12 april 1945 overleed werd hj opgevolgd oor Harry Truman.


S
Hjalmar Schacht
Duits Minister van economische zaken

Hannie Schaft
'Meisje met het rode haar'. Nederlands bekendste verzetsstrijdster.

Claus Schenk von Stauffenberg
Officier van de Wehrmacht, met anderen pleegde hij op 20 juli 1944 een aanslag op Hitler.

Baldur von Schirach
Leider van de Hitlerjugend

Hendrik Seyffardt
Seijffardt was generaal in het Nederlandse leger die collaboreerde met de Duitsers. Toen hij minister van Oorlog leek te worden in een kabinet onder leiding van Mussert werd hij op 5 februari 1943 in zijn huis neergeschoten door verzetsgroep CS-6. Een dag later stierf hij.

Arthur Seyss-Inquart
Oostenrijker die door Hilter werd aangesteld als Reichskommissar in Nederland omdat Mussert niet voldoende vertrouwd werd.
In 1946 werd hij tijdens het Proces van Neurenberg ter dood veroordeeld en opgehangen. Hij was zeer hard tegen Nederlandse burgers en direct verantwoordelijk voor de Jodendeportaties.

Otto Skorzeny
Oostenrijks SS-officier die een eenheid leidde die speciale opdrachten moest uitvoeren. Skorzeny stond bekend als een strateeg die altijd raad wist. Toen het imperium van Hitler op instorten stond werd Skorzeny door vele naziprominenten, hoogwaardigheidsbekleders en industriëlen benaderd om hun tegoeden voor na de oorlog te verbergen.
Skorzeny onderhield na de oorlog contacten met oud-nazi's via het ODESSA-netwerk. Daarnaast werkte hij ook voor de Egyptische president Nasser en de Argentijnse president Perón.
Hij is de ergste nazi van na de Tweede Wereldoorlog.

Aristides de Sousa Mendes
Redde duizenden Joden het leven.
Hij wordt gezien als de op een na grootste Jodenhelper tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wim Speelman
Verzetsman, hij werkte onder Van Randwijk bij Vrij Nederland, toen er onenigheid ontstond richtte Speelman Trouw op.

Albert Speer
Man achter de schermen, de architect van het Derde Rijk en minister van bewapening en daarmee een van de machtigste mannen van nazi-Duitsland.

Josef Stalin
Stalin was Secretaris-Generaal van de Russische Communistische Partij tijdens de oorlog wat betekende dat hij de machtigste man van het land was.

Chiune (Sempo) Sugihara
Hij hielp duizenden Joden aan een visum
Sugihara wordt gezien als de op twee na grootste Jodenredder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tina (Tineke) Strobos
Verzetsstrijdster in Amsterdam.


T
Jacoba van Tongeren
De enige vrouw die een verzetsgroep (Groep 2000) leidde.

Meinoud Rost van Tonningen
Rijke Nederlander in de top van de NSB. Hij wordt gezien als de grootste Jodenhater uit de jaren 40-45. Binnen de partij stond hij lijnrecht tegenover Anton Mussert, een strijd die Rost van Tonningen zou verliezen, maar waarna hij wel andere invloedrijke posities bekleedde. Hij pleegde zelfmoord voordat hij berecht kon worden.
Zijn vrouw, Florrie Rost van Tonningen, is tot aan haar dood in 2007 de holocaust blijven ontkennen.

Harry Truman
Hij was volgde op 12 april 1945 Franklin Delano Roosevelt op die toen overleed.

Sybren Tulp
Pro-Duitse hoofd-commissaris van politie in Amsterdam na de februaristaking.


V
Gerrit Jan van der Veen
Verzetsstrijder in Amsterdam.

Willem de Vlugt
Burgemeester van Amsterdam tijdens het eerste jaar van de bezetting. Hij werd opgevolgd door Edward Voûte die meer op de hand van de Duitsers was.

Edward Voûte
Burgemeester van Amsterdam tijdens de bezetting. Hij volgde Willem de Vlugt op die niet pro-Duits genoeg was aldus de Duitsers.


W
Raoul Wallenberg
Zweedse diplomaat die tienduizenden Hongaarse Joden redde. In januari 1945 werd hij door de Russen gevangen genomen, jarenlang is er aangenomen dat Raoul in een Russische cel heeft gezeten.
Hij wordt gezien als de grootste Jodenhelper tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Simon Wiesenthal
Wiesenthal overleefde twaalf concentratiekampen en stond na de oorlog bekend als nazi-jager, hij spoorde oorlogsmisdadigers op en bracht hen voor de rechter.
Hij overleed in 2005, een centrum en stichting dat zijn naam draagt bestaat nog en doet nog altijd onderzoek naar oud-nazi's.

Wilhelmina
Koningin tijdens de oorlog tot 1948.

Henri Winkelman
Generaal Winkelman was de hoogste bevelhebber van de Nederlandse strijdmacht toen de Duitsers op vrijdag 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Tijdens de oorlog zat hij in een Duitse gevangenis.

Eduard Wirths
SS-er die de leiding had over de artsen in Auschwitz.


Z
Georgi Zjoekov
De belangrijkste Sovjetgeneraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ontzette Leningrad.

Jan Zwartendijk
Jan was consul in Litouwen en verstrekte 2.500 visa voor Joden, zo werd deze onbekend gebleven held een van de grootste Nederlandse Jodenredders tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Tenslotte

Dit beeld is verre van volledig, maar ik wilde in een redelijk korte opsomming een beeld geven van wanneer wat gebeurde en door wie het gebeurde. Ik merk bij mezelf dat ik maar weinig weet, dat moet voor jongeren nog vele malen minder zijn. Het verzetsmuseum en de ontsluiting van de archieven van Yad Vashem dragen bij tot besef.

Kijk voor een chronologische volgorde op deze pagina TIJDSLIJN TWEEDE WERELDOORLOG

En hier voor TERMEN TWEEDE WERELDOORLOG


Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem