De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Polen tussen twee vuren in

Als je aan een willekeurige voorbijganger vraagt waneer de oorlog begonnen is en wanneer deze weer ophield weten de meesten dat wel, bij benadering dan. Want dat er in Amsterdam na 5 mei 1945 nog schermutselingen waren waarbij doden vielen is bij velen niet bekend. Maar ook dat de oorlog in feite pas eindigde toen er maanden later twee atoombommen op Japan werden gegooid kunnen velen niet op de juiste plek in de WO2 tijdslijn plaatsen.

Hitler ontketende de oorlog, dat is wel duidelijk, maar op welke dag brak de oorlog nu echt uit, wie verklaarde wie de oorlog en wat was de directe aanleiding?
Polen ligt tussen Rusland en Duitsland in. Het is 1939, de Duitsers hebben dan de eerste stappen al gezet, want Oostenrijk wordt gewoon bij het Duitse Rijk gevoegd, op zich nog niet zo gek want Oostenrijk is de bakermat van het nazisme, Wenen mag je de hoofdstad van het Nationaal-Socialisme en bron van de Jordenhaat noemen. Hitler was immers ook een Oostenrijker.

Anschluss
In 1938 gaan de Oostenrijkers juichend de straat op, Wenen kleurt bont en fleurt op bij het afkondigen door de Duitse regering dat Oostenrijk voortaan Duits grondgebied is. De annextie is een feit. Tsjecho-Slowakije wacht eenzelfde lot, daar is men minder enthousiast. De Polen moeten er al helemaal niet aan denken, maar wat Adolf in zijn hoofd had zat niet ergens anders.

Het Duitsland van Hitler had één zorg: 'wat doen de Russen'? Kostte wat het kost wilde Hitler voorkomen dat de Russen zijn legers aan zouden vallen. Hoewel Hitler later eerder gemaakte afspraken met een simpele pennenstreek terugdraaide kwam het in 1939 tot een afspraak tussen zijn minister van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop en zijn Russiche ambtsgenoot Molotov dat zij elkaar niet zouden aanvallen. De Russen hadden een hekel aan de Polen en de Duitsers wilden de Poolse Joden zo snel mogelijk opjagen en uitschakelen.
Op 1 september 1939 vallen Duitse troepen Polen binnen, daarop verklaren de Engelsen de oorlog aan Hitler, maar tot een daadwerkelijk ingrijpen komt het dan nog lang niet. Later zou Adolf Hitler de Engelsen aanbieden om alle Joden op te nemen, maar daarop verklaren de Engelsen dat kinderen welkom zijn, ouderen niet.

De Russen gaan in het noorden hun gang, zij irriteren zich al jaren aan de anti-Russische sentimenten in Polen en jagen op de intelligentia. Dieptepunt was het bloedbad van Katyn waarbij meer dan twintigduizend Polen het leven lieten. Het zou tot 2010 duren alvorens de Russen openlijk zouden toegeven dat Stalin destijds achter de moordpartijen zat. Een groot deel van de Doema die de verklaring uitgaf distantieerde zich.
Toch zou het tot een verzoeningsontmoeting komen tussen de Russische premier en Poolse president. Op 10 april 2010 vertrok de Poolse president met een groot aantal politici richting Rusland voor een herdenking op de plaats waar destijds de slachting had plaatsgevonden. Het vliegtuig zou de plaats van bestemming nooit bereiken. Het stortte neer, niemand overleefde de crash.

Tussen de Polen en de Russen zal het voorlopig niet meer goed komen.

Het was dus Engeland dat de oorlog startte
Dat was in 1939


Gezamelijk belang?

Formeel was er dus een niet-aanvalsverdrag tussen de Russen en de Duitsers. Het belang van Rusland valt eenvoudig te verklaren als je achteraf geschiedenis schrijft, kortom, als je de gevolgen van iemands handelen probeert te verklaren. Maar hoe kon het zover komen? Waarom ging Rusland akkoord met een pact?

Von Ribbentrop kreeg iets voor elkaar dat koren op de molen was van Hitler, die wilde later, als het hem beter uitkwam, Rusland alsnog veroveren, Die pogingen braken hem later danig op, maar er was iets duivels aan het pact dat iedere voorstelling te boven ging. Enkele geheime paragrafen die niet naar buiten werden gebracht behelsten een overeenkomst waar met name Hitler bij gebaat was.
De Russen wilden al lang af van de journalisten, schrijvers en politici die constant openlijk kritiek uitten op Rusland. Hitler stond toe dat de Russen ingrepen, het speelde Hitler in de kaart want zo kon hijzelf ongestoord zijn gang gaan, zou niet aangevallen worden door de Russen en door het naar buiten brengen van het (openbare deel) van het pact met de Russen zouden de geallieerden zich wel tweemaal bedenken alvorens zij de Polen daadwerkelijk zouden helpen.

Dit duivelse plan pakte precies uit zoals Adolf Hitler het voor ogen had, indirect zijn het dus de Russen geweest die van hun politieke tegenstanders in Polen af wilden waardoor Hitler zijn gang kon gaan en Engeland de oorlog wel moest verklaren aan nazi-Duitsland. Het was anders ook wel zo gelopen, maar de rol die de Russen speelden is nooit echt goed voor het voetlicht gebracht.
Toen Hitler alsnog Rusland aanviel werden tienduizenden Poolse krijgsgevangenen door de Russen ingezet om tegen de Duitsers te vechten. Nadat er al circa 200.000 Polen in Russische gevangenschap waren omgekomen stierven er naar schatting nog eens 70.000 op de Russische slagvelden.

Dus ook toen de Polen en de Russen aan dezelfde kant stonden (tegen de Duitsers) werden de Polen gebruikt door de Russen om het vuile werk op te knappen. Het Poolse verzet zou later te boek te staan als het heldhaftigste in WO2. Naar schatting kwamen er 3 miljoen Poolse Joden om het leven en stierven er nog eens 3 miljoen andere Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat ging er vooraf aan de bezetting van Polen

Ik schreef al, de inlijving van Oostenrijk kan afgedaan worden als een daad met wederzijds goedvinden. De voedingsbodem in Duitsland was uiterst vruchtbaar om een oorlog te ontketenen, immers, de herstelbetalingen die Duitsland deed brachten het land aan de bedelstaf, de sociale onrust was inmens en daarmee de wil om met geweld het tij te keren groot.
Hitler hield in de jaren voorafgaand aan de oorlog toespraken waarbij het steeds nadrukkelijker zijn pijlen op de Joden richtte. Hitler was uit op een Groot Duitsland, iedere Duitser kon in Duitsland komen wonen, maar ook gebieden die buiten de eigen landsgrenzen lagen maar waar veel Duitsers woonden behoorden, aldus Adolf Hitler, toe aan Duitsland.

Sudetenland
De Donaumonarchie zal weinig mensen iets zeggen, het waren een eental landen die samen een monarchie vormden. De landen die tot 1918 de Donaumonarchie behoorden waren:
Oostenrijk
Hongarije
Bosnië
Herzegovina
Kroatië
Tsjechië
Slowakije
Slovenië, en delen van:
Italië
Montenegro
Polen
Roemenië
Servië
Oekraïne.

In Sudetenland, genoemd naar De Sudeten, een bergketen op de grens van Duitsland, Polen en Tsjechië, woonden alleen Duitsers, 2,5 miljoen in aantal. Door de economische crisis in Europa hadden de Sudeten-Duitsers beduidend minder rechten dan de Tsjechen, dat was Hitler een doorn in het oog die daarop alles in het werk stelde om een situatie te creëeren waarbinnen hij Sudetenland kon annexeren.
Engeland, Frankrijk en Italië vreesden een totale oorlog waarop ze Hitler tevreden dachten te stellen door hem op 10 oktober 1938 Sudetenland te gunnen. Alleen Winston Churchill was tegen, maar die had weinig in te brengen, Neville Chamberlain was op dat moment premier van Engeland en besliste anders. Hitler had meer tegenstand verwacht, zeker na de annexatie van Oostenrijk.

Als de Engelsen en Fransen de inlijving van Sudetenland niet geaccepteerd hadden was een oorlog wellicht te voorkomen zijn geweest. Het potentieel van de Duitse Wehrmacht was nog lang niet zo groot in 1938, pas een jaar later lijfde het Polen in, toen draaide de oorlogsmachinerie van Hitler wel op volle toeren en was het feitelijk al te laat.
Engeland verklaarde op 3 september aan Duitsland de oorlog, Frankrijk volgde enkele uren later.

Het groene gedeelte is Sudentenland. Na de oorlog is het bij Tsjechië gevoegd.

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme