De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Wie was echt goed fout?

Naarmate ik me meer verdiepte in de Tweede Wereldoorlog begon het me steeds meer op te vallen dat er geen scheidslijn valt te trekken tussen 'goed' en fout'. Wat voor de een acceptabel is kan voor de ander over het randje zijn. Over velen kunnen we het eens zijn, die deugden niet. Maar een groter aantal dan ik altijd dacht vallen onder de categorie 'helden'.
Velen van hen kozen na de oorlog voor de anonimiteit, 'je deed wat je kon'.

Fout
Over de politie in Amsterdam kun je kort zijn, die waren fout. Er zal een enkeling tussen hebben gezeten die goede daden heeft verrricht, maar het merendel van de dienaars luisterden naar de opdrachten en voerden die zonder veel bezwaren uit. Ja, misschien had men het er soms wel eens moeilijk mee om midden in de nacht een gezin uit huis te trekken, Joodse baby's uit hun wieg te halen en protesterende vaders ongenadig hard in elkaar te slaan. Maar het 'eigen hachie' was doorgaans belangrijker.

Maarten Kuiper
Een naam die vaak opduikt, is die van Maarten Kuiper. Deze SD'er was betrokken bij de dood van onder andere Hannie Schaft (link) en de executie van 'de drie van de Bloemgracht 82' (link.)
Kuiper was politieman in Amsterdam en bevreesd. Hij was een veertiger die voor de SD werkte, de Sicherheitsdienst van de Duitsers. Hij was wreed als er een 'verdachte' moest worden verhoord. Zijn naam wordt ook genoemd als een van de betrokkenen bij het verraad van Anne Frank. Bij de Aktion Silbertanne (link) was hij zeer nauw betrokken, meer dan 50 mensen werden hierbij verwond of gedood.
Op 30 augustus 1948 werd het over hem uitgesproken doodsvonnis uitgevoerd.

Maar zo waren er natuurlijk ook veel andere ambtenaren. En vergeet de Joodsche Raad niet. Die stonden echt niet voor duivelse dilemma's. Deze mannen beslisten over leven en dood. Dat uiteindelijk alle Joden op transport werden gezet, inclusief de voltallige Joodsche Raad was te voorzien, maar tot aan het einde aan toe probeerden de twee leiders (Asscher en Cohen) hun lot in eigen hand te houden.
Zij overleefden als enigen van de duizenden leden tellende Joodsche Raad de oorlog.

Handelaren in geroofd Joods onroerend goed kregen na de oorlog kleine celstraffen terwijl veel kleine makelaars de dans ontsprongen. Veel van deze panden werden snel weer doorverkocht aan niet-Joden maar ook dikwijls verhuurd aan de Duitsers die daar vijf jaar lang grof geld voor betaalden. Willem Endstra is een van de makelaars die zijn na-oorlogse imperium kon bouwen op geld dat zijn voorouders op foute wijze hadden verkregen.
Ook notarissen lieten zich gebruiken door de Duitsers. Zij moesten officiële taxaties doen van bedrijven die door Joden werden gerund, die werden afgescheept met een schamele fooi voor wat voor hen van levensbelang was. Dat de belastingdienst later ook nog even kwam 'vangen' is eigenlijk schandalig.
...lees hier meer over de belastingdienst...

...lees hier verder over huizenroof...


Omstreden

Johan Heesters is verguisd in Nederland maar werd tot aan zijn dood (eind 2011) gezien als een held in Duitsland. Geen held in de zin van een oorlogsheld, maar op het gebied van zang. Heesters was geen lid van de Kultuurkamer zoals Wim Sonneveld en Karel Appel wel waren, maar Heesters werd altijd nagedragen ooit een concentratiekamp te hebben bezocht.
Zonder een oordeel over Heesters te geven wijs ik op de Nederlandse bedrijven die in de directe nabijheid van Nederlandse concentratiekampen vestigingen hadden en graag gebruik maakten van goedkope arbeidskrachten. Als iemand te zwak was geworden om te werken ging hij alsnog op transport naar Auschwitz.
We kopen nog altijd massaal de beeldbuizen.

Waarom deze pagina

Aan verering van foute en omstreden mensen doet De Dokwerker niet, iedere vorm van nationaal-socialisme is verwerpelijk en brengt mensen niet dichterbij elkaar. De kans op een vreedzame samenleving staat niet hoog in het vaandel van een nazi.
Maar er zijn twee dingen die ook vertelt moeten worden. Zogenaamde helden die fout waren in de oorlog terwijl sommigen voor kleine misstappen jarenlang verbannen werden uit de Nederlandse samenleving. Weer anderen werkten met de Duitsers samen met als enig doel zoveel mogelijk leed te besparen. 'Tien Joden opofferen om er één te redden'. Het klinkt wrang, maar als je zekerheid had dat er anders elf de gaskamers in zouden gaan is de keus te rechtvaardigen.

Naar schatting was 5% van de Nederlandse bevolking op de een of andere wijze betrokken bij het verzet, maar evenzovelen waren 'fout', zij hielpen de Duitsers een handje. Zo ontdekte een vrouw dat haar opa in de oorlog geen held was geweest, zoals zij altijd gedacht had. Hij werkte op het bevolkingsregister en speelde informatie door aan de SD.
5% was fout, 5% pleegde verzet, resteert 90% die niets deden.

Schaduwings- en Opsporingsdienst
Vanuit Londen werd er een pamflet naar Nederland gezonden, het zogenaamde signalementenblad. Er was een Schaduwings- en Opsporingsdienst in Nederland actief die er werk van maakte om Gestapo-agenten en andere ongure elementen onschadelijk te maken. Belangrijk was het om gegevens te verzamelen van zo nauwkeurig mogelijke persoonsbeschrijvingen en deze te verspreiden. Dit pamflet bevatte honderden namen en adressen en soms ook foto's van 'foute' Nederlanders.

Voorbeelden:
Valkenburg, Z.
Amstellaan 120 II Amsterdam
Heeft reeds drie maal Joden onderdak verleend tegen fl. 100,-- per maand bij vooruitbetaling. Na twee dagen verscheen dan de Gestapo en werden de Joden gearresteerd.

Brandy George of George Ridderhof
Ongeveer 50 jaar oud, loopt iets mank, maakt den indruk Belg te zijn. Komt geregeld in Brussel, Biedt aan wapens te vervoeren in melktankauto's. Hij beweert uit Engeland te zijn gekomen met opdracht om springladingen bij bruggen te verwijderen. Gebruikt de slagwoorden van Radio Oranje: 'George, het klopt als een zwerende duim' en over grootmoeder en bloemen. Hij werkt in Utrecht en had vroeger een adres in de Van Pallandstraat te Arnhem. Beloofde geld voor illegale organisaties door verkoop van juweelen.

Nicolaas Catherinus van der weerd
geboren 6.4,1910, wonende 2de Helmerstraat 27 beletage
Zegt Joden naar Engeland te kunnen helpen, maar levert ze uit

Egmond, A.v.
Holbeinstraat 22 hs, Amsterdam
Gestapo-agent
Schuilnaam Eist

Bernardus, Johannes Smit, geboren 16.10.1894
Eutcrpcstraat 23 hs, Amsterdam
Zeer gevaarlijk. Bij hem woont Mej. Elisabclh Marie Antoinette de Bourbon, geboren 4.10.1906 te Valkenburg. Samen hebben zij gewoond in Apeldoorn, Jachtlaan 40. Bij hun vestiging te Amsterdam wilden zij zich niet laten inschrijven, Zij noemt zich Princesse E. M . A. de Bourbon
Is zeer gevaarlijk

Gerardus Ganzevlies
geboren Putten
Van Spilbergenstraat 119 hs, Amsterdam.
Was vroeger constructie arbeider. Geeft voor valsche persoonsbewijzen te kunnen leveren en speelt zijn slachtoffers in handen van den S.S. Gotzmann een beambte van den S.S. gebruikt hem als tusschenpersoon
Gestapo-agent

J. Bosch
Reguliersgracht 80 hs, Amsterdam
Gestapo-agent

Elfrieda, Pauline de Vries
Roelof Hartstraat 14, hs, Amsterdam
Handelt in opdracht van deSicherheitspolizei in persoonsbewijzen en helpt zoogenaamd

ST1ENSTRA, zich noemende Willy den Hartog, Anton Damen of Ir. den Hartog
Oud ong. 35 jaar. Broer van den inspecteur van de Prijsbeheersching Stienstra te den Haag. Laatst bekende adres Amstelkade 150 te Amsterdam
Signalement: lang 1.85 m., ovaal gelaat, tanige gelaatskleur, haar donker eenigszins grijzend, gang slungelachtig, hoog in den rug, zwaait met eene arm
Heeft een tijd lang medegewerkt aan een organisatie in het Zuiden en daarna verraad gepleegd

Wellicht interesseert het je om het pamflet te zien, BEKIJK HET HIER.

Omstreden

Hans Calmeyer
Hans Hirschfeld
Jacques van Tol
Johan Heesters

Fout

Drie van Breda
Foute politie
Hanns Rauter
John Demjanjuk
Klaas Faber
Pieter Menten
Veroordeelden

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme