De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Het succes van de Duitse U-boot

De 'U' in U-boot staat voor Untersee, simpel, wij spreken van een onderzeeër of onderzeeboot. De Duitsers hadden zich door Karl Dönitz, de latere opvolger van Hitler na diens dood, laten overtuigen dat onderzeeërs beslissend zouden kunnen zijn in de oorlog.
De bouw van het aantal onderzeeboten was onbeperkt en eenmaal op missie mocht er op alles wat bewoog geschoten worden. Zo stierven veel mensen die aan het vissen waren of zich aan boord van een passagiersschip bevonden. Hoofddoel van Hitler was om Engeland droog te leggen, die waren immers afhankelijk van aanvoer via de zee van voedsel. Deze tactiek werd de 'onbeperkte duikbotenoorlog' genoemd.

14 oktober 1939

Polen is ingelijfd, Europa is in staat van oorlog, de Engelsen denken dat het eiland onaantastbaar is totdat er 's nachts om één uur een Duitse onderzeeër de Engelse marinehaven Scapa Flow binnensluipt. De U-boot heeft slechts één doel, het torpederen van het Engelse slagschip de HMS Royal Oak. onderzeeboot Binnen enkele minuten treffen vijf van de acht afgeschoten torpedo's hun doel, minuten daarna spat de Royal Oak uit elkaar en zinkt, er komen 833 Engelse manschappen om het leven. De U-boot weet weg te komen en wordt, eenmaal terug in de Duitse havenstad Kiel, met alle egards binnengehaald.

Hitler is overtuigd en laat in 1940 vijftig onderzeeërs bouwen, in 1939 waren dat er nog twintig. De daaropvolgende jaren ligt de jaarlijkse productie rond de 200. In Noord-Duitsland en Noord-Polen werd er onder andere in de plaatsen Danzig, Stettin, Rostock, Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven en Kiel continu gewerkt aan de bouw van onderzeeërs.

De slagkracht van de Duitse U-bote was enorm, daarbij werd de Wolfpack (Rudeltaktik) tactiek toegepast waarbij meerdere U-boten een kovooi van de geallieerden omsingelden en aanvielen. Zo werden er meer dan 3.000 schepen vernietigd waarbij naar schatting 40.000 bemanningsleden om het leven kwamen.
Onder andere de HMS Ark Royal, het grootste schip van de Royal Navy werd tot zinken gebracht.

In totaal heeft Duitsland ongeveer 1.150 onderzeeërs in de vaart gehad. Pas eind 1943 krijgen de geallieerden vat op de snelle onderwaterjagers als ze de codes weten te kraken die de onderzeeërs krijgen, ook werken de radarinstallaties beter dan aan het begin van de oorlog.
Tijdens de bezetting van Frankrijk gebruikten de Duitsers de Franse kust tussen Brest en Bordeaux om er onderzeeërs paraat te houden. Vanzelfsprekend vielen de geallieerden de Franse havens vaak aan met als doel de onderzeeërs te vernietigen.
Van de 1.150 onderzeeboten halen er 450 het einde van de oorlog.

Twee U-boten met een bijzonder verhaal

U-530

Bouwer: Deutsche Werft AG, Hamburg
Gebouwd: 8 december 1941
Te water gelaten: 28 juli 19
42 In actieve dienst genomen: 14 oktober 1942
Lengte: 77 meter
Bemanning: 56
Snelheid boven water: 34 km/u
Snelheid onder water: 13 km/u
Tijd onder water: 120 kilometer
Successen: drie schepen tot zinken gebracht
Laatste haven: Mar del Plata
Datum aankomst: 10 juli 1945
Gezonken op: 28 november 1947
Reden: als target van de Amerikanen tijdens een militaire operatie

U-977

Bouwer: door Blohm & Voss, Hamburg
Gebouwd: 24 juli 1942
Te water gelaten: 31 maart 1943
In actieve dienst genomen: 6 mei 1943
Lengte: 67 meter
Bemanning: 52
Snelheid boven water: 32 km/u
Snelheid onder water: 14 km/u
Tijd onder water: 150 kilometer
Successen: geen
Laatste haven: Mar del Plata
Datum aankomst: 17 augustus 1945
Gezonken op: 13 november 1946
Reden: als target van de Amerikanen tijdens een militaire operatie

Van de boten U-110 (9 mei 1941), U-559 (30 oktober 1942) en U-505 (4 juni 1944) wisten de geallieerden een enigma-codeermachine en diverse codeboeken buit te maken waardoor ze berichten van de Duitsers konden onderscheppen en decoderen. Het heeft geholpen de levens van veel geallieerden te sparen en om Duitse onderzeeërs te vernietigen.

Wat is er waar van het aanmeren in Zuid-Amerika?

De Argentijnen toonden recentelijk documenten waaruit blijkt dat er elf onderzeeërs Argentinië aan hadden gedaan. Uiteraard ging de aandacht vooral uit naar de twee boten waarin waardevolle spullen en mogelijk ook nazi's vervoerd zouden zijn.
Wat onder meer bleek was dat de U-530 op 10 juli 1945 en de U-977 op 17 augustus van dat jaar de Argentijnse kust hadden aangedaan. De Hitler vluchtte naar Argentinie Amerikanen spraken al hun onvrede uit over de samenwerking die er leek te bestaan tussen Argentinië en nazi-Duitsland. De patrouilles langs de Argentijnse kust namen wel verdachte bewegingen waar, maar de intensiteit van het controleren nam fors af omdat de oorlog inmiddels was beëindigd en Duitsland zich had overgegeven.
Dat Japan de strijd nog niet had gestaakt maakte voor de Argentijnen blijkbaar niet uit.

Van de U-530 ontbrak één van de reddingsvlotten bij aankomst, daar is nimmer onderzoek naar gedaan. In 2008 vertelde een ingenieur die zei in juli 1945 gewerkt te hebben op een groot zeilschip dat van Buenos Aires naar Mar del Plata vaarde. De derde dag bereikten ze de plaats van bestemming, maar omdat het nacht was besloot de kapitein voor anker te gaan.
Op een gegeven moment leek de zee heel woest, terwijl het een rustige avond was, het was nieuwe maan dus er was weinig licht, met een lamp werd er door de bemanning van de schoener gekeken wat er gebeurde, het bleek de onderzeeër U-530 te zijn. Later zouden de Duitsers ontkennen dat de boot Mar del Plata had aangedaan, maar dat bleek niet te kloppen. Op 10 juli 1945 deed de U-530 wel degelijk de Argentijnse haven aan.

Kapitein Otto Wermuth werd drie dagen lang verhoord, maar liet weinig los. Hij zei dat alles overboord was gezet, van logboeken tot torpedo's. Dat er slechts één reddingsboot ontbrak kon Otto niet verklaren. Tijdens het moment dat Hitler in zijn bunker te Berlijn zou zijn gestorven en toen de Duitsers capituleerden bleef de U-530 onder water.
De Argentijnen concludeerden dat er muiterij was uitgebroken op het schip en dat dat zeer mogelijk geleid had tot het verlaten van enkele manschappen van de onderzeeër en dat daarom de zesde reddingsboot ontbrak. Nogmaals, de kapitein weigerde dit te bevestigen. Ook over het ontbreken van dekgeschut zei hij niets.

U-BOOT

Plekken waar Hitler is gezien

Uit FBI documenten die de Amerikanen in 2013 vrijgaven zou blijken dat eind mei 1945 de twee onderzeeërs de haven van Mar del Plata al eens hadden aangedaan. In de tweede onderzeeboot zou Hitler hebben gezeten, twee vrouwen, een dokter en nog enkele mannen, in totaliteit zou het om vijftig mensen zijn gegaan.
Het gezelschap zou zijn opgewacht door gidsen die met ezels alle spullen vervoerden. Eindbestemming was de Andes.

Ik heb het complete document van de FBI, het is geen verslag van dit bureau over wat er daadwerkelijk is geconstateerd, het is een verzameling van meldingen van mensen uit de gehele wereld die stellen Hitler te hebben gezien. Regelmatig duikt Hitler op in de Verenigde Staten, erg onwaarschijnlijk.
De FBI heeft al deze documenten verzameld, de namen werggelakt en ze vervolgens openbaar gemaakt, het betreffen 203 documenten. Ik heb een aantal ervan gelezen, ik kan er geen serieus tintje in ontdekken. Bij de FBI is tevens onderstaand briefje aanwezig, het zou authentiek zijn, maar met die Amerikanen weet je het maar nooit.


Vrij vertaald

"Ikzelf en mijn echtgenote kiezen ervoor de schande van het afzetten van mij als leider, alsmede de capitulatie, niet te hoeven aanschouwen door zelfmoord te plegen.
Het is onze laatste wil om direct hier in Berlijn te worden verbrand, daar waar ik het grootste deel van mijn 12-jarige ambtstermijn in dienst van het volk heb volbracht."
Berlijn, 29 april 1945, 4 uur
Martin Bormann tekende als getuige. Hij bleef Adolf tot aan zijn dood trouw, daar waar Himmler en Goering al waren gevlucht. Samen met de chauffeur van Hitler sleepte Bormann de twee lichamen naar buiten, overgoten ze met benzine en staken de lichamen in brand. Dat Hitler hier niet aan zijn eind is gekomen staat niet vast, wel dat de lichamen nooit zij geidentificeerd als zijnde die van Eva en Adolf.
...lees meer...

Bormann vluchtte hoogstwaarschijnlijk, zijn stoffelijk overschot werd pas in 1972 gevonden in Berlijn tijdens bouwwerkzaamheden. Lange tijd werd verondersteld dat Bormann naar Zuid-Amerika was gevlucht.

Conclusie

Vast staat dus dat de U-530 rond de bevrijding vier maanden onderweg is geweest waarvan 66 dagen onder water. Alle spullen waren van boord, er ontbrak een reddingsboot waarvoor geen verklaring kon worden gegeven.
Waarom Hitler hier hoogstwaarschijnlijk NIET aan boord is geweest wordt verklaard doordat Hitler bewezen in Berlijn was en dat de U-530 zich toen in open zee tussen Noorwegen en Argentinië bevond. Het is onmogelijk dat Hitler naar Kiel of bijvoorbeeld Hamburg reisde om van daaruit met de onderzeeër te vluchten. Ook onderweg aan boord gaan lijkt uitgesloten omdat Hitler dus lang in Berlijn gesignaleerd is en de onderzeeër toen onder water was en er geen mogelijkheid was om Hitler en zijn gevolg aan boord af te leveren.
Het is dus zeker zo dat er twee verdachte onderzeeërs Argentinië hebben bereikt en dat er omtrent de reden nimmer iets is opgehelderd. De Amerikanen arresteerden de bemanningen en namen de onderzeeërs mee en vernietigden die tijdens een militaire oefening.

Onderzeeboot Tonijn

Even iets heel anders, als je eens een keer een onderzeeboot van binnen wilt bekijken kan dat in Den Helder. Het is de enige in Nederland toegankelijke onderzeeboot. De Tonijn is nog helemaal in oude staat, maar wel gebouwd na de oorlog.
...Marinemuseum Den Helder...

De Tonijn in Den Helder

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme