De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Verzetsherdenkingskruis

Onderscheid maken tussen de een en de ander is niet eenvoudig, zeer subjectief zelfs. Met de helden uit de Tweede Wereldoorlog is dat helemaal een zware opgave omdat je je geen fouten kunt permiteren en Verzetsherdenkingskruis als je gradaties in waardering wilt hanteren, waar ligt dan de lat?
Persoonlijk denk ik dat je iemand wel of niet onderscheid, of hij een man of een vrouw is, communist of politicus, arm of rijk, Nederlander of Duitser, het eerbetoon zou niet afhankelijk mogen zijn van subjectieve maatstaven.

KLIK HIER ALS JE EEN ONDERSCHEIDING WILT AANVRAGEN OF ER INFORMATIE OVER WILT

Verzetskruis
Elders op deze site (link) bespreek ik het verzetskruis, de hoogste onderscheiding voor helden uit WO2. Het is nagenoeg uitgesloten dat iemand deze medaille ooit nog uitgereikt krijgt. Tot nu toe viel dat 94 personen en een monument de eer te beurt.
Om toch al die andere helden een waardige onderscheiding te kunnen geven heeft men in 1980 het 'verzetsherdenkingskruis' ingesteld. Dit kruis kan aangevraagd worden door overlevenden zelf of hun nabestaanden.

Deze onderscheiding is in tegenstelling tot het verzetskruis niet koninklijk. Uitreiking kan, maar hoeft niet persé door de Koningin plaats te vinden.

Verzetsgroepen
Hoe ben je een erkend verzetsman of -vrouw? Stel dat je een ss-er had doodgeschoten waardoor een gezin de tijd kreeg onder te duiken dan was dat geen officiële verzetsdaad. Bracht je een illegaal krantje rond dat in een verzetsgroep werd gedrukt dan kwam je wel in aanmerking voor het kruis.
In grote lijnen was dit namelijk het criterium om deze onderscheiding aan te mogen vragen. De nimmer verstomde kritiek is verklaarbaar. Velen vroegen het kruis aan maar omdat er onvoldoende bewijs was werd hun verzoek afgewezen, anderen kregen het kruis vrij gemakkelijk omdat hun verhaal onderschreven werd door iemand anders.

Voor veel mensen uit het verzet was het verschil tussen het verzetskruis en het verzetsherdenkingskruis te groot. Maar ook vond men dat het kruis veel te laat (35 jaar na het eind van de oorlog) kwam. IJdelheid speelt ook hier een rol, verzet was vanzelfsprekend waarvoor je niet beloond hoeft te worden "pak de collaborateurs maar hard aan" was een veelgehoord punt van kritiek.

Officieel stelde men de volgende eisen:
>>> alleen voor leden van erkende verzetsgroepen
>>> er moet sprake zijn van een bewezen verzetsdaad
>>> voor leden van de overkoepelende verzetsgroep (de binnenlandse strijdkrachten)
>>> militairen tijdens WO2 kwamen ook in aanmerking
>>> verzetsdaden, gepleegd in Nederlands-Indië stonden gelijk aan in Nederland gepleegde verzetsdaden
>>> iedereen die niet onder de eerste vijf categoriëen behoort

Met name de laatste groep is natuurlijk discutabel. 'Wie wel en wie niet?' Als er te weinig bewijs is krijg je het kruis niet, ook al redde je tien Joden. Als drie mensen onderschrijven dat je inkt gehaald had voor een drukpers kreeg je het kruis wel.
Ik charcheer uiteraard stevig maar het is wel de realiteit dat voor de toekenning van het verzetsherdenkingskruis veel meer mensen in aanmerking kwamen dan voor het verzetskruis. Verzetsgroep

Aantal aanvragen: 19.000
Aantal toegekenden: 15.000

Van duizenden aanvragers kon men dus onvoldoende onderbouwing vinden dat de vermeend gepleegde verzetsdaad ook daadwerkelijk had plaatsgevonden. Je kunt je afvragen waarom iemand een onderscheiding aan zou willen vragen als daar geen gronden voor zijn, vier duizend is een hoog aantal.

Onderdeel van het Koninklijk Besluit was dat toekenning niet zou geschieden als men zich tijdens de oorlog onwaardig had gedragen. Dit betekent dat als je meer goed dan kwaad deed je toch het kruis zou kunnen missen.
Er zijn gevallen bekend waarbij de een het kruis wel kreeg en de ander niet, ondanks dat hun daden volstrekt vergelijkbaar waren.

De toekenning van het verzetsherdenkingskruis werd overgelaten aan het voormalig verzet. Dit heeft ook enige mate van subjectiviteit in zich want wat als je niet aangesloten was bij het verzet? Je was dan aangewezen op de overlevering, maar, de onderscheiding werd pas in 1980 ingesteld. Je moest dus van goede huize komen als geen enkele verzetsgroep ooit van je had gehoord maar je toch in aanmerking wilde komen voor het verzetsherdenkingskruis.
Overigens wil ik totaal niets afdoen aan de heldendaden die al de ontvangers van het verzetsherdenkingskruis zonder twijfel hebben geleverd.

Omdat het natuurlijk te ver voert om alle 15.000 te vermelden volsta ik met drie van hen, drie die een link hebben met Amsterdam.

Gerard Dogger
Dogger werd geboren in Amsterdam en overleed in Oxted (Verenigd Koninkrijk) op 9 maart 1985. Hij was marinier en al vroeg verzetsstrijder. Vast staat dat hij betrokken is geweest bij de liquidatie van een verrader.

Dudok van Heel
Dudok was ondernemer en verzetsstrijder in Amsterdam. De Amerikanen eerden hem met de Medal of Freedom.

Tonny van Renterghem
Tonny van Renterghem was schrijver en oprichter van de illegale fotogroep 'De Ondergedoken Camera', die veel gebeurtenissen tijdens WO2 op de gevoelige plaats vastlegde.
Van Renterghem ontving niet alleen het Verzetsherdenkingskruis maar tevens het Oorlogsherinneringskruis, het Mobilisatie-Oorlogskruis, de Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten en een Yad Vashem medaille.
LEES HIER MEER OVER TONNY

Erik Hazelhoff Roelfzema (soldaat van Oranje), Anton de Kom, Hannie van Leeuwen en Prins Bernhard kregen eveneens het verzetsherdenkingskruis.

Het kruis

Het is vierarmig en van zilver. Er staat als symbool voor het verzet "DE TYRANNY VERDRYVEN" op, een zin uit het Wilhelmus Een vlammend zwaard symboliseert het gewapend en geestelijk verzet. De Koningskroon met daaronder de data 1940 - 1945 staat voor de verbondenheid van het verzet met het Koningshuis.
De achterzijde toont de Nederlandse Leeuw en het jaartal: 1980, waarin het Koninklijk Besluit werd genomen deze onderscheiding in te voeren.

Monument 'Verzetsgroep'
Een meer algemene manier van eren is een monument. In Nederland staan veel monumenten die de gedachte aan alle vormen van verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog levend moeten houden. Hoe meer onderscheidingen en gedenktekens, des te meer reeds bestaande onderscheidingen gedevalueerd worden.

Andersom kun je je ook afvragen, wat voegt het nog toe om weer een herdenkingspunt te creëren? In Amsterdam staat op de hoek Apollolaan/ Beethovenstraat beeldengroep van drie mannen die in een vastberaden, maar bedroefde houding voor een vuurpeloton staan.
Zij herinneren aan de dood van een groep gevangenen die als represaille voor een actie van het verzet op 24 okober 1944 werden doodgeschoten door de nazi's.

Alle middelen zijn welkom om de jeugd lessen te leren.

Aanvraag

Er bestond een Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis, van 1981 tot en met 1988. Zij gaven uitvoer aan het Koninklijk besluit van 29 december 1980, nr. 104 (Stb. 715) waarmee ter gelegenheid van 35 jaar bevrijding het verzetsherdenkingskruis werd ingesteld.
Als sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek om toekenning werd 1 mei 1984 vastgesteld. De afwikkeling duurde tot eind 1987, waarna het Comité op 11 mei 1988 werd opgeheven. Bj mijn weten zijn er uitzonderingen mogelijk op de aanvraag en toekenning maar die procedure zal dan zeer lang zijn en om een zeer bijzonder geval moeten gaan.

Op 6 juni 2011 bereikte mij dit verzoek:

Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik op korte termijn met u van gedachte wisselen over het uitreiken van een verzet-herdenkingskruis aan mijn schoonvader dhr. C. Walker te Haarlem.

Hij heeft jarenlang gezwegen over zijn oorlogsverleden en heeft later steeds gezegd dat hij geen lintje o.i.d. wilde. Omdat hij nu te kennen heeft gegeven dat hij hier wel voor in aanmerking wil komen, vraag ik u vriendelijk of u mij aan kunt geven hoe ik dit voor hem kan realiseren? Hij is in de oorlog lid geweest van een verzetsgroep waarin ook o.a. dhr. Blikkendaal lid van was. Hij is hier destijds voor opgepakt en heeft gevangen gezeten in Kamp Amersfoort.
Onlangs heeft een cameraploeg op verzoek van de huidige leiding van Kamp Amersfoort video-opnamen gemaakt waarin mijn schoonvader zijn verhaal heeft verteld. Mijn schoonvader is geboren in 1919 en dus, wat men pleegt te noemen, een hoogbejaarde. Het is daarom dat ik u vraag om mij graag spoedig te antwoorden.

In afwachting van uw antwoord, verblijf ik
Met vriendelijke groet,

Gerard

Ik heb Gerard, de schoonzoon van de heer Walker verwezen naar het ministerie van Algemene Zaken en een volksvertegenwoordiger van een partij die zijn sympathie heeft. Toekenning zal zeer lastig worden omdat bewijs noodzakelijk is.
Reeds in 1980 bleek bij een op de vier aanvragen dat er onvoldoende bewijs te vinden was voor erkenning van vermeend verzet.

Oorlogsherinneringskruis en Mobilisatie-Oorlogskruis

Het Oorlogsherinneringskruis is in 1944 ingesteld om leden van krijgsmachtonderdelen te belonen voor verdiensten. Dit geeft al aan dat praktisch iedereen die onder de wapenen was geweest in aanmerking kon komen voor deze medaille. Maar ook koopvaardij- en vissersschepen en de burgerluchtvaart vielen onder de regeling.
Als men korter dan zes maanden gediend had of zich anderzijds had onderscheiden maar toch niet in aanmerking kon komen voor het Oorlogsherineringskruis kon men mogelijk in aanmerking komen voor het Mobilisatie-Oorlogskruis dat in 1948 werd ingesteld.

Kruis van Verdienste

Deze onderscheiding werd door een hogere in rang uitgereikt aan een militair voor getoonde moed. Dit kruis werd door de regering in ballingschap in de Tweede Wereldoorlog ingesteld, Prins Bernhard bepaalde uiteindelijk wie de onderscheiding kreeg waarna deze dus door een hogere in rang werd uitgereikt. Dit gebeurde tweeduizend keer, de eer was niet voorbehouden aan Nederlanders.
Het kruis wordt nog regelmatig toegekend, het is dus geen onderscheiding die specifiek bij WO2 hoort.

Vliegerkruis

Het Vliegerkruis was een beloning voor getoonde moed of beleid en werd in augustus 1941 ingesteld voor vliegende militairen en is gelijkwaardig aan het Kruis van Verdienste.

Bronzen Kruis

Vóór het Kruis van Verdienste was het Bronzen Kruis (ingesteld op 11 juni 1940) de laagste onderscheiding voor getoonde moed. In 1941 'steeg' dit kruis echter in aanzien omdat het in tegenstelling tot het Kruis van Verdienste wel een dapperheidsonderscheiding betrof en wordt ook nog regelmatig uitgereikt.

Pagina's gerelateerd aan het verzet

   Hannie Schaft
   Herdenkingskruis
   Het Parool
   Olympia
   Onbekende helden
   Oorlogsmonumenten
   Verzetsbank
   Verzetskruis
   Verzetsmuseum
   Yad Vashem

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme