De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Kamp Amersfoort erger dan gedacht, maar dat wisten we al

Wonderlijk, in mei 2024 verscheen er een boek over Kamp Amersfoort waarin gesteld wordt dat het er in het kamp wreder aan toe 40-45 in Amsterdam ging dan aanvankelijk gedacht, dat er al vóór de opening van Kamp Westerbork Joden naar kampen in het oosten werden gestuurd en dat er 'wel degelijk deportaties hadden plaatsgevonden', allemaal 'nieuwe' feiten waarover ik jaren geleden al schreef.

...lees en kijk hier verder over Kamp Amersfoort...

Waarom vielen de Duitsers Nederland binnen?

In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, het hield zich afzijdig van de oorlog die de Duitsers in Europa ontketend hadden. In de Tweede Wereldoorlog dacht Nederland dezelfde weg te kunnen bewandelen maar dat was een illusie. De Duitsers vielen op 10 mei Nederland binnen en bombardeerden Rotterdam waarna Generaal Winkelman de pijp aan Maarten gaf.

De Duitsers stelden dat Nederland een geheim verbond had gesloten met de Engelsen. Die zouden via Nederland de aanval willen openen. Nederland viel dus op 14 mei door het bombardement op Rotterdam, de Regering en het Koningshuis vluchtten op 13 mei het land uit.

Kampen, getto's en bordelen

Het Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten heeft ruim dertien jaar lang onderzoek gedaan naar de plekken waar de Duitsers Joden en andere gevangenen concentreerden. Alle getto's, werkkampen en vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in kaart gebracht, de onderzoeksresultaten zijn schokkend.
Het Holocaust Memorial Museum kwam in totaal op 42.500 getto's en kampen in Europa, waaronder in Frankrijk, Rusland en Duitsland.
Als je meer wilt weten over het onderzoek van het Amerikaans Holocaust Memorial Museum, klik dan HIER.

Hoeveel oorlogsslachtoffers waren er in Nederland?

Die discussie laait zo nu en dan weer op, maar als je de statistieken en toelichtingen goed leest kom je op het juiste aantal. Jammer dat het CBS en NIOD dat niet even samen doen. Vandaar dat ik het maar even heb gedaan, zo moeilijk is het namelijk niet.
...lees hier verder...

Groot Duitsland

Hitler streefde naar overheersing van de wereld maar wist dat een totale controle onmogelijk was. Europa onder zijn bewind brengen was zijn directe doel toen hij de oorlog begon maar daarvoor al had hij landen ingeljfd. Direct daarna begon hij met de bezetting van onder andere de Benelux.
Spanje speelde een bedenkelijke rol. Franco was er aan de macht en was eveneens een onderdrukker. Hitler had een hekel aan hem omdat Franco geen echte bondgenoot wilde worden en de bergen een inval in Spanje in de weg stonden.

Ingelijfd door Duitsland werden:
Oostenrijk, Polen en Tsjechië
Bezet werden:
Albanië, België, Denemarken, Estland, Frankrijk (zie ook bij bondgenoten), Griekenland, Joegoslavië (gedeeltelijk), Letland, Litouwen, Nederland, Nederlands-Indië, Noorwegen, Rusland (gedeeltelijk)
Min of meer onder Duitse, danwel Italiaanse invloed:
Algerije, Libië, Tunesiëe, Egypte (deels)
Bondgenoten:
Bulgarije, Finland, Frankrijk (het zuiden), Hongarije, Italië, Kroatië, Marokko, Roemenië, Rusland (todat ze zelf werden aangevallen door Hitler), Slowakije
Neutraal waren:
Portugal, Spanje, Turkije, Zweden, Zwitserland

Hoewel Roemenië zich vrijwillig aansloot bij de nazi's leverde dat het land niet veel op, naar schatting 800.000 Roemenen (ruim de helft waren Joden en zigeuners) werden door de Duitsers vermoord. Het enige land waar geen slachtoffers vielen was Zweden.

Vijf jaar oorlog, of zes?

Begin, iets eerder dan dikwijls gedacht
De oorlog begint niet overal in 1940, de Duitsers vallen op 10 mei ons land binnen maar een half jaar eerder zet Adolf Hitler de eerste stap naar wat voor hem de totale overheersing van Europa had moeten worden.
...aanleiding Tweede Wereldoorlog...

Einde, iets later dan vaak gedacht
Pas toen de Japanners na twee atoombommen capituleerden voor de Amerikanen kwam er een formeel einde aan de Tweede Wereldoorlog. Zo duurde de oorlog exact zes jaar.

De Eerste Wereldoorlog, opmaat tot latere crises
In Nederland zijn we haast vergeten dat er minder dan een eeuw geleden ook een oorlog woedde waar de Duitsers ook de agressor waren. Hierdoor kent de WOII een lange voorgeschiedenis want door de nasleep van WOI ontstond er een economische crisis wat de voedingsbodem werd voor WOII.
Nederland hield zich tijdens de oorlog van 1914 - 1918 afzijdig door zich neutraal op te stellen, dat werkte maar pogingen dat ook in de oorlog van 1940 tot en met 1945 te doen mislukten want de Duitsers liepen alsnog over Nederland heen, binnen vijf dagen capituleerde Nederland.

Tijdens en na de door Duitsland verloren Eerste Wereldoorlog werd in feite dus de voedingsbodem gelegd voor de latere Duitse oorlogszucht. Het land bukte zwaar onder de herstelbetalingen die Duitsland na de Eerste oorlog opgelegd kreeg.
Al in 1932 had de wereld kunnen weten wat Hitler vam plan was maar het keek toe. Zelfs toen hij de macht greep in Polen (1 september 1939) dacht de rest van de wereld dat dit met een sisser zou aflopen.

Mijn blik

In 1920 wist iedereen wat Hitler van plan was. Stelselmatig probeerde hij van de Joden af te komen. Er zijn momenten geweest waarop hij landen als Engeland en Frankrijk vroeg Joden op te nemen. Niemand Concentratiekamp Auschwitz had interesse.
Door de eeuwen heen zijn Joden bestempeld als tweederangs burgers. Waarom? Ook in de oorlog zouden Joden zich als weerlozen en dus gedwee de gaskamers in hebben laten voeren. Waar zit hem de kern van de eeuwenlange aversie tegen Joden?

Toen de Paus de eerste berichten van massa-slachtingen onder, voornamelijk, Joden, niet wilde veroordelen en geen een land Joden op wilde nemen wist Hitler genoeg, 'weg ermee, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks'. Het eerste concentratiekamp waavan iedereen in de wereld wist welke verschrikkingen er plaats vonden heette Dachau, het werd gebouwd direct nadat Hitler de verkiezingen had gewonnen. In 1933!
Er werden homo's, gehandicapten, zigeuners, politieke tegenstanders en Joden in opgesloten. De wereld keek toe.

De vernietigingskampen bestonden nog niet in 1939 toen Duitsland Oostenrijk en Tjechoslowakije al had ingelijfd en daar in dat jaar Polen aan toe voegde. Maar Hitler moest wel van de Joden en andere 'untermenschen' af en wel zo snel mogelijk.
Er werden doodseskaders gevormd, de zogenaamde 'einsatzgruppen'. Die kwamen achter de militairen aan, als een stad ontdaan was van zijn militaire weerstand deden de doodseskaders de rest. Door hen zijn minstens een miljoen mensen vermoord.

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)