De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

De laatste verblijfplaats van Hitler tot zijn dood op 30 april 1945

De film 'Der Untergang' (aanrader) geeft een goed, maar helaas incompleet beeld van hoe Hitler de laatste maanden van zijn leven doorbracht en hoe hij aan zijn einde kwam. De verhalen hoe het na zijn dood verliep met zijn lijk zijn talrijk. Bunker van Adolf Hitler in Berlijn
De plaats waar Hitlers' bunker stond en het leven liet ligt in voormalig Oost-Berlijn, de bunker is gesloopt en het terrein wordt nu als parkeerplaats gebruikt zodat niets herinnert aan de laatste verblijfplaats van Hitler.

De as van Adolf Hitler en Eva Braun

Als de geallieerden het zuiden van Nederland al meer dan een half jaar hebben bevrijd en het de Engelsen maar niet lukt de Duitsers bij Arnhem de belissende slag toe te dienen rukken de Russen in het oosten van Europa op.
De nazi's slaan daar op de vlucht, ondermeer drijven ze duizenden concentratiekamp-gevangenen de Oostzee in om ze vervolgens dood te schieten teneinde zoveel mogelijk sporen uit te wissen.

De hoofdpersonen
Hoe dieper je graaft, des te meer tegenstrijdigheden kom je tegen. Aanvankelijk had ik een feitenrelaas geschreven op basis van verhalen van de aanwezigen, er was bijna niet meer doorheen te komen.

Aanwezigen die de dood vonden op 30 april 1945
Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun
de avond ervoor waren zij in het huwelijk getreden, Adolf liet zijn hond Blondie sterven door cyanide, vervolgens trokken hij en Eva zich terug. Eva beet een capsule met cyanide door, Adolf deed hetzelfde, maar schoot gelijk een kogel door zijn hoofd, het echtpaar zat naast elkaar op de bank.

Blondi
de herdershond van Adolf Hitler, vergiftigd door Hitler

Wulf
puppy van Blondi, vergiftigd door Hitler


Aanwezigen die kort na 30 april 1945 overleden
Alwin-Broder Albrecht
adjudant van Hitler, hij lichtte Adolf in over marinezaken, hij pleegde zelfmoord op 1 mei, maar zijn lichaam is nooit gevonden

Martin Bormann
partijbons en vriend van Adolf, zijn trouwste kameraad, overleed op 2 mei 1945 in een vuurgevecht in Berlijn

Georg Betz
deze co-piloot vluchtte vlak voordat de Russen arriveerden, maar hij kwam in een vuurgevecht terecht en overleed

Wilhelm Burgdorf
chefadjudant van Adolf Hitler, pleegde op 1 of 2 mei 1945 zelfmoord in de bunker

Joseph Goebbels
is de tweede man achter Hitler, hij neemt cyanide in

Kinderen Goebbels
Magda verdooft de kinderen met een slaapmiddel waarna ze een cyanide capsule kapotdrukt in hun monden, Helga Susanne, Hildegard Traudel, Helmut Christian, Holdine Kathrin, Hedwig Johanna, Heidrun Elisabeth, de oudste was 11, de jongste 6, vinden de dood

Magda Goebbels
zo mogelijk nog trouwer aan Adolf dan haar man, pleegde zelfmoord in de bunker

Peter Högl
lijfwacht van Hitler, hij probeerde op 2 mei te vluchten maar werd door de Russen doodgeschoten

Walther Hewel
hij vluchtte op 2 mei 1945 uit de bunker, maar pleegde zelfmoord toen bleek dat hij niet kon ontkomen

Hans Krebs
generaal, in de laatste dagen was hij de hoogste in rang bij het leger, pleegde op 1 mei 1945 zelfmoord in de bunker

Ewald Lindloff
is oud ss'er en hulpje van Günsche, overleed op 2 mei 1945 in een vuurgevecht in Berlijn, Lindloff begroef de resten van Adolf en Eva vlakbij de bunker

Franz Schädle
lijfwacht van Hitler, hij pleegde vlak voordat de Russen op 2 mei 1945 de bunker binnenkwamen zelfmoord, hij kon niet met de anderen meevluchten omdat hij nog nauwelijks kon lopen

Ludwig Stumpfegger
chirurg, pleegde zelfmoord op 1 of 2 mei 1945


Aanwezigen die op 2 mei 1945 door de Russen werden opgepakt
Hans Baur
piloot, werd tien jaar door de Russen gevangen gehouden, overleed in 1993

Liselotte Chervinska
verpleegster, werd op 2 mei door de Russen gearresteerd, geen idee of en zo ja waar en wanneer zij is overleden

Gerda Christian
secretaresse van Hitler, zij vluchtte op 1 mei, maar werd door de Russen gepakt, zij kreeg echter geen straf, later werd zij vaak gezien in het gezelschap van neo-nazis, zij overleed op 14 april 1997

Theodor von Dufving
officier die in verschillende kampen heeft gezeten, ergens in 1949 is hij Raoul Wallenberg tegen gekomen, Dufving overleed in 2001

Erna Flegel
was verpleegster in de bunker, zij kenschetste Hitler als zeer achterdochtig en was een van de laatsten die in de bunker aanwezig was, de Russen arresteerden haar op 2 mei, zij kreeg geen straf en overleed op 16 februari 2006

Eva Braun Hans Fritzsche
politicus die na de oorlog de stad Berlijn aan de Russen wilde 'geven', iets wat niet meer kon want de Duitsers hadden niets meer te vertellen in de stad, hij werd naar Rusland gestuurd maar verscheen niet veel later in Duitsland voor een rechter die hem eerst vrijsprak, later kreeg hij alsnog negen jaar straf waarvan hij er slechts twee uitzat, hij overleed in 1953, drie jaar na zijn vrijlating

Otto Günsche
Hitlers' adjudant, had van Goebbels de uitvoerende opdracht gekregen de lijken te verbranden, hij werd op 2 mei door de Russen opgepakt en zat tot 1956 in Russische kampen, maar overleed in 2003 in Duitsland

Werner Haase
dokter, werd op 2 mei door de Russen opgepakt, hij stierf in 1950 in een Russische gevangenis

Johannes Hentschel
lijfwacht en elektro-technicus, regelde het licht, de lucht en het water in de bunker, werd door de Russen op 2 mei opgepakt en voor vier jaar opgesloten, hij overleed op 27 april 1982

Käthe Heusermann
tandarts-assistente die mocht vluchten, zoals haar baas, tandarts Hugo Blaschke deed, maar toch verkoos om bij Hitler te blijven, ze werd op 2 mei door de Russen gearresteerd aan wie ze de gebitsgegevens doorgaf van Hitler en Eva Braun, ze moest daarvoor een nauwkeurige tekening maken, ze zat tien jaar in een Russische gevangenis, ze overleed in 1993

Siegfried Knappe
officier die op 2 mei 1945 door de Russen gevangen werd gezet en in 1949 weer werd vrijgelaten uit een Russische gevangenis

Else Krüger
was secretaresse van Martin Bormann en werd door de Russen opgepakt, de Britten verhoorden haar, zij trouwde met een van haar ondervragers en overleed in 2005, tien jaar na haar man, Leslie James

Helmut Kunz
tandarts, stelde de dood vast van de zes kinderen van de Goebbels familie, werd op 2 mei 1945 door de Russen opgepakt en bracht tien jaar in een Russische cel door, hij overleed in 1976

Heinz Linge
is kamerheer, wij zouden dat een butler noemen, maar waarschijnlijk ging de band wat verder, werd op 2 mei door de Russen opgepakt en zat tien jaar in een Russische cel, overleed op 9 maart 1980

Rochus Misch
lijfwacht en telefonist van Adolf Hitler, de Russen namen hem op 2 mei gevangen en martelden hem om informatie uit hem te krijgen over de vermeende verblijfplaats van de al dan niet gevluchtte Hitler. In 1953 liet men hem gaan, hij vestigde zich in Berlijn alwaar hij in 2013 overleed. Hij was de laatste die in de bunker aanwezig was toen Hitler zelfmoord pleegde

Wilhelm Mohnke
generaal die tien jaar in Russische gevangenschap doorbracht, hij overleed in Duitsland op 6 augustus 2001

Johann Rattenhuber
hoofd van de beveiliging van Hitler, werd door de Russen opgepakt en in 1956 uit een Russische cel vrijgelaten, hij overleed op 30 juni 1957

Hans Refior
officier die door de Russen werd opgepakt en naar Rusland gebracht, hij overleed hoogstwaarschijnlijk in een Russisch kamp

Johanna Ruf
verpleegster, werd op 2 mei door de Russen opgepakt maar gezien haar leeftijd (15) niet vervolgd, in maart 2019 leefde zij nog

Ernst-Günther Schenck
dokter, hij werd door de Russen tot 1953 gevangen gehouden en stierf in 1998, zijn biografie bevatte veel informatie over de laatste dagen van Hitler

Fritz Tornow
verzorgde Blondie, de hond van Hiter, hij werd op 2 mei door de Russen opgepakt en zat tien jaar in Rusland in een gevangenis, wanneer hij overleden is, is niet bekend, hij zou alle aanwezige honden hebben doodgeschoten

Hans-Erich Voss
was een onder-admiraal die tot 1954 in Russische gevangenschap heeft doorgebracht, hij overleed in Duitsland in 1969

Helmuth Weidling
generaal die betrokken was bij de overgave op 2 mei 1945 aan de Russen, die arresteerden hem en brachten hem over naar Rusland waar hij in 1955 overleed

Aanwezigen die door de geallieerden werden opgepakt
Alfred Jodl
Jodl was een Duits generaal en chef operaties. Tijdens het Proces van Neurenberg werd Jodl op vier punten schuldig bevonden en op 16 oktober 1946 opgehangen

Robert Ritter von Greim
generaal-veldmaarschalk en opperbevelhebber van de Luftwaffe toen de oorlog zijn einde naderde, hiij kwam op 26 april 1945 samen met zijn vriendin Hanna Reitsch aan in de bunker, op 8 mei 1945 werd hij door de Amerikanen opgepakt, op 24 mei pleegde hij zelfmoord

Hanna Reitsch
zij was een begaafd pilote en vloog op 26 april 1945 haar minnaar Robert Ritter von Greim naar Berlijn waar zij samen de bunker binnengingen, zij werd op 8 mei 1945 opgepakt, maar na anderhalf jaar vrijgelaten, Hanna overleed op 28 augustus 1979

Wilhelm Keitel
Keitel was opperbevel van de strijdkrachten, ook hij werd schuldig bevonden en op 16 oktober 1946 opgehangen.


Personen die in de bunker waren, maar waar iets geks mee is
Alwin-Broder Albrecht
adjudant van Hitler, er is nooit meer iets van hem vernomen of gevonden

Arthur Axmann
lag goed bij Hitler, was voorman van de Hitlerjugend, wist te ontsnappen maar werd enkele maanden later alsnog opgepakt en tot een paar jaar cel veroordeeld, overleed op 24 okotber 1996

Traudl Junge
is secretaresse in de bunker, zij kende iedereen en wist veel, zij vluchtte uit Berlijn en werd door de geallieerden opgepakt maar niet veroordeeld vanwege haar jonge leeftijd, zij overleed op 11 of 16 februari 2002
Haar biografie was de basis voor de film Der Untergang (link).

Erich Kempka
chauffeur van Hitler, hij moest 200 liter benzine gaan halen om de lijken van Eva en Adolf te verbranden, hij wist op 1 mei te ontkomen, maar werd door de Amerikanen gepakt en enkele jaren vastgehouden, in 1975 overleed hij, vlak voordat zijn memoires uit zouden komen

Armin D. Lehmann
koerier voor Hitler, hij was 17 toen Hitler stierf, Arthur kon ontkomen en werd vredesactivist, hij overleed in 2008

Constanze Manziarly
zij was kok en verdween rond 2 mei, voordat de Russen haar konden arresteren, er is niet bekend over wat er met haar is gebeurd, Traudl Junge schreef in haar biografie dat Manziarly door twee Russen werd meegenomen, er wordt aangenomen dat ze verkracht en vermoord is op 2 mei 1945

Heinrich Müller
zou gezien zijn in de bunker op 1 mei, er zijn veel raadsels rondom zijn persoon, het kan net zo goed zijn dat hij al enkele dagen voor 30 april de bunker verliet, er is nooit meer iets van hem vernomen of gevonden

Werner Naumann
ook deze vasal van Goebbels wist na de oorlog te ontkomen, hij werd in latere jaren frequent gezien met neo-nazis, hij zou geprobeerd hebben politieke partijen te infiltreren, hij overleed in 1982

Josef Ochs
Josef was betrokken bij de deportatie van Sinti en Roma, hij wist op 1 mei 1945 te ontkomen, de Amerikanen pakte hem op, maar vreemd genoeg werd hij na drie weken alweer vrijgelaten

Hans Reisser
behoorde toe tot de lijfwachten van Hitler, samen met Ewald Lindloff zou hij de resten van Adolf en Eva begraven, later zou Reisser gezegd hebben dat de hulp van Ewald Lindloff niet nodig was geweest, er is niets bekend omtrent de dood van Lindloff

Günther Schwägermann
vasal van Goebbels die na de oorlog onvindbaar was, op 25 juni werd hij alsnog opgepakt, na amper twee jaar kwam hij vrij, wanneer hij is overleden kon ik niet vinden, wel heeft hij nog vele jaren in vrijheid in Duitsland gewoond

Wat gebeurde er volgens...?

De lezing van de Russen
Het is waar dat de Russen als eersten bij de bunker van Hitler aankwamen, maar veel wat daarna kwam werd door de wetenschap achterhaald. De Russen hebben jarenlang beweerd dat ze Hitler hadden opgegraven en meerdere malen herbegraven.
Het hoofd van Hitler zou door de Russen zijn gescheiden van de romp, in Moskou hebben ze jarenlang het hoofd bewaard, hierover straks meer.

De Rus Gumenyuk leek de waarheid te spreken toen hij zei dat hij in 1970 Hitler had opgegraven in Magdenburg en de as na het verbranden van de botten in zee heeft gegooid. Alleen, wat hij niet met zekerheid kon beweren was of de lijken ook inderdaad die van Braun, Goebbels en Hitler waren.
Het wonderlijke aan het verhaal is overigens waarom hij de as meenam en ver van de plek waar de lichamen werden verbrand weggooide. Als toch niemand wist van de opgraving en verbranding had hij de as ook zo in de vuilnisbak of de sloot om de hoek kunnen gooien.
Gumenyuk beweerde dat het zeer kort duurde om de botten te verbranden, wetenschappelijk staat vast dat er zeer hoge temperaturen nodig zijn om menselijk bot binnen enkele minuten te doen verbranden, seconden is uitgesloten, al helemaal als het om lage temperaturen gaat.
Gumenyuk mogen we rustig als leugenaar betitelen.

De lezing van de verpleegster
Erna stelt dat zowel Eva Braun als Adolf Hitler door zelfvergiftiging om het leven zijn gekomen, tot aan haar dood in 2006 bleef zij haar versie van het verhaal volhouden. Wel zei zij regelmatig dat haar eerste zorg de kinderen van Goebbels en later de overlevenden waren.

De lezing van de secretaresse
Volgens haar (Traudl dus) klonk er een schot en bleek Hitler voorover op zijn bureau te liggen, hij zou zich door zijn hoofd hebben geschoten. Het kwam duidelijk uit zijn kamer, iets wat ook door anderen bevestigd werd, hierdoor is de lezing van Erna Flegel ietwat wankel geworden.
Volgens Traudl had Hitler zich door de mond geschoten.

De lezing van de vertrouwensman
Arthur Axmann hoorde net als anderen een schot, toen ze de kamer in kwamen zagen ze Hitler en Eva dood op de bank zitten, over de vermeende amandellucht (treed op als iemand door cyaankali vergiftigd is) rept hij nimmer met een woord.
Volgens Axmann had Hitler zich door de slaap geschoten.

De lezing van de kamerheer
Linge is stellig en noemt Axmann nimmer als aanwezige, hij zegt een schot te hebben gehoord en als eerste in de kamer te zijn gekomen, Hitler en Braun zaten dood op de bank.
Volgens Linge had Hitler zich door de slaap geschoten. Linge had in tegenstelling tot Axmann wel een sterke amandellucht geroken.

De lezing van de praktijkman
Günsche stelt samen met Goebbels als eerste in de kamer aan te zijn gekomen en een amandelgeur te hebben geroken. Axmann was mogelijk al in de kamer toen het schot viel. Niet geheel uit te sluiten valt dat hij het schot gelost heeft.

De lezing van Johann Rattenhuber
Hans is een vertrouweling van Hitler, volgens Mueller (een andere SS'er) komt Rattenhuber op 22 april 1945 naar hem toe als hij bij de bunker is en Hitler net de hand heeft geschud. Adolf gaat terug en vertrekt met Eva om drie dagen later naar Barcelona te vliegen. Van daar gaan ze door naar Argentinië.
Rattenhuber zegt dat Hitler niet dood is, maar dat ze hem ook nooit meer zullen zien. Mueller verklaart dit in 1948 tegenover de CIA, of die dan nog geleefd heeft waag ik te betwijfelen.

Bormann
Martin is de trouwste vriend van Hitler en schrijft met hem zijn testament en afscheidsbrief. Bormann helpt de chauffeur de lijken naar buiten te slepen en in brand te steken, de chauffeur verklaarde daarna Bormann nooit meer te hebben gezien. Op 2 mei zou Martin een pil hebben genomen toen hij in Berlijn in handen van de geallieerden dreigde te vallen.
Pas decennia later werd per toeval zijn lijk in Berlijn gevonden.
Lang gingen er geruchten dat Bormann in Bariloche (link) zat, maar enig bewijs daarvoor is nooit gevonden.

Opmerkelijk feit
De chauffeur van Hitler bracht de benzine waarmee de lijken werden verbrand en hielp daar ook bij. Deze Erich Kempka had ook geholpen de lijken naar buiten te brengen. Dit was op 30 april, de Russen kwamen pas twee dagen later.

Testament

Op 29 april 1945, een dag voor zijn dood, ondertekende Hitler een testament waarin hij aan de NSDAP al zijn bezittingen nalaat, zijn kunstverzameling moet in een museum in de stad Linz komen te hangen.
Karl Dönitz benoemd hij tot zijn opvolger.

Feiten en veronderstellingen

Feiten
Deze versie teken ik zo op omdat de meeste mensen dit onderschrijven, een enkeling heeft een afwijkende versie.
>>> er zijn veel cyaankali pillen in de bunker want de meesten sterven hierdoor, waaronder ook 6 kinderen
>>> op 30 april klinkt er één schot uit de kamer van Hitler
>>> Adolf en Eva worden dood op de bank aangetroffen
>>> er hangt een lucht van amandelen, dat duidt op vergiftiging door cyaankali
>>> 30 april 1945, o.a. Bormann sleept Adolf en Eva naar buiten en steekt hen in brand
>>> 2 mei 1945, de Russen denken in de bunker (!) de lijken gevonden te hebben
>>> 4 mei 1945, de Russen geven toe dat ze zich vergist hebben en gaan weer op zoek
>>> de schedel van Hitler in Russische handen kan onmogelijk van hem zijn
>>> de Russen tonen een foto van een dode Hitler (schot in het voorhoofd) maar dat kan Hitler nooit geweest zijn

Veronderstellingen die niet vast staan
>>> De herdershond Blondi werd door Hitler doodgeschoten, vandaar het schot in de kamer van Adolf
>>> Hitler had een dubbelganger
>>> het gevonden bloed was niet dat van Hitler
>>> Hitlers' vertrouwelingen zouden zijn resten na de verbranding nooit hebben laten liggen
>>> Gumenyuk werd in 1970 naar een plaats gestuurd waar de vermeende lijken lagen
>>> dat Axmann als eerste in de kamer was, maar geen sterke lucht rook is ondenkbaar dus waarschijnlijk kwam hij later
>>> Hitler zou voorover op zijn bureau liggen in een plas bloed

Zeer onwaarschijnlijke lezingen
>>> De Russen hebben Hitler een aantal jaren gevangen gehouden
>>> Hitler zou gevlucht zijn naar Bacelona en van daar naar Zuid-Amerika
>>> Hitler was al op 22 of 25 april weg uit de bunker

Zelfmoordbriefje Adolf Hitler


Het lijkt een raadsel waarom de Russen met een 'fake' foto van een door het hoofd geschoten Hitler aan komen zetten want of Hitler heeft zich door zijn mond, of door zijn slaap geschoten of heeft zelfmoord gepleegd met cyaankali.
Er is geen enkele getuigenis te vinden dat Hitler zich door zijn voorhoofd heeft geschoten, technisch gezien ook haast onmogelijk en praktisch ondenkbaar. Hitler en Braun zaten naast elkaar op de bank, daar lag bloed want daar is door de Russen ook onderzoek naar gedaan maar dit bloed zou niet van Hitler zijn.
Gustav Weler was een dubbelganger van Hitler en werd een gevaar, want als hij levend gepakt zou worden kon hij doorslaan en vertellen dat Hitler was gevlucht. Daarop werd Weler verdoofd door iets in zijn drankje te doen en vervolgens door het hoofd geschoten. Heinrich Mueller zou de dader zijn geweest, Mueller was de 'ontdekker' van Weler, de dubbelganger, en loste wellicht ook het voor Weler fatale schot.
Mueller gaf later ook toe dat hij mee had geholpen om Weler te begraven, niet te diep zodat de Russen het lijk zouden vinden, wat ook gebeurde. Zij toonden hem aan de wereld maar moesten al snel toegeven dat het Hitler niet was.

Ontwikkelingen
SS'er Ewald Lindloff zou de as begraven hebben in Berlijn, Axmann was fysiek niet in staat (hij miste een arm) de as te verzamelen en begraven. Toen Axmann later naar de eerdere versies gevraagd werd ontkende hij het ook en ook in documentaires en in zijn biografie repte hij met geen woord over de aan hem toegeschreven daad (de as van Hitler meenemen.)

Het staat wel vast dat Axmann bij Hitler in de buner was toen die zelfmoord pleegde, Axmann durfde dat klaarblijkelijk niet en vluchtte om zich onder een valse naam enkele maanden schuil te houden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het hoofd in Moskou niet van Hitler kan zijn. Het zou een vrouw van rond de, toen, veertig zijn geweest die door een kogel door het hoofd was gedood.

Het meest waarschijnlijke?

Hitler en Eva Braun plegen op de bank zelfmoord door een cyanidepil in te nemen. Adolf schiet voor de zekerheid een kogel door zijn slaap. De meeste personen die in de bunker aanwezig waren en zelfmoord pleegden deden dat met een pil, voor een schot door het hoofd is meer moed nodig en kan pijnlijker zijn.
Hitler gaf Goebbels en Bormann opdracht ervoor te zorgen dat zijn lichaam niet werd gevonden, Goebbels belast Otto Günsche hiermee die het feitelijke werk door Ewald Lindloff laat opknappen. Dat gebeurt ter plaatse, de Russen nemen de resten mee.

Afwijkend verhaal van zijn lijfwacht
Rochus Misch was lijfwacht en telefonist, in een interview, ver na de oorlog, blijkt Misch nog altijd overtuigd van de goede bedoelingen van Adolf Hitler en dat die nooit heeft geweten wat zich in de kampen afspeelde.
Misch laat trots optekenen dat hij en Hitler jaren onafscheidelijk waren, toch is Misch niet de man die door Hitler in vertrouwen wordt genomen op 22 apriil 1945 als Hitler zijn Rijk in duigen ziet vallen.

Het zijn Otto Günsche en Heinz Linge die Hitler het laatste ziet, Günsche belooft Hitler dat hij hem na zijn zelfmoord zal verbranden. Hij is het ook die als eerste de kamer ingaat als er een schot valt, Misch heeft geen schot gehoord, kan zich later ook niet herinneren wie de deur nou opendeed, Günsche of Bormann. Volgens Misch lag Eva dood op de bank en Hitler voorover op zijn bureau, maar Misch is niet binnen geweest, het kan zijn dat hij in een flits over de tafel keek en Hitler zag, maar dat het leek of die aan zijn bureau zat. Misch hielp niet mee de lijken van Eva Braun en Adolf Hitler naar buiten te brengen om ze te verbranden, maar trok zich verder terug in de bunker.

Misch verklaarde ook dat Goebbels hem op 2 mei toestemming had gegeven om te proberen weg te komen, maar Goebbels had de dag ervoor samen met zijn vrouw en zes kinderen zelfmoord gepleegd. Eenmaal boven werd hij door de Russen aangehouden, dat kan niet anders dan op 2 mei zijn geweest. Misch praat dus warrig over een aantal zaken.
Hierdoor houd ik het er op dat Braun en Hitler op de bank zaten zoen zij zelfmoord pleegden.

Uit een verslag van de Engelsen blijkt het volgende:
Om 15.30 uur op 30 april 1945 is Adolf Hitler overleden, hij laat een testament na dat vlak voor zijn dood is opgesteld, ook blijkt Hitler in het huwelijk te zijn getreden met Eva Braun. Rond negen uur in de avond heeft de Duitse radio aan het Duitse volk bekend gemaakt dat de Führer dood is.

Op 25 oktober 1956 wordt het echtpaar Hitler door de rechtbank van Berchtesgaden officieel dood verklaard.

MAART 2018

Aan alle wilde verhalen komt een einde, de Russen gaven plotseling toch toestemming om de door hen meegenomen resten door westerse wetenschappers (Charlier, Weil, Rainsard, Poupon, Brisard) te laten onderzoeken. Zij brachten verslag uit, concluderend dat de stoffelijke resten met 100% zekerheid van Adolf Hitler waren.
Met name de tanden wezen volgens de pathlogen in de richting van Hitler die een slecht gebit had toen hij op 56-jarige leeftijd overleed, ook had hij voor een deel een kunstgebit. De door de Russen vrijgegeven resten konden vergeleken worden met oude gebitsgegevens. Er waren geen sporen van vlees, wat erop duidt dat de drager vegetariër was geweest, hetgeen het geval was.
De blauwe aanslag duidde volgens de experts op een chemische reactie die veroorzaakt moet zijn door cyanide.

Maar wat rest is...
Eva stierf op de bank met Adolf, niet onwaarschijnlijk omdat zij hem zeer toegewijd was, wat vreemd is, is dat de Russen pas zo laat toestemming gaven de resten te onderzoeken, vast kwam te staan dat het om Adolf Hitler ging, maar omtrent Eva Braun is geen enkele mededeling gedaan.

Andere pagina's over Adolf Hitler:
  Tijdlijn Hitler
  Mein Kampf
  Hitlers' inspiratie
  De aanslagen
  Berchtesgaden
  Dubbelgangers
  De laatste dagen van Hitler
  Hitlers eigenaardigheden
  Film Der Untergang
  Hitler leeft!


Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme