De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Schade vele malen groter dan bekent

Tot nu toe werd aangenomen dat de schade die Nederland had geleden door de Duitse bezetting 25 miljard gulden bedroeg. Op mijn pagina OORLOGSSCHADE lees je hoe dit bedrag kort na de oorlog werd bepaald.
Het bedrag klopt voor geen kanten en de schadevergoeding die de Duitsers betaalden was een lachertje.

Goud

Tijdens de bezetting blijken de Duitsers ruim 145.000 kilo goud uit de kluis van de Nederlandsche Bank te hebben gebroofd. De bank was toen gevestigd aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam, tegenover het Rokin, vlakbij de Munt.
De hoeveelheid gestolen goud zou hoger zijn geweest als de directie van de Nederlandsche Bank vanaf 1938 niet met enige regelmaat goud in veiligheid had gebracht. Naar schatting is tachtig procent van de goudvoorraad weggesluisd voordat de Duitsers er hun hand op konden leggen.
In alle bezette gebieden tesamen is er voor 550.000 kilo aan goud gestolen.


Waar bleef het goud dat de Duitsers roofden?
De nazi's hadden geld nodig om wapens te kunnen maken, de grondstoffen waren duur en de leveranciers zagen niets in de Duitse Reichsmark, zij verlangden betaling in goud. De Duitsers roofden daarom uit alle bezette gebieden staatsgoud, maar ook goud dat van de burgers was.
Er werd weliswaar geregistreerd wat er werd ingenomen, maar dat was enkelt om de gedupeerden gerust te stellen, uiteraard zagen ze nooit meer iets van hun kostbaarheden terug of werden op transport gesteld naar de vernietigingskampen.

Zwitserland heeft een zeer bedenkelijke rol gespeeld bij de 'handel' in goud, 115.000 kilo Nederlands goud is via de Zwitserse route 'witgewassen'. De Zwitsers gaven na de oorlog in totaal 50 kilo terug, te verdelen onder alle landen die gedupeerd waren. Deze 50 kilo vertegenwoordigde een waarde van 60 miljoen gulden terwijl later kwam vast te staan dat de Zwitsers voor zes maal zoveel via de Duitsers hadden ontvangen.
Zwitserland had jarenlang ontkent dat het wist dat het goud gestolen was, maar moest in 1997 toch toegeven dat de Zwitserse Bank reeds in 1941 wetenschap had waar het goud van afkomstig was, namelijk roof.
Amerikaanse troepen vonden in april 1945 in een zoutmijn nabij de Duitse plaats Merkers een enorme hoeveelheid goud die door de Duitse Bank was verborgen.

Terugvordering!

Hoewel er fel werd onderhandeld en een deel van het goud terugkwam kun je stellen dat Nederland onvoldoende heeft gedaan om meer schadevergoeding te krijgen. De Amerikanen maalte de dienst uit, Frankrijk, Rusland en Engeland liepen aan het handje mee om vooral hun eigen belangen veilig te stellen.
Duitsland had op het oog niets te vertellen, maar wees telkens weer fijntjes naar de gevolgen van de forse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog die in feite de opmaat waren tot de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag de dag zijn er geen mogelijkheden meer om geld of goud van de Duitsers te eisen, maar dat wil Nederland ook niet, economische belangen staan dat in de weg. Ongeveer de helft van het geroofde goud is teruggekomen, gerekend naar de goudprijs van vandaag de dag hebben we nog 2,5 miljard Euro van de Duitsers tegoed.
Wat een grote negatieve invloed op de pogingen van Nederland had waren de politionele acties in Indonesië die door de internationale gemeenschap scherp werden veroordeeld. Nederland trok zich daar niets van aan waardoor het zichzelf isoleerde.

Ook de snelheid waarmee Nederland een claim indiende heeft ons parten gespeeld, de Amerikanen wilden Zwitserland te vriend houden en Duitsland geen al te hoge herstelbetalingen opleggen. De Zwitsers erkenden deels schuld en gaven de eerder genoemde 50.000 kilo terug, voorwaarde was wel dat ze voor altijd verschoond zouden blijven van nieuwe claims.
Een groot deel van het ontbrekende goud ligt nog altijd in Zwitserse kluizen.

Morele verplichting

Omdat de juridische mogelijkheden uitgeput zijn probeerde de Nederlandse regering in 2000 de Zwitsers te bewegen alsnog het ontbrekenende goud terug te geven, om nimmer openbaar gemaakte redenen staakte Paars II alle pogingen.
In 2014 werd de druk op Zwitserland uit verschildende landen opgevoerd, die vreesden dat hun goede naam teniet zou worden gedaan waarop er een referendum werd uitgeschreven waarin aan de Zwitsers werd gevraagd of de regering gehoor moest geven aan de herhaalde oproepen goud uit de Zwitserse kluizen terug te geven.
Het antwoord weet u natuurlijk wel.

Wat we niet weten is hoeveel goud er naar Zuid-Amerika is meegenomen, hoeveel de Russen naar Moskou stuurden en of de verhalen kloppen dat ook de Amerikanen zich zondigden aan het inpikken van nazigoud wat zij tegenkwamen bij de bevrijding van Europa. Ook zouden er nog 'goudtreinen' bestaan die nooit zijn terugevonden.

Met name een trein met goud uit Hongarije (goudtrein van Walbrzych) houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig. Er zou 300.000 kilo goud in de trein hebben gelegen die ergens in voormalig Duitsland (thans Polen) onder de grond zou moeten staan. In 2015 kwamen er nieuwe aanwijzingen over de locatie van de trein naar buiten toen een voormalig SS'er op sterven lag. De zoektocht leverde aanvankelijk niets op, maar de trein werd plots toch gevonden, deze bleek geen goud, maar onderdelen voor militaire voertuigen en wapens te bevatten.
Het merkwaardige hierbij is dat deze 'officiële' berichten de buitenwereld bereikten terwijl de trein nog niet was onderzocht, simpelweg omdat deze nog niet was gevonden. De Polen wilden pottenkijkers weghouden door dit gerucht de wereld in te slingeren. De Polen beschouwen de trein als hun eigendom omdat deze op Pools grondgebied is gevonden.
In februari 2019 keek ik opnieuw naar de stand van zaken, één man doet nog altijd onderzoek naar de eventuele vindplaats van de trein, hij heeft al zijn geld in dit 'project' gestoken.

Nazigoud in Nederland!

In 2013 werd bekend dat Nederland in 1939 goud in bewaring had genomen dat door de nazi's in maart van dat jaar uit een bank in Praag was geroofd, enkele dagen na de bezetting van Tsjechië. Een groot deel van de 'buit' ging naar Nederland en België.
De Britten hadden de Duitsers geholpen bij het overbrengen van het goud, in Nederland is er nimmer onderzoek naar gedaan. In 1950 kwam de roof én heling aan het licht na openbaringen door de Britse Centrale Bank. Ook gaf men toe dat er Duits goud in Britse banken werd overgebracht naar Duitsland, terwijl de intenties van de Duitsers toen al duidelijk waren.

De Nederlandsche Bank bevestigde alleen dat er in 1939 inderdaad Duits goud via Londen in bewaring werd genomen. Nederland bleef na de inval van Duitsland in Polen en de oorlogsverklaring van Groot-Brittanië neutraal, net als in de Eerste Wereldoorlog, begin mei 1945 wisten we dat dat deze keer geen stand zou houden.

Goud vandaag de dag
De Nederlandsche Bank bezit in totaal 612,5 ton goud met een tegenwaarde van twintig miljard Euro, het goud ligt in kluizen in Londen, GB (20%), New York, VS (30%), Ottawa, Canada (20%) en Amsterdam (30%.)
De reden waarom er spreiding is zal je niet verbazen, op deze manier is ons goud veilig voor als ons land weer bezet wordt. Dat goud niet meer dan een ruilobject (tegen geld) is en niet meer de dekking vormt van onze begroting schijnt daarbij niet uit te maken. De Nederlander heeft meer vertrouwen in de economie, het geldstelsel en, dus, de overheid als er veel goud in ons bezit is.
Ter vergelijking, de Nederlandse regering geeft per jaar 300 miljard Euro uit.

Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem