De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Ter dood veroordeelden

In totaal werden er na de oorlog 39 mensen geëxecuteerd vanwege wandaden tijdens de bezetting. Er waren drie vrouwen die met elkaar samenwerkten. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor de dood van 150 Joden. Toch kregen zij totaal verschillende straffen opgelegd. De een twee jaar, de ander meer Vrouwen bij de NSB dan tien jaar en de derde werd ter dood veroordeeld.

Artur Albrecht
Albrecht werd verantwoordelijk gehouden voor de executie van tientallen gevangenen, bewwezen werd geacht dat Albrecht actief en passief betrokken was bij de marteling van verdachten.
Op 21 maart 1952 werd hij als een van de twee laatsten gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Johan Berendsen
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Sadist, politieman en onderduikerjager.

Herbertus Bikker
De doodstraf werd omgezet in levenslang, maar hij ontsnapte naar Duitsland waar hij op 1 november 2008 in vrijheid stierf.
'Beul van Ommen', lid van de Waffen-SS.

Geessien (Geesje) Bleeker
En dan was er Geessien. Het verzet vertrouwde haar tijdens de oorlog al niet en stemden of zij uit de weg moest worden geruimd. Zij had nog veel steun bij een aantal mensen uit het verzet waardoor zij bleef leven.
Na de oorlog kwam vast te staan dat zij zeker vijftig mensen de dood had ingejaagd.
Op 21 mei 1946 staat Geessieen als 25-jarige vrouw terecht. Zij verklaarde uit angst te hebben gehandeld en zelfs een relatie te zijn aangegaan met een SD'er om te voorkomen dat zij zou worden gemarteld. Nadat de verhouding enige tijd aan de gang was zou zij zelfs verliefd zijn geworden op de officier waarna zij verblind door liefde niets anders meer kon doen dan doorgaan met het verraad van onderduikers en Joden.
Zij werd tweemaal ter dood veroordeeld, maar die straffen werden omgezet in levenslang. In 1960 vroeg en kreeg zij gratie.

Max Blokzijl
Eerste NSB'er die geëxecuteerd werd, zelfs nog voor Anton Mussert.
Antisemitisch journalist en cabaretier die propaganda voor de Duitsers maakte op de radio.

Heinrich Boere
Bij verstek veroordeeld maar ontsnapt naar Duitsland waar hij tot 24 mei 2012 in vrijheid leefde.
Nazi-collaborateur, lid van de Waffen-SS.
...lees verder...

Jan Boogaard
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
SS'er en gevangenisbewaker in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam.

Otto (Oomke) Bouman
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
SD'er en saddist, handelde vaak op eigen houtje, zonder instructies van bovenaf.

Siert Bruins
Bij verstek kreeg hij de doodstraf maar ontvluchtte naar Duitsland waar hij twaalf jaar in de gevangenis zat.
Hij werd medeplchtig bevonden aan de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
...lees verder...

Sera de Croon
Sera was een sadist die trots was op zijn medogenloosheid jegens Joden. Hij mishandelde met plezier zijn slachtoffers. Hij werd ter dood veroordeeld, Juliana verleende hem gratie, van de straf van 21 jaar die hij kreeg zat hij er uiteindelijk maar 14 uit. In 1990 overleed hij als vrij man in Spanje op 73-jarige leeftijd.

Ans van Dijk
Zij was de enige Nederlandse vrouw die ter dood werd veroordeeld en ook daadwerkelijk geëxecuteerd werd.
...lees verder...

Johannes Driehuis
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Bewaker in kamp Erika, saddist.

Sander van Droffelaar
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Moord op drie jongens.

Evert Drost (de schrik van Zeist)
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
SD'er en fanatiek Jodenjager, ook pleegde hij enkele moorden.

Dirk Eijkelboom
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Stelselmatige mishandeling.

Klaas Carel Faber
Broer van Pieter, Klaas wist echter de doodstraf te ontlopen en vluchtte naar Duitsland.
...lees verder...

Pieter Johan Faber
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Opperwachtmeester en vermeend lid van de SD hoewel de meningen daarover verschillen, voerde wel zelf executies uit.

Jacob Feenstra
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Ex-beroepsofficier in het Nederlandse leger. Hoofd Marechaussee in Gelderland. Mishandelde tijdens zijn dienst Joden.

Gerard Ganzefles
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
SD'er, mishandelde stelselmatig gevangenen.

Robert van Genechten
Pleegde zelfmoord nadat hij door het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag ter dood veroordeeld was. Hij kwam tot zijn daad omdat hij begreep dat zijn beroep in cassatie verworpen zou worden en hij evenmin op gratie hoefde te rekenen nadat zijn doodvonnis onherroepelijk was geworden. Er bestaat een afscheidsbrief waarin hij e.e.a. toelicht.
Met veel dank aan Jan Huibert.

Petrus Gerrits
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Politie-agent.

Abraham Harrebomee
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Mishandelde tijdens zijn dienst als politieman Joden.

Julius Herdtmann
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
V-Mann

Dirk Hoogendam (de Bokser)
Kreeg levenslang maar ontkwam in 1946, woonde sindsdien tot zijn dood in 2003 als vrij man in Duitsland.
SS'er die Joden en verzetsmensen eigenhandig aftuigde.

Marinus Jansen
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
SD'er, mishandelde stelselmatig gevangenen
...lees verder...

Abraham Kaper
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
SD'er, betrokken bij martelingen en agent van het Bureau Joodsche Zaken.

Kees Kaptein
De Haagse politieman Cornelis Johannes (Kees) Kaptein werd op 21 juli 1949 op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd, vanwege zijn niet-aflatende jacht en vervolging van Joden. Hij stond bekend als een zeer wrede man.

Maarten Kuiper
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
SD'er, betrokken bij martelingen en onder andere de dood van Hannie Schaft en Ko Stevense.
...lees verder...

Jan Lamberts
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Moord op zeven jongens.

Robert Lehnhoff
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Werkte voor de SD in Gronigen.
Met veel dank aan Jan Huibert.

Jacob Luitjens 'De schrik van Roden'
Bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij emigreerde naar Canada maar verloor er na jaren zijn Canadese nationaliteit waarna hij werd uitgezet naar Nederland. Hij zat slechts 28 maanden in de gevangenis.
NSB'er die veel onderduikers en verzetsstrijders wist op te sporen.
...lees verder...

Frederik Meijer
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Jodenjacht als beroep.

Pieter Menten
Veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en honderdduizend gulden boete.
SS'er die hielp bij het uitkiezen van Joodse families voor executie en kunstroof. Hij is zeer actief geweest in Polen waar hij deelgenomen heeft aan massamoorden.
...lees verder...

Wouter Mollis
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Politieman en SS'er. Mishandelde Joden voor de lol.

Anton Mussert
Ter dood veroordeeld wegens hoogverraad en geëxecuteerd.
Oprichter en leider van de gevreesde NSB.
...lees verder...

Miep Oranje, 'de koerierster des doods', ontspringt de dans
Werkte bij het verzet, maar werd gearresteerd in 1943 en verraadde tal van leden van de Rolls Royce groep. Andere getuigen vertellen dat zij een verhouding had met een nazi en hem van alles over het verzet vertelde. Miep verdween na de oorlog en heeft nooit een seconde gezeten, ze is ook niet terechtgesteld.
...lees verder...

Andries Pieters
In juni 1949 werd Andries door het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam ter dood veroordeeld, maar later werd dit omgezet in levenslang. Op 21 maart 1952 werd Pieters alsnog door een vuurpeloton terechtgesteld op de Waalsdorpervlakte. Dit was de laatste voltrekking van een doodvonnis in Nederland.
Pieters werd mishandeling van Joden en het uitvoeren van executies ten laste gelegd, ook was Pieters betrokken bij meerdere moordpartijen in Brummen en Loosdrecht.

Hanns Albin Rauter
SS'er Rauter kreeg in april 1948 een proces waarbij hij op 3 mei ter dood werd veroordeeld. In hoger beroep was hij kansloos, ook al betoogde hij onschuldig te zijn aan het plegen van oorlogsmisdaden, hij dacht met dit argument de doodstraf te kunnen ontlopen.
Op 25 maart 1949 werd Hanns Rauter (54) gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.
...lees verder...

Matthijs Ridderhof
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
V-Mann.

Gerard Rollema
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Landwacht commandant, betrokken bij Silbertanne akties.
Met veel dank aan Jan Huibert.

Rosalie Rozendaal
Zij was bij haar veroordeling pas achttien jaar, daar werd sterk rekening mee gehouden, na twee jaar gevangenisstraf stond zij weer op straat.

Gerrit Sanner
Ter dood veroordeeld en tot uitvoer gebracht.
Landwachter, hoofd van de bloedploeg Norg
Met veel dank aan Jan Huibert.

Pieter (Peter) Schaap
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Betrokken bij martelingen en agent van het Bureau Joodsche Zaken.

Branca Simons
Na in eerste aanleg ter dood veroordeeld te zijn, werd haar beroep in cassatie verworpen waardoor de doodstraf onherroepelijk werd. Bij wege van gratie werd de doodstraf in 1948 toch omgezet in levenslang. Hetzelfde geldt voor haar echtgenoot Houthuys. Haar verzoek om gratie in 1959 werd gehonoreerd waarop zij vrij kwam.
...lees verder...

Toon Soetebier
Tot levenslang veroordeeld, hij ontsnapte in 1952.
SS-officier en bewaker in Kamp Erika waar hij gevangenen folterde.

Jacob Suykerbuik
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Bij draaide zijn hand niet om voor moord en mishandeling. Was NSKK'er en betrokken bij het drama "Vloeiweide", bij Breda.
Met veel dank aan Jan Huibert.

Anton van der Waals Henk Verwayen
Was een politieman die is toegetreden tot de Ordnungspolizei en deel heeft uitgemaakt van een executiepeleton in Rotterdam. Zijn doodvonnis werd op 26 juni 1947 uitgevoerd, nadat zijn gratieverzoek was afgewezen.
Met veel dank aan Jan Huibert.

Antonius van der Waals
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Van der Waals wordt ook wel de grootste landverrader genoemd.
V-Mann.
...lees verder...

Tjeerd van der Weide
Burgemeester van Velzen.
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
Pakte zelf veel Joden op en mishandelde hen.
Met veel dank aan Jan Huibert.

Pieter Wichers
Ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.
V-Mann voor de SD in Groningen. Verraadde veel Joden en onderduikers.

De laatste executies (Pieters en Albrecht) vonden plaats op 21 maart 1952. Koningin Juliana (sedert 1948) vond de doodstraf minder gepast en verleende daarom vaak gratie. Van de 154 mensen die direct na de oorlog tijdens een proces de doodstraf kregen werd aan 115 van hen in hoger beroep een vervangende straf opgelegd.

Het wrede aan de doodstraf is de onomkeerbaarheid. Diegenen die soms ergere dingen op hun geweten hadden, maar het geluk hadden in hoger beroep een gevangenisstraf te krijgen, kregen later ook nog eens gratie. Aan ter dood veroordeelden kan geen enkele vorm van amnestie meer worden verleend.

...lees ook...VOORTVLUCHTIGE OORLOGSMISDADIGERS

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme