De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

De tijd dringt

Op verscheidene plekken op mijn website kun je lezen welke oorlogsmisdadigers (link) er nog in leven zijn en waar jacht wordt gemaakt. Dikwijls weigeren landen mee te werken aan de opsporing en/of uitlevering van nazi's, op deze pagina lees je daar meer over.

Simon Wiesenthal Center - Kantoor Israël

Oprichter Wiesenthal overleed in 2005, hij zou nu (2019) 100 jaar zijn, Wiesenthal kennen we als nazi-jager, het centrum dat zijn werk voortzet draagt zijn naam en heeft een kantoor in Israël, regelmatig komen zij naar buiten met updates over de stand van zaken. Mijn lijst met voortvluchtige oorlogsmisdadigers is deels gebaseerd op hun informatie.
Hier wil ik het graag met je hebben over de mate waarin landen al dan niet meewerken bij het recht doen aan de slachtoffers van de shoah.

>>>Simon Wiesenthal>>>
(foto Nationaal Archief Nederland)

Aan landen waar vermoed wordt dat er zich oorlogsmisdadigers bevinden is gevraagd om informatie, vaak was dit al te herleiden aan procesgangen, zoals in Duitsland tegen enkele bewakers van kampen. In enkele landen (waaronder Nederland) bevinden zich dossiers onder de verantwoordelijkheid van de regering die gesloten zijn.
Op de vraag deze te openen werd negatief geantwoord, of er kwam helemaal geen antwoord, wat gezien mag worden als obstructie tegen het tot verantwoording roepen van misdadigers. Hieronder staan de landen gegroepeerd in de mate waarin ze de laatste jaren hebben meegewerkt aan de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadiger.

Intensieve medewerking en vervolging
Duitsland
Italiê
Verenigde Staten


Weinig medewerking terwijl dat wel tot succes zou hebben geleid
Canada
Croatië
Denemarken
Hongarije
Oostenrijk
Polen
Rusland


In deze landen zijn geen verdachten en/of er is geen moeite gedaan dat te onderzoeken
Australië
Bosnië-Herzegovina
Brazilië
Colombia
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Litouwen
Noorwegen
Oekraïne
Roemienië
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tjechië
Zweden


Landen die geen enkele medewerking verlenen
Argentinë
België
Bolivia
Chili
Costa Rica
Groot-Brittanië
Letland
Luxemburg
Nederland
Nieuw-Zeeland
Paraguay
Uruguay
Wit-Rusland


Wat uiteraard ons Nederlanders direct op zal vallen is dat Nederland geen enkele medewerking verleend aan de opsporing van oorlogsmisdadigers. Op zich is dat in lijn met wat zich vlak na de oorlog afspeelde toen verschillende oorlogsmisdadigers zo de gevangenis uit konden lopen om zich in Duitsland te vestigen.
Nederland heeft in latere jaren ook nimmer moeite gedaan dit te corrigeren, de zaak lag, volgens de Nederlandse regeringen, 'te gevoelig', jegens onze Duitse handelspartner. Een vreemde redenering als je weet dat het juist Duitsland is die de laatste jaren flink gas geeft op het ter verantwoording roepen van oud-nazi's.

Nu moet daar ook een korrel zout op worden gelegd, immers, ook Duitsland legt verzoeken tot uitlevering naast zich neer. Zo wilde Italië Johann Robert Riss berechten omdat hij bijna 200 honderd moorden heeft gepleegd in Italië, maar de Duitsers leveren geen onderdanen uit.
Landen in Zuid-Amerika werken al jaren niet mee aan het uitleveren van nazi's omdat, zo luidt de verklaring, het om onderdanen van de respectievelijke landen zou gaan. Vaak hebben deze oorlogsmisdadigers werkzaamheden verricht voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in die landen, dus 'eigen belang' speelt hier zeer zeker ook een rol.

Gerhard Sommer (1921) - Duitsland
SS'er, heeft 560 burgers in Italië de dood ingedreven
Duitsland berecht hem niet vanwege zijn vermeende slechte gezondheid
Woont nog altijd in Duitsland vlakbij Hamburg

Effectief

In de laatste twintig jaar zijn er slechts ruim honderd oorlogsmisdadigers vervolgd, de meeste (46) in Italië en de Verenigde Staten (40), in zowel Canada als Duitsland slechts 9 waarbij aangetekend moet worden dat Canada de oorlogsmisdadigers wel de nationaliteit afneemt, maar ze niet het land uitzet waardoor er feitelijk voor de verdachte niets verandert.
In alle 36 overige landen die ik vermeld heb en waar zich zeer vermoedelijk oorlogsmisdadigers ophouden is het slechts in maximaal zes gevallen tot een veroordeling gekomen. Sinds 2016 worden er alleen nog in Duitsland oorlogsmisdadigers opgespoord, vervolgd en eventueel berecht. Maar ook hier geldt weer een kanttekening, vaak wordt er afgezien van een proces omdat de verdachte niet in staat zou zijn een proces bij te wonen, zoals Helma Kissner en Hubert Zafke.

Er kunnen nog tussen de 1.000 en 5.000 nazi's in leven zijn, aldus een ruwe schatting op basis van sterftekansen.

Nederland werkt dus totaal niet mee, dat is niet alleen mijn conclusie, maar ook die van Arnold Karskens die tegen de Nederlandse Staat procedeert om archieven te openen waaruit moet blijken wie zich waar ophoudt. De laatste zitting was in december 2018, zonder resultaat voor Karskens.
In 2021 kan hij een nieuwe poging wagen met een grotere kans op succes, onderstaande dossiers worden dan openbaar, nu maar hopen dat de 'zwarte stift' niet teveel gehanteerd wordt.

Personeelsdossiers

Processen-verbaal van verhoren met gedetineerden en verzoeken om vrijlating

Stukken betreffende het in vrijheid stellen/de overdracht aan diverse politiekorpsen van gedetineerden

Registers met persoonsgegevens van gedetineerde

Stukken betreffende zuivering van personen werkzaam bij de overheid

Stukken betreffende de zuivering van het personeel van diverse politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee

Stukken betreffende het verzamelen van gegevens over massamoorden

Stukken betreffende het onderbrengen van kinderen van N.S.B.-ers

Stukken betreffende de zuivering van personeel bij overheidsinstanties

Stukken betreffende de zuivering onder burgemeesters en wethouders en aanwijzing van waarnemers

Stukken betreffende zuivering van het bedrijfsleven

Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken betreffende politieke gevangenen

Stukken betreffende de vervolging en inbewaringstelling van politiek verdachten

Stukken betreffende de opsporing van Duitsers en vermeende N.S.B.-ers

Stukken betreffende onderzoek naar gedragingen van personen in verband met hun houding tijdens de bezetting

Terecht vraagt Arnold Karskens om de dossiers nu te openen omdat de kans dat veel oorlogsmisdadigers in 2021 nog in leven zijn erg klein is. De tijd dringt, maar de Nederlandse regering lijkt geen enkele haast te willen maken.

Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem