De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Concentratiekampen

Het beste kun je maar niet definiëren wat een concentratiekamp is. Op de pagina VIDEOS staan zeer schokkende beelden van hoe het er in de diverse kampen aan toe ging.
Er waren 1.634 kampen in Europa. DOWNLOAD hier de complete lijst. Als je alle getto's, bordelen, aborteercentra en werkkampen bij elkaar optelt kom je op 42.500 plaatsen waar mensen tegen hun wil werden vastgehouden danwel verkracht of vermoord.

Het navolgende onderscheid kan worden gemaakt:
  1. interneringskampen
  2. krijgsgevangenkampen
  3. doorgangskamp
  4. werkkampen
  5. vernietigingskampen (link) en
  6. reserveringskampen

SS | Heinrich Himmler
De SS voerde meestal het bevel over een kamp, niet zelden werd een kamp vereerd met hoog bezoek. De man die wordt gezien als een van de uitvoerders van de Holocaust, Himmler, bezoekt hier een van de vernietigingskampen. >>>

In interneringskampen werden met name politieke tegenstanders opgesloten. Krijgsgevangenkampen zijn vergelijkbaar met interneringskampen maar formeel geldt hier andere (internationale) regelgeving. Doorgangskampen als Westerbork in Oost-Nederland waren verzamelkampen waar Joden werden ondergebracht in afwachting van hun laatste reis naar een van de vernietigingskampen.
In werkkampen moest gewerkt worden, soms voor de wapenindustrie van Duitsland maar vaak ook voor grote bedrijven. Dit kwam ook in Nederland voor, Philips maakte net als Siemens in Duitsland graag gebruik van goedkope arbeidskrachten.
Vernietigingskampen hebben slechts één doel: zo snel en zo effectief mogelijk mensen laten verdwijnen. Na de moord met Zyklon B (gifgas) werden de stoffelijke overschotten verbrand.
In reserveringskampen zaten voornamelijk Joden waarmee de Duitsers 'mogelijk' later nog een doel hadden.

Ergste van de ergste

Als je een top drie moet samenstellen van concentratiekampen moet je eerst de criteria bepalen. Er zijn meerdere soorten kampen, daar ga je al. Beperk je je tot de doorvoerkampen waar 'verzameld' werd om van daaruit naar een werkkamp of een vernietigingskamp te gaan? Of was het beter gelijk maar te sterven dan gemarteld te worden in een kamp waar bijvoorbeeld Josef Mengele rondliep die het liefst zonder verdoving inkt in je oog injecteerde om te bestuderen of het mogelijk was de kleur van ogen te veranderen?
In de beruchte werkkampen kreeg je nauwelijks iets te eten, maar werd je wel geacht de gehele dag te werken, zwaar werk. Wat was erger? De dood of werken tot de dood erop volgde?

Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Monowitz
Auschwitz bestond uit meerdere kampen (ruim 40.) Er stonden ook honderden barakken en een aantal Duitse ondernemingen hadden er werkkampen ingericht.
De naam Auschwitz is door de jaren heen symbool gaan staan voor het concentratiekamp omdat meer dan een miljoen mensen het kamp niet overleefden.
...lees meer...

Belzec
Qua naam een onbekend Duits kamp in Polen, maar het was het eerste concentratiekamp dat vanaf 1942 Joden massaal ombracht.
Rond een half miljoen Joden en zigeuners kwamen in dit kamp om.

Bergen-Belsen
Ook dit kamp draaide op volle toeren in 1943. Rond de vijftig duizend slachtoffers waren er te betreuren waaronder Anne en Margot Frank
...lees meer...

Breitenau
Kamp Breitenau was een heropvoedingskamp in Hessen dat eerder dienst deed als klooster maar in juni 1933 in gebruik werd genomen als kamp. Heropvoedingskampen waren bedoeld om opgeschoten jongeren, misdadigers, zigeuners, Jehova's getuigen, bedelaars, prostituees en a-socialen weer in het gereel te krijgen, maar het duurde niet lang totdat ook de politieke tegenstanders van Hitler hier een lesje werd geleerd.
Tijdens de oorlogsjaren deed het kamp dienst als werkkamp voor diegenen die niet vrijwillig voor de Duitsers wilden werken.

Buchenwald
Dit uit 1937 stammende kamp deed dienst als gevangenis voor tegenstanders van de staat, op sociale of religieuze gronden werden zij geweerd. Later deed dit kamp ook dienst als krijgsgevangenis voor voornamelijk
Russen.
Tegen de zestig duizend mensen kwamen in dit kamp om het leven.

Chelmno Dit kamp werd al in 1941 geopend door de Duitsers in Polen.
Hier zijn rond de 300.000 mensen vermoord.

Dachau
Concentratiekamp Dachau in het hart van nazi-Duitsland (Beieren) werd al in 1933 (22 maart) in gebruik genomen, de SS gebruikte dit kamp als opleidingskamp en diende als voorbeeld voor later te bouwen kampen.
Hier stierven 190.000 mensen.
...lees meer...

Majdanek
Deze gevangenis voor krijgsgevangenen werd in 1942 door de Duitsers omgevormd tot een vernietigingskamp.
Naar schatting zijn hier 80.000 mensen om het leven gekomen.

Mauthausen
Bij deze Oostenrijkse plaats stond dit grote kamp dat reeds voor de oorlog in gebruik was genomen en gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog in bedrijf is gebleven. Het exacte dodenaantal is ongewis omdat er te grote massagraven waren die men niet allen heeft uitgegraven, minstens 180.000 doden zijn er geteld, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk op het dubbele.
...lees meer...

Maly Trostenets
Kamp bij Minsk in Wit-Rusland dat in 1941 door de Duitsers werd gebouwd voor Russische krijgsgevangenen, een jaar later werd het in gebruik genomen als vernietigingskamp. Joden uit Rusland, Oostenrijk, Duitsland en Tsjechoslowakije werden hier direct na aankomst vergast.
Rond de 50.000 mensen kwamen hier om het leven.

Neuengamme
In het Noorden van Duitsland leidde de SS dit beruchte kamp. Per dag moeten hier tussen de 100 en 150 mensen zijn overleden, gedurende enkele jaren.
In verhouding tot andere kampen hebben er in Neuengamme veel Nederlanders gezeten, zo'n 8.000.

Ponary
Nazi kamp in Litouwen vlakbij de Poolse grens. Hier kwamen 100.000 mensen om, waarvan 70.000 Joods waren.

Ravensbrück
Dit kamp lag diep in Duitsland, een kamp dat voor de oorlog werd gebouwd en tot 1945 dienst zou doen.
...lees verder...

Sachsenhausen
Dit kamp lag niet ver van berlijn en bestond al ver voordat de oorlog uitbrak. Hitler had dit kamp met maar één reden opgezet: van iedereen waar hij een hekel aan had afkomen.
Met name politieke tegenstanders, gehandicapten, homofielen, zigeuners, Jehova getuigen en verder iedereen die een misdaad had gepleegd werd hier opgesloten.

Salaspils
Over dit kamp in Letland is nauwelijks iets bekend. Alle na-oorlogse regeringen van deze Baltische staat willen liever niet herinnerd worden aan het kamp op hun grondgebied.

Er hebben veel kinderen gevangen gezeten die hun ouders al hadden verloren, de schattingen over het aantal doden lopen sterk uiteen. Hoewel het kamp lang heeft bestaan maar op het einde (1944) de gevangenen werden overgebracht naar Stutthof lijkt het mij niet waarschijnlijk dat er inderdaad 100.000 mensen om het leven zijn gekomen. Andere schattingen van rond de 60.000 lijken realistischer.

Er zijn enkele graven gevonden met daarin de lijken van kinderen. Er hebben waarschijnlijk 12.000 mensen gevangen gezeten. Vanaf het eerste moment was Gerhard Kurt Maywald betrokken bij de bouw en expoitatie van Salaspils. Pas in 1977 werd hij opgepakt en tot vier jaar veroordeeld voor medeplchtigheid aan de moord op 320 Joden.
Voor andere misdaden kon hij volgens de rechter niet worden veroordeeld omdat veel getuigen overleden waren of dat sommige getuigen elkaar tegenspraken.

Sobibor
Ook dit kamp lag in het oosten van Polen, veel Nederlanders overleefden dit kamp niet. Het kamp was puur en alleen bedoeld om de gearriveerden direct te vermoorden.
De schattingen lopen uiteen, maar rond de 230.000 mensen vonden hier de dood, waaronder 35.000 Nederlandse Joden.
...lees meer...

Stutthof
Om een aantal trieste redenen valt dit kamp in het noorden van Polen (nu Gdansk) op, het was het eerste dat door de Duitsers werd gebouwd en als laatste van alle kampen door de geallieerden werd bevrijd. Ook stierven er relatief veel mensen; tussen de 60 en 70.000 mensen. Bijna niemand van de vervolgden die in dit kamp hadden gewerkt kreeg een zware straf: van de 101 zaken leidde dit in twee gevallen (Franz Spillmann en Hans Tolksdorf) zelfs tot vrijspraak.
Meerdere vrouwen bleken vreselijke misdaden tegen de menselijkheid te hebben begaan. Enkelen werden veroordeeld tot de strop, een straf die ook daadwerkelijk tot uitvoer werd gebracht.

In 2016 maakte het Duitse Openbaar Ministerie bekend dat er vier mannen en vier vrouwen zijn opgespoord die in Stutthof hebben gewerkt. Ze worden mede verantwoordelijke gehouden voor de dood van duizenden gevangenen.
De mannen werkten in het kamp als bewaker, de vrouwen als typiste of telefoniste. Ze zijn nog niet aangehoudenm, er komt eerst een onderzoek naar hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.
(...lees ook dit...)

Overigens was het Jens Rommel die de acht op het spoor kwam, Jens staat aan het hoofd van een overheidsdienst die louter en alleen jaagt op oud-nazi's. Jens is overigens GEEN familie van Erwin Rommel, de Duitse veldmaarschalk die in Noord-Afrika bij de slag om El Alamein tegen Bernard Montgomery vocht.
Jens Rommel vervolgt zelf geen misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog, hij levert zijn dossier in bij andere aanklagers. Rommel mag tot 2025 zijn werk voortzetten.

Theresienstadt
In Tsjechië 'kregen' de Joden hun eigen stad, maar in werkelijkheid waren zij gevangenen. Vanuit heel Europa werden hier Joden naar toe gestuurd.
Er stierven alleen al 15.000 kinderen.
...lees verder...

Treblinka
De SS had dit kamp twee jaar in gebruik, het werd gesloten omdat de Joden 'op' waren. Het kamp lag diep in Polen, veel Poolse Joden werden hier opgesloten.
Dit massa vernietigingskamp was voor 900.000 Joden het eindstation in hun leven. Na Auschwitz vielen hier de meeste doden te betreuren.
...lees verder...

Warschau
Dit kamp in Warschau bevond zich niet alleen in het getto, maar ook in andere delen van de stad. In anderhalf jaar (1942- 1944) vielen hier tenminste honderdduizend slachtoffers.

Westerbork
Westerbork was een doorvoerkamp waar onder andere Anne Frank met haar familie heeft gezeten voordat zij naar andere kampen werden overgebracht. Meer dan honderd duizend Nederlandse Joden werden naar dit 'tussenstation' gebracht.
...lees verder...

Veel andere kampen

Met het noemen van enkele kampen heb ik bedoeld om de verschillende types te duiden. Begin maart 2013 werd na studie door The United States Holocaust Memorial Museum bekend gemaakt dat er in de periode 1933 - 1945 maar liefst 42.500 kampen en getto's waren. Een schokkend aantal, maar zoals ik al aantoonde, er is verschil tussen het ene en het andere kamp.

Als je meer wilt weten over het onderzoek van het Amerikaans Holocaust Memorial Museum, klik dan HIER.

Meer over kampen:
   KAMPEN IN AMSTERDAM

   KAMPEN IN NEDERLAND

   VERNIETIGINGSKAMPEN

   KAMPEN IN EUROPA

   KAMPEN BUITEN EUROPA


Hieronder een aantal, soms schokkende, foto's van een aantal kampen. Beelden zeggen meer dan woorden.


Meer over kampen:
   KAMPEN IN AMSTERDAM

   KAMPEN IN NEDERLAND

   VERNIETIGINGSKAMPEN

   KAMPEN IN EUROPA

   KAMPEN BUITEN EUROPA


Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem