De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Pater Lodewijk (Ludo) Bleys

Naar aanleiding van mijn stukje over Eduard Veterman (link) kwam er een reactie binnen van iemand die niet met name genoemd wilde worden. Dit is de strekking van de reactie:

In Limburg was een Pater actief als man van het verzet: Pater Bleys. Hij was ietwat controversieel want hij rookte dikke sigaren en was een enorme charmeur. Dat hij in het verzet terecht Pater Bleys kwam was voor de mensen die hem kenden geen verrassing.
Hij werd door de regering in ballingschap te Londen benaderd om de Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO) in kaart te brengen omdat men daar in Engeland geen enkel zicht op had. Hij rapporteerde dat de LO onmisbaar was en zeer goed werk deed, ook uitte hij in zijn verslag kritiek op andere verzetsorganisaties, dat was tegen het zere been van de ministersploeg in Londen.

Wilhelmina en Prins Bernhard waren dermate op hem gesteld dat ze hem weer naar Londen haalden om daar werk voor hen te doen. In die hoedanigheid constateerde hij hoe lamlendig veel leden van het Londense kabinet waren. Daar schreef hij na de oorlog over als lid van de Grote Adviescommissie van de Illegaliteit.

Op donderdag 15 augustus 1945 komt Pater Bleys terug van een lezing in Gorkum, zijn jeep slaat over de kop, hij overlijdt korte tijd later aan zijn verwondingen. De auto wordt onderzocht omdat het een eenzijdig voorval betrof waarbij geen obstakels of andere auto's betrokken waren. Dit onderzoek levert op dat de auto 'hoogstwaarschijnlijk' gesaboteerd is. Omdat niet voor honderd procent zeker kon worden uitgesloten dat het om slijtage ging werd de zaak niet verder uitgezocht.
Wel was er een zeer opmerkelijk detail, de auto van Pater Bleys was in onderhoud bij een garage in Utrecht waar voorwaardelijk vrijgelaten NSB-ers werkten. Althans, dit was niet veel later de officiele lezing van de overheid.

De auto van het gezin Veterman werd in dezelfde garage onderhouden als die van Pater Bleys.
Eduard Veterman en Pater Bleys kenden elkaar en wisselden ervaringen en meningen uit!


Andere lezing over de 'ongelukken'

Dat Bleys in augustus 1945 en Veterman in juni 1946 door een merkwaardig auto-ongeluk om het leven zijn gekomen staat vast. Ook dat er onderzoek is gedaan naar beide voertuigen en dat er in beide gevallen 'mogelijk' sprake was van, of sabotage, of slecht onderhoud. Beide auto's zouden in onderhoud zijn geweest in dezelfde garage.
Hier houden echter de feitelijkheden op. Of er inderdaad ex-NSB'ers in de garage werkzaam waren is nooit goed uitgezocht, in die tijd, zo kort na de oorlog, waren er veel helden en veel 'foute' Nederlanders. Alleen met de ergsten werd afgerekend. Een andere lezing van de gebeurtenissen vertelt het verhaal van een garage waar tweemaal een vrachtwagen zou zijn vertrokken om een einde te maken aan de levens van de twee verzetshelden.

Mening De Dokwerker
Dat de beide mannen onder uiterst merkwaardige omstandigheden om het leven zijn gekomen staat vast, ook dat zij zeer kritisch waren op de Nederlandse regering tijdens hun Londense periode is geen geheim. Zowel Bleys als Veterman publiceerden zeer negatief over de leden van het oorlogskabinet.
Er is nooit deugdelijk onderzoek gedaan naar de omstandigheden.
Het meest voor de hand ligt het dat er aan beide auto's 'gerommeld' is, achteraf is dat niet meer vast te stellen. Het blijft wonderlijk dat deze twee mannen, die elkaar kenden, er eerst goed op stonden bij Prins Bernhard, maar vervolgens de dood vonden nadat hen te verstaan was gegeven niet langer negatief te schrijven over de regering in de oorlog.

De archieven
In de landelijke archieven leek mij dat er veel meer te vinden moest zijn over Veterman en Bleys, en dat is ook zo, alleen, de stukken zijn blijkbaar dermate vertrouwelijk dat ik de waarheid in ieder geval niet meer mee ga maken.
Ik schreef al eens over Jan de Quay, een van de drie pijlers van de Nederlandsche Unie die niet veel verschilden van de NSB, maar uiteindelijk door de Duitsers verboden werd omdat de NSB het alleenrecht op de politiek kreeg. Drees is korte tijd betrokken geweest bij de Nederlandsche Unie, maar kwam op tijd bij zinnen.
Over De Quay zou Drees zeggen dat hij hem (De Quay dus) té omstreden vond om in een kabinet op te nemen.
Na het kabinet Drees formeerde De Quay zijn eigen kabinet.

Alle stukken die met De Quay te maken hebben in relatie tot de Nederlandsche Unie blijken 'topgeheim'. De derde man, naast Homan en De Quay, van de Nederlandse Unie was L. Einthoven, een zeer omstreden man die na de oorlog hoofd van de NVD (de latere BVD) mocht worden.
Einthoven zinde het niet dat Lou de Jong in zijn verleden zat te graven. In de nationale archieven ligt een verzoekschrift van Einthoven aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen om Loe de Jong te ontheffen van zijn taak om onderzoek te doen naar de regering en ambtenaren, en dus ook naar hem, tijdensde Tweede Wereldoorlog.

Het dossier wordt net als tientallen andere dossiers waar De Quay en de Nederlandsche Unie mee te maken hebben pas in 2051 openbaar. En dat is jammer, omdat de waarheid over het vermeende dekken door de regering en het Koningshuis van het drie-manschap van de Nederlandse Unie niet openbaar zal worden.
In 2051 is mogelijk niemand er meer in geïnteresseerd, zie hieronder enkele voorbeelden van gesloten archieven.
Dat de bedoelingen van de Unie niet zuiver waren bleek onder meer uit een verklaring die in december 1940 door de drie werd onderschreven waarin onder andere te lezen viel:

...loyale houding tegenover de bezettende overheid voorop...

...nimmer gedoogen...dat leden...met zogenaamde geheime organisaties inlaten (doelend op het verzet.)

Joden werden door de Unie geweerd, Joodse leden werden uit de beweging gezet.

Februari 2014 - Leo Lopes

Opnieuw word ik anoniem op een spoor gezet.
Leo Lopes (Leonhard Alexander Rodrigues Lopes) was een Portugees-Joodse journalist uit Amsterdam die leefde van 1909 tot en met 1952. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij als journalist in Londen, maar was ook werkzaam voor de Britse geheime dienst. Net als Veterman en Bleys had hij openlijk kritiek op de Nederlandse Regering in ballingschap in Londen die hij "laf en corrupt" noemde. Men probeerde hem te lozen en na de oorlog werd hij zelfs gearresteerd.
Het motiveerde Leo ertoe een weekblad op te zetten, 'De Ochtendpost' genaamd, waarin hij zijn ongenoegen over het lankmoedige optreden van de regering in Londen ten tijde van de bezetting in niet mis te verstane bewoordingen kenbaar maakte.

Velser affaire
Vooropgesteld, wat hieronder staat is nimmer bewezen!
De Velser affaire (link) was een complot tijdens de oorlog waarbij leden van het politiekorps Velsen en leden van de Binnenlandse Strijdkrachten (zeg maar het rechts verzet) betrokken waren. In opdracht van 'Londen' zijn een aantal Joden en leden van het linkse verzet (communisten) verraden aan de SD. Tot een diepgravend en onafhankelijk onderzoek is het nooit gekomen.
In 1946 belichtte Leo Lopes als eerste de Velser affaire in zijn blad. In dit jaar stelde hij zich ook vergeefs kandidaat voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. In 1947 richtte hij het blad 'De Nieuwe Post' op waarin hij corruptie onder ambtenaren jegens de middenstand aan de kaak stelde. Meermaals werd hij juridisch vervolgd wegens smaad, uiteindelijk ruïneerde hem dat waardoor hij moest stoppen met zijn journalistieke werk.

Pieter Menten
Menten (link) was een oorlogsmisdadiger die volgens eigen zeggen veel wist over de Velser affaire en de instructies om het linkse verzet uit te schakelen. Hij zou lang uit handen van justitie weten te blijven totdat de vermeende documenten die zijn verhaal staafden werden gestolen uit zijn Blaricumse vila. Menten nam de wijk naar Zwitserland om later toch te worden veroordeeld. Voor jaren verdween hij achter de tralies.

Onderzoek 1950
Eind jaren veertig werd de commissie Versteeg ingesteld, deze mocht onafhankelijk onderzoek doen en kwam, naar eigen zeggen, met een aantal opvallende conclusies, alleen, niemand mocht die lezen. De regering besloot uit 'landsbelang' het rapport in de la te leggen. In 1978 werd het rapport alsnog openbaar, alleen, of dat het complete rapport is weet ik niet, iemand stuurde mij het niet veel later toe.
RAPPORT COMMISSIE VERSTEEG

Onderzoek 1978
In de jaren 1977 - 1978 herhaalt de commissie Schõffer deels het onderzoek. Pieter Menten is het hoofddoel omdat die onlosmakelijk verwoven is met Hannie Schaft en de Velser Affaire. Het onderzoek levert opnieuw veel informatie op die, opnieuw, maar slechts ten dele kon worden ingezien, eruit kopiëren is uitgesloten. Een groot deel is, net als het rapport van de eind jaren veertig, 'staatsgeheim'.

BVD'er wilde praten en ineens niet meer
Er is op een gegeven moment dan toch één man binnen de BVD die wil praten, maar alleen met de journalist die hem had opgespoord. De journalist mag onder geen beding zijn naam vrijgeven, de twee drukken de hand en de BVD'er praat voluit. De regering in Londen is inderdaad betrokken geweest bij het geven van opdrachten om het linkse verzet (de RvV) uit te schakelen. Met het plotselinge overlijden van de journalist verdwijnt dit verhaal diep onder de grond, van de BVD'er is nimmer meer iets vernomen.

Op 29 november 1952 kwam Leo Lopes onder verdachte omstandigheden om het leven. Hij zou van zijn fiets zijn gevallen en opgenomen in een ziekenhuis waar de dood ten gevolge van een hartaanval werd vastgesteld.

NIOD
Je mag veronderstellen dat er bij het NIOD de nodige dossiers liggen die nog meer klaarheid zouden kunnen brengen. Loe de Jong deed dat nooit, maar de beste man is inmiddels overleden. Het NIOD werd in 2004 door de gemeente Velsen gevraagd nadere gegevens te beschikking te stellen. Het NIOD wilde daar wel onderzoek naar doen maar wilde een fiks bedrag aan onderzoekskosten op voorhand ontvangen.
De Stichting die vervolgens werd opgericht om geld bijeen te brengen ging ter ziele, er bleek nauwelijks iemand te vinden om er geld in te steken.

...wordt vervolgd...

Ben Verzet:

De Dokwerker is tevens via Facebook en Twitter te volgen. Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Ben Mokums Verzet op Facebook           Email De Dokwerker (Ben Verzet)           Volg de Dokwerker op Twitter

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Raoul wallenberg Pieter gerbrandy U-boot SHOAH documentaire Base Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Oorlogswinter Hell and back Waalsdorpervlakte Hollandsche schouwburg Joden in de wereld Unter bauern Hermans hetbehoudenhuis Staatsgreep Schietpartij 7mei amstelveenseweg Zwaar water Hendrik koot Joseph kolkman Joep henneboel Beethovenstraat Stadhoudersbrief Boksschool olympia Fusilladeplaats weteringcircuit Reve de avonden Muziekroof Hitler leeft Wo2 pamfletten Marnixstraat Oskar schindler Anton de kom Onbekendegracht Valkyrie Plaquette hb Gedenkplaat bloemgracht82 Silbertanne Arbeitseinsatz Titus brandsma Nieuwezijds voorburgwal Vichy Jaap van velzen Anne frank Dries riphagen Boys from brazil Het verzet Fotos kamp westerbork Hongerwinter Belastingen Mauthausen Russenoorlog Herdenkingen Gebouw de bazel Vaticaan Pieter menten Oproep02 Verlies nederlanderschap Asterdorp Eduard veterman Politie amsterdam Bontroof Het parool Bart de kok Oproep Oproep07 Huis annefrank merwedeplein Drie van breda As onderwijzerhof C en a Theresienstadt Diaspora Hermans damokles Termen tweede wereldoorlog Wally van hall Eva tas Willem sassen The pianist Erebegraafplaats Bloeme evers-emden Berchtesgaden Ingezonden Westerweelgroep Atoombommen japan Index Verzetsherdenkingskruis Reglement vva Zwartboek Nu of nooit Son of saul Sonny boy Mein kampf Piet meerburg Canada vrijstaat voor nazis Oorlogshelden Soldaat van oranje Demjanjuk Amsterdammers Het grote gebod Schietpartij dedam Kurt becher Pers tweede wereldoorlog Eagle landed Davidster Straatnamen tijdens wo2 Jo spier Elfstedentocht Dachau Bevrijdingslinde Wilhelmus Oorlogsschade Jordaan oproer Geroofde meubels Schaduw overwinning Nederlandsindie Bridge kwai Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Aow oud gedienden Majoor bosshardt Als twee druppels water Kopgeld Stalag17 Wo2 onderscheiding aanvragen Jan koopmans Ss nebenstelle Kolven Wo2 schande Nazis zuid-amerika Lindemans kingkong Huizenroof Horst schumann Hans hirschfeld Amsterdam wo2 Kellys heroes Gaarkeukens Bergen-belsen Adolf hitler Oorlogsverhaal johan2 Onderduikers Buchenwald hek zandvoort Theo dobbe Wiedergutmachung Nieuws archief 01 Verzetskruis Journalist venema Oproep04 Wo2 stakingen Nieuws archief 02 Fusillaties rozenoord Hs~nieuws Jeane zwinkels Herman elteschool Mengele Tatoeage auschwitz Kamp vught Dagboek vervolg Kunstroof Bevrijdingsdag Joodse spelling Nieuws archief 04 Oproep01 Fosforbommen Februaristaking herdenking 2016 Noodgeld Terdoodveroordeeld Klaas faber Documentaire dedokwerker Prins bernhard Barneveld groep Brug te ver Annefrankstraat Tijdlijn tweede wereldoorlog Rosenstrasse Artis Zwarte front Karel walet Hannie schaft Sink the bismarck Oorlogsverhaal leo Hendrik zeeman De overval Jodenmanussie Walter suskind Duitse grond werd nederlands Les heritiers Kamp prins bernhard Kinderen wo2 Anne frank boom Miep oranje Getto Slobodan mitric Saint soldiers Groep 2000 Boeren Alwyn collinson Jacques van tol Defiance Ans van dijk Auschwitz Meisje met rode haar Oorlogsverhaal frans Klokkenroof Tante truus Negationisme Nieuws archief 07 Fokker bombardementen Harry verheij Das boot Jaap kaas Bert vromen Oproep06 Oorlogsdoden Guns navarone Oranjevrijbuiters Adressen Duits verzet Westerbork Katyn Japanse schindler Kamptaal Aanslagen op hitler Piet nak Ben strik Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Kamp amersfoort Siert bruins Toneelstuk anne Ravensbruck Fotos Albert speer Jodenhoek wandeling03 Hitlers eigenaardigheden Johan van hulst Hans teengs gerritsen Hs~oranjevrijbuiters Ajax Nsb Eerste film tweede wereldoorlog Kipp 1948 later Heinrich boere Odessa Inval familie frank Joodse huizen Hitlers laatste dag Medisch contact Great escape Holocaust museum Oproep03 Aanslag bevolkingsregister Matzes Bet van beeren Adolf van nol Schwabmunchen Jodenhoek wandeling01 Fiets inleveren wo2 Homos en nazis Tora De ijssalon Contact Verzetsmuseum amsterdam Portugese synagoge Bloemgracht82 Gustav weler De bezem Lippmann rosenthal Come and see Carlton hotel Joodse invalide Scarlet black Cross of iron Oorlogsmuseum Hanns rauter Treblinka Mokums Jodenhoek wandeling04 Nieuws Vernietigingskamp Roma sinti Nazis 1945-1948 Shalom Ggz Unbroken Pastorale Bommenkaart amsterdam Walter suskind film Radio oranje Ovenbouwers Ontjoden Ns Nieuws archief 05 Werkstuk Columns tweede wereldoorlog Oskar groning Foute bedrijven Bariloche Marinus jansen Tina strobos Jodentram Amsterdamse bos Ben verzet Oorlogsfilms Patton Illegale parool Tijdlijn adolf hitler Auschwitz herdenking Meer kampen wo2 Bom kinkerbuurt Hoofdrolspelers wo2 Oorlogsverhaal johan Nederlandsche unie Schindlers list Burgemeester amsterdam wo2 Abraham puls Der untergang Saving private ryan Schietpartij cs amsterdam Dagboek anne frank Ss vrouwen Sobibor Concentratiekampen Operation amsterdam Joodse raad Indische kwestie Grebbeberg Pater bleijs Rede wilhelmina 291943 Dirty dozen Nieuws archief 03 Johan heesters Jacob luitjens Wo2 overpijnzing Reguliersgracht Mussert Rudolf hess Zwarte soldaten D-day Videos Oproep05 Boy striped Aha Anne frank verraden Tatra t87 Raffle Interneringskampen amsterdam Martin bormann Longest day Gerrit van der veen Bombardementen amsterdam Aanleiding tweede wereldoorlog Hitler Velser affaire Cs-6 Hans calmeyer Subkampen Jodenhoek wandeling02 Oorlogsverhalen George patton Bombardement rotterdam Pp groep Februaristaking Miep gies Dossiers openbaar 2021 Ko stevense Auschwitz charlatan Plein 40-45 Jerrycan De dokwerker Kampen wo2 Nederlands indie Niod Jodenjacht Joodse synagoge Dodenherdenking Fout omstreden Karel bonnekamp Schietpartij marnixstraat Verzetsmonument Pontonbrug Walt disney Aanklacht wo2 Joop wolff Muhlberg Karl lueger Lodewijk ernst visser Riphagen Bob scholte Mirjam ohringer Jodenkwartier Amsterdamse verzetshelden Inglourious basterds Paul de groot Schaduwkade Klokkenluider Hortusplantsoen Jonkheer roel Nieuws archief 06 Rode kruis Generaal winkelman Zwitserland Philip mechanicus Efraim zuroff De aanslag harry mulisch Yad vashem Staalstraat Disclaimer Nieuws archief 08 Lou jansen Rolls royce Tonny van renterghem