De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Joden wereldwijd

Na de pogingen van Adolf Hitler om het gehele Joodse ras uit te roeien vestigden Joden die de slachtingen ontliepen zich niet alleen in Israël, maar net als door de eeuwen heen verspreidden zij zich de laatste decennia over de gehele wereld.
Misschien niet direct een aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerd onderwerp, maar ik zag een zeer interessante stelling en ging daarom eens op onderzoek uit.

Je zou denken dat Joden zich niet snel vestigen in Zuid-Amerikaanse landen want daar vonden na de oorlog veel nazi's onderdak, toch verblijven er in dit continent 200.000 Joden, net zoveel als in Rusland. De meeste Joden wonen momenteel niet in Israël, zoals je wellicht zou denken, maar in de Verenigde Staten, hoewel het niet veel scheelt (5.9 tegen 5.8 miljoen.)
De meeste Joden wonen in New York en Californië. Opmerkelijk is nog dat de Joodse bevolking van New York voor bijna negen procent deel uitmaakt van het totaal aantal New Yorkers.

In België wonen er naar schatting net iets meer Joden dan in Nederland (32.000 tegen 31.000.) Een ander opmerkelijk aantal is dat van Frankrijk, daar wonen vijf maal zoveel Joden als in Duitsland (550.000 tegen 107.000) terwijl Frankrijk allerminst Jodenvriendelijk was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Engeland stuurde aan het begin van de oorlog volwassenen terug naar Nederland, België, Frankrijk en zelfs Duitsland omdat men zelf al voldoende werklozen had, zo was de beargumentering. Kinderen mochten in veel gevallen wel blijven. Vandaag de dag wonen er zo'n 280.000 Joden in Groot-Brittanië.

De kleinste Joodse gemeenschap
In Afghanistan is het leefklimaat voor Joden hoogstwaarschijnlijk niet al te best want volgens recente tellingen woont er slechts één Joodse man in dit land.

Officieel zijn er ruim 14 miljoen Joden, verspreid over de gehele wereld want in alle uithoeken kom je Joden tegen, net als Nederlanders trouwens. Steeds meer Joden vestigen zich echter in de Verenigde Staten vanwege economische belangen en het instabiele Midden-Oosten. Het geboortecijfer onder Joden is het hoogst in Israël, het laagst in Duitsland. Het sterftecijfer is het hoogst in Rusland en het laagst in Israël.
Je mag hier eigenlijk geen conclusies uit trekken, maar als ik dat toch voorzichtig doe dan lijkt Israël toch echt het beloofde land te zijn en is Duitsland nog altijd geen ideale voedingsbodem voor het Jodendom.

Bezoek de website van 'The Jewish People Policy Institute' voor gedetailleerdere informatie over de Joodse demografie.

Half Joden
Je denkt misschien, dan is slechts één van de ouders Joods, maar dat klopt niet. Onder half Joden worden diegenen gerekend die niet in Israël wonen. Dit begon ooit als een grapje maar is zo ingeburgerd dat men met name de New Yorkse Joden half-Joden noemt.
Maar wanneer ben je eigenlijk Joods? De overlevering zegt dat als je moeder Joods was jij het ook bent, ongeacht of je vader een Jood is. Dit maakt dus één ding ondubbelzinnig: je bent Joods of je bent het niet, je kunt niet half-Joods zijn.

Verschil jood en Jood

Iemand die het geloof van de Joden aanhangt hoeft geen Jood van geboorte te zijn. Ik schrijf Joden altijd met een hoofdletter om aan te geven dat het om het Joodse volk gaat, het volk dat van geboorte Jood is. Een jood (met een kleine letter dus) is iemand die het judaïsme beleid als godsdienst.
In principe kan een Jood zich bekeren tot een ander geloof en zich geen Jood meer voelen of noemen, maar de bloedband met je moeder kun je niet doorsnijden dus een jood is niet per definitie een Jood en omgekeerd ook niet.
Als jij een jood wil worden dan kan dat, een Jood wordt je bij geboorte mits je moeder Joods is.

Je kunt je tot het Jodendom bekeren, maar een rabbijn zal je vooral op alle plichten wijzen en je zeker niet met open armen ontvangen. Als je kiest voor het Jodendom is dat ook voor altijd, zo denkt men erover. Ook is het een onomkeerbare weg die je bewandelt want spijt komt in het verhaal niet voor.
Je kunt niet op de ene dag jood worden en op de andere dag weer christen.

Verschil orthodox niet-orthodox

Orthodoxe Joden staan een strikte beleving van de Joodse voorschriften na zoals die in de Tora (ook wel Thora, de vijf Joodse boeken) staan. Slechts 20% van de Joden is orthodox. Alle andere stromingen vallen onder het niet-orthodoxe Jodendom. Orthodox wordt ook vaak in andere geloven gebruikt, maar ook in overdrachtelijke zin.
Als men spreekt van een onorthodoxe opvoeding bedoeld men daarmee dat een kind niet volgens de normaal geldende normen wordt opgevoed. De meest vrije vorm van het Jodendeom is de liberaal-joodse stroming die uitgaat van een volledige integratie in de samenleving en dat alle normen en waarden worden gerespecteerd en overgenomen.
Hier gaat ook vaak het niet dragen van uitelijke kenmerken van het Jodendom mee gepaard, iets wat door een toenemend aantal Joden als onrespectvol jegens het geloof wordt gezien. Het aantal orthodoxe Joden neemt dan ook weer toe.

Aantal Joden

Holocaust ontkenners gebruiken cijfers die niet op feiten gebaseerd zijn, een enkeling publiceert wel eens zijn hersenspinsels alsof er voor de oorlog 'slechts' zeven miljoen Joden wereldwijd leefden en er dus nooit zes miljoen vergast kunnen zijn. Deze onzin wordt dan voor waar aangenomen en als feit gebracht.
In werkelijkheid woonden er voor de oorlog minstens tweemaal zoveel Joden in de wereld als anti-semieten aannemen.

1939

Veel landen houden niet bij hoeveel inwoners zij hebben, laat staan dat zij een gedegen bevolkinsregister hebben, Nederland is daarin echt een uitzondering. Naar schatting waren er vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 18 miljoen Joden. De SHOA eistte haar tol, zes miljoen Joden werden vermoord zodat er na de oorlog slechts 12 miljoen restten.
In Nederland woonden er naar mijn schatting 160.000 Joden.

2016

In Israël wonen verreweg de meeste Joden, althans, als je dat per land rekent. Want wereldwijd zijn er 14 miljoen Joden waarvan er 6 miljoen in Israël wonen. Er wonen tevens 2 miljoen Arabieren in Israël. Grofweg kun je dus stellen dat 3 op de 4 inwoners van Israël Joods is.

Nederland
Momenteel wonen er 45.000 Joden in Nederland tegen 160.000 anno 1940.

Het huidige aantal wordt betwist, sommigen zeggen dat het er rond de 40.000 zijn, een onderzoek in 1999 wees echter uit dat er toen al 52.000 Joden in Nederland woonden, een onderzoek een jaar later ging uit van 45.000, er was meer rekening gehouden met diegenen die ervoor hadden gekozen om naar Israël te emigreren, dat aantal zou rond de 10.000 liggen.
Uitgaande van 50.000 minus 10.000 en aanwas gedurende de laatste 15 jaar kom ik uit op 45.000. Direct na de oorlog vertrokken er 5 a 10.000 Joden uit ons land, daardoor resteerden er naar mijn mening in 1945 in ieder geval 35.000 Joden (5 + 15 + 10 + 10 - 5.)

3 of 6 miljoen?

Er stierven ruim drie miljoen Joden in een van de acht vernietigingskampen (link), daarnaast stierven er nog eens bijna drie miljoen Joden in een van de 1.634 concentratiekampen. Omdat er een mythe in de wereld is geholpen dat er vier miljoen Joden in Auschwitz vergast zouden zijn waarvan later vast kwam te staan dat dat er 'slechts' één miljoen waren doet holocaust-ontkenners doen geloven dat het aantal van zes miljoen schromelijk overtrokken is.
Gemakshalve vergeten zij de ruim twee miljoen doden in andere vernietigingskampen zoals Treblinka (900.000) en Sobibor (180.000.) In de honderden andere Duitse kampen stierven nog eens bijna drie miljoen Joden. Dat waren weliswaar geen vernietigingskampen, maar werkkampen. De gevangenen kregen amper te eten maar moesten wel hard werken. Als ze bezweken werden zij vermoord in plaats van geholpen.

De Thora
Thora

Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem