De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam

Door de ogen van Ben Verzet

Het Parool

Voor een krant van naam en faam moeten we terug naar 1670 als de Amsterdamsche Courant verschijnt, een door het bestuur van de stad uitgegeven volwaardige krant die tot 1903 zou blijven bestaan.
Doordat een overheidsorgaan de scepter zwaaide waren de artikelen soms wat gekleurd of werd nieuws totaal ontkend door er simpelweg geen enkele melding van te maken.

Algemeen Handelsblad
In de schaduw van de Amsterdamsche Courant verscheen in 1828 het Algemeen Handelsblad (externe link.) De eerste echt onafhankelijke krant die alles durfde te publiceren.

In Amsterdam verschenen jarenlang alle landelijke dagbladen. Amsterdam werd gezien als het middelpunt van de Nederlandse cultuur en als financieel centrum. De politiek zat in Den Haag maar daar was, zeker aan het eind van de negentiende en vroege begin twintigste eeuw niet veel belangstelling voor.

Het Parool
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen, onverwacht want Nederland was tijdens de eerste Wereldoorlog neutraal gebleven en verwacht werd dat Nederland nu ook ongemoeid zou worden gelaten, het bleek hopen tegen beter weten in.
Luxemburg en België werden gemakshalve ook gelijk maar onder de voet gelopen, Nederland bood vier dagen weerstand totdat het Nederlandse leger op 14 mei de wapens neerlegde.

Pieter 't Hoen schrijft op 25 juli 1940:
...de gevoerde neutraliteitspolitiek was een ondoelmatig middel..., ...stond het bij voorbaat vast dat Duitschland onze neutraliteit nooit zou eerbiedigen..., ...de Belgisch-Nederlandsche coõrdinatie had op z'n laatst in September 1939 geregeld moeten worden..., ...want behalve de bittere gevolgen van het gevoerde buitenlandsch beleid moesten wij de consequenties van de verwaarloozing onze bewapening ondergaan...

'T Hoen pende deze stevige woorden in bezettingstijd op in een nieuwsbrief die het predikaat krant nog niet verdiende maar de eerste uitgave van wat ooit Het Parool zou worden was een feit. Op 10 februari 1941 verscheen de eerste Eerste uitgave, voorloper Het Parool volwaardige editie van Het Parool, toen dus een ondergrondse krant dus in de ogen van de Duitsers illegaal.

Eerste uitgave digitaal
Hiernaast zie je een verkleinde versie van de eerste nieuwsbrief van Pieter 't Hoen. Als je er op klikt zie je de gehele, leesbare, versie.
Het copyright ligt bij Stichting Het Parool/ Stichting Democratie en Media.

Oorlogsarchief online
Via DEZE LINK heeft u toegang tot de uitgaven van Het Parool tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel betrokkenen bij de uitgave van de krant vonden de dood, zij werden door de Duitsers opgepakt en vermoord. Maar dat weerhield anderen er niet van om de oplage van de krant richting de 50.000 te stuwen.
Toen het einde van de oorlog naderde vond de krant zijn weg naar 100.000 lezers per dag!

De eerlijkheid gebied te vermelden dat ook Trouw, De Waarheid en Vrij Nederland in de oorlog verschenen maar bij lange na niet de oplagen haalden van Het Parool.

Na de oorlog, eindelijk vrij
Het Parool was inmens populair en kon direct na de oorlog als legale krant verschijnen. Sinsdien kende de krant pieken en dalen qua oplagen, totdat de krant zich volledig ging richten op Amsterdam, Het Parool online verzelfstandigde en op tabloidformaat verschijnt.
Sinds de oprichting zijn er meer dan 20.000 exemplaren van de krant verschenen en maakt anno nu zelfs winst.

Jaarlijks dalen de oplages van de gezamelijke kranten met 3%, Het Parool (NRC Next ook overigens) daarentegen weet zijn lezers te boeien en een daling van de afzet te voorkomen. De Amsterdamse krant is wat risicolozer dan vroeger toen het een duidelijke sociaal-democratische signatuur had.

Het Parool heeft in Amsterdam weinig tegenstanders, noch concurrentie.

Pagina's gerelateerd aan het verzet

   Hannie Schaft
   Herdenkingskruis
   Het Parool
   Olympia
   Onbekende helden
   Oorlogsmonumenten
   Verzetsbank
   Verzetskruis
   Verzetsmuseum
   Yad Vashem

Ben Verzet:

Je kunt per mail contact met mij opnemen als je een vraag hebt of een bijdrage wilt leveren.
Artikelen, foto's, noem maar op, kun je naar mijn postbus sturen.
De Dokwerker is tevens via Twitter te volgen.
Ben Verzet           Volg de Dokwerker op Twitter           Email De Dokwerker (Ben Verzet)