De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam

Door de ogen van Ben Verzet

Eerste tekenen van verzet

Dat Nederlanders niet zo heldhaftig zijn tijdens oorlogen bewees overste Karremans nog maar weer eens in Servië waar hij lijdzaam toekeek toen Bosnische Moslimmannen bij Srebrenica van hun vrouwen en kinderen werden gescheiden en de 8.000 mannen nooit meer terugkwamen.
Maar in de Tweede Wereldoorlog waren er ook helden. Als je teruggaat naar waar en wanneer het eerste verzet zich aftekende kom je misschien wel bij boksschool Olympia uit Amsterdam terecht.

Joodse knokploeg
Bennie Blum (heette eigenlijk Bernie Bluhm), Ben Bril, Joop Cosman en Gerrit Cohen boksten voor de oorlog bij boksschool Olympia. Ze waren overwegend van Joodse komaf en hadden een hekel aan de fascisten die zich voornamelijk verenigd hadden in de NSB. Al voor de oorlog kwam het regelmatig tot confrontaties tussen knokploegen van de NSB en een die zijn basis had in boksschool Olympia.
Een van de veertig leden was Bennie, hij overleed in 1986, helaas voordat het monument waarvoor hij jarenlang had geijverd werd onthuld.

Bennie Bluhm
Bennie staat model voor de Jood wiens ouders in Amsterdam waren komen wonen omdat ze elders de gevolgen ondervonden van de groeiende haat tegen de Joden. Ik heb zelf op Rapenburg gewoond, net om de hoek waar Bennie werd geboren op 1 mei 1917, de Rapenburgerstraat, een achterafgebied in de Joodse wijk. Dat was ook nog wel zichtbaar toen ik daar woonde, hoewel dat ver na de oorlog was.
Bennie's ouders waren arm, zijn opa daarentegen rijk, Bennie keek erg tegen zijn opa op die dan ook van veel grotere invloed op hem was dan zijn vader.
Zijn opa liet hem zingen want Bennie had een mooie stem en hij zong ook graag. Alleen gooide de oorlog roet in het eten. De knokploeg bleef ook na de inval door de Duitsers actief om weerstand te bieden tegen de WA.

Februaristaking 1941
Koot was een zeer gehate WA-er, tijdens een knokpartij waar ook Bennie aan meedeet kwam Koot om het leven, bijna al Bennie's makkers werden opgepakt en in concentratiekamp Mauthausen vermoord.
Maar Bennie kon ontkomen en gaf niet op. Tijdens de latere deportaties heeft Bennie vaak geprobeerd mensen te redden. Uiteindelijk werden ook zijn broer, zuster en nog enkele vrienden opgepakt en vermoord.

Bennie kwam ook in Westerbork terecht, omdat hij goed kon vechten werd zijn executie telkens uitgesteld wat zijn definitieve redding werd want toen Westerbork ontzet werd leefde Bennie nog. Het bleef echter aan hem knagen dat zijn familie en maten waren vermoord maar niemand oog had voor de knokploegen van weleer die toch het eerste verzet vormden tegen de WA. Hij pleitte samen met Herman Natkiel voor een monument voor het Amsterdamse Joodse verzet.

Dit monument ter nagedachtenis aan de gevallen joodse verzetsstrijders staat op de hoek van de Amsterdamse Zwanenburgwal en de Amstel, in de schaduw van de Stopera. Het werd twee jaar na de dood van Bennie in 1986 onthuld op 16 oktober 1988.

Jan en Kees Olij
Sam Olij zat al dertien bij de Amsterdamse politie toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Hij was overtuigd nationaal-socialist dus van grote waarde voor de Duitsers. Sam bleef op zijn post. Hij had twee zoons die boksten bij boksschool Olympia, zij deden het tegenovergestelde van wat Bennie en zijn makkers deden, Jan en Kees gingen bij de Waffen-SS.

Jan ging zelfs aan het oostfront vechten maar kwam halverwege de oorlog terug in Amsterdam waar hij een berucht en gevreesd martelaar werd. Hij sloeg bekentenissen uit mensen. Na de oorlog wist hij te ontsnappen en leefde lang ongestoord in Spanje totdat hij door een journalist van Het Parool werd opgespoord. Wederom weet hij de dans te ontspringen en zou Bennie nog tien jaar overleven in Argentinië.
Zijn broer Kees is nooit meer teruggevonden, het verhaal gaat dat hij jarenlang met zijn broer heeft gewoond maar in tegenstelling tot Jan is er van Kees nooit een graf gevonden.
De vraag is, hoe konden deze twee steeds worden opgespoord, vastgezet en dan toch weer vrijgelaten en vervolgens ongestoord verder leven in een ver en vreemd land?

Helaas weet ik niet wie wie is op de groepsfoto maar zowel Bennie als de broers Olij staan er op. Toen nog als goede vrienden.

Pagina's gerelateerd aan het verzet

   Hannie Schaft
   Herdenkingskruis
   Het Parool
   Olympia
   Onbekende helden
   Oorlogsmonumenten
   Verzetsbank
   Verzetskruis
   Verzetsmuseum
   Yad Vashem

Ben Verzet:

Je kunt per mail contact met mij opnemen als je een vraag hebt of een bijdrage wilt leveren.
Artikelen, foto's, noem maar op, kun je naar mijn postbus sturen.
De Dokwerker is tevens via Twitter te volgen.
Ben Verzet           Volg de Dokwerker op Twitter           Email De Dokwerker (Ben Verzet)