De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

De tijd dringt

Op verscheidene plekken op mijn website kun je lezen welke oorlogsmisdadigers (link) er nog in leven zijn en waar jacht wordt gemaakt. Dikwijls weigeren landen mee te werken aan de opsporing en/of uitlevering van nazi's, op deze pagina lees je daar meer over.

Simon Wiesenthal Center - Kantoor Israël

Oprichter Wiesenthal overleed in 2005, hij zou nu (2019) 100 jaar zijn, Wiesenthal kennen we als nazi-jager, het centrum dat zijn werk voortzet draagt zijn naam en heeft een kantoor in Israël, regelmatig komen zij naar buiten met updates over de stand van zaken. Mijn lijst met voortvluchtige oorlogsmisdadigers is deels gebaseerd op hun informatie.
Hier wil ik het graag met je hebben over de mate waarin landen al dan niet meewerken bij het recht doen aan de slachtoffers van de shoah.

>>>Simon Wiesenthal>>>
(foto Nationaal Archief Nederland)

Aan landen waar vermoed wordt dat er zich oorlogsmisdadigers bevinden is gevraagd om informatie, vaak was dit al te herleiden aan procesgangen, zoals in Duitsland tegen enkele bewakers van kampen. In enkele landen (waaronder Nederland) bevinden zich dossiers onder de verantwoordelijkheid van de regering die gesloten zijn.
Op de vraag deze te openen werd negatief geantwoord, of er kwam helemaal geen antwoord, wat gezien mag worden als obstructie tegen het tot verantwoording roepen van misdadigers. Hieronder staan de landen gegroepeerd in de mate waarin ze de laatste jaren hebben meegewerkt aan de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadiger.

Intensieve medewerking en vervolging
Duitsland
Italiê
Verenigde Staten


Weinig medewerking terwijl dat wel tot succes zou hebben geleid
Canada
Croatië
Denemarken
Hongarije
Oostenrijk
Polen
Rusland


In deze landen zijn geen verdachten en/of er is geen moeite gedaan dat te onderzoeken
Australië
Bosnië-Herzegovina
Brazilië
Colombia
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Litouwen
Noorwegen
Oekraïne
Roemienië
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tjechië
Zweden


Landen die geen enkele medewerking verlenen
Argentinë
België
Bolivia
Chili
Costa Rica
Groot-Brittanië
Letland
Luxemburg
Nederland
Nieuw-Zeeland
Paraguay
Uruguay
Wit-Rusland


Wat uiteraard ons Nederlanders direct op zal vallen is dat Nederland geen enkele medewerking verleend aan de opsporing van oorlogsmisdadigers. Op zich is dat in lijn met wat zich vlak na de oorlog afspeelde toen verschillende oorlogsmisdadigers zo de gevangenis uit konden lopen om zich in Duitsland te vestigen.
Nederland heeft in latere jaren ook nimmer moeite gedaan dit te corrigeren, de zaak lag, volgens de Nederlandse regeringen, 'te gevoelig', jegens onze Duitse handelspartner. Een vreemde redenering als je weet dat het juist Duitsland is die de laatste jaren flink gas geeft op het ter verantwoording roepen van oud-nazi's.

Nu moet daar ook een korrel zout op worden gelegd, immers, ook Duitsland legt verzoeken tot uitlevering naast zich neer. Zo wilde Italië Johann Robert Riss berechten omdat hij bijna 200 honderd moorden heeft gepleegd in Italië, maar de Duitsers leveren geen onderdanen uit.
Landen in Zuid-Amerika werken al jaren niet mee aan het uitleveren van nazi's omdat, zo luidt de verklaring, het om onderdanen van de respectievelijke landen zou gaan. Vaak hebben deze oorlogsmisdadigers werkzaamheden verricht voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in die landen, dus 'eigen belang' speelt hier zeer zeker ook een rol.

Gerhard Sommer (1921) - Duitsland
SS'er, heeft 560 burgers in Italië de dood ingedreven
Duitsland berecht hem niet vanwege zijn vermeende slechte gezondheid
Woont nog altijd in Duitsland vlakbij Hamburg

Effectief

In de laatste twintig jaar zijn er slechts ruim honderd oorlogsmisdadigers vervolgd, de meeste (46) in Italië en de Verenigde Staten (40), in zowel Canada als Duitsland slechts 9 waarbij aangetekend moet worden dat Canada de oorlogsmisdadigers wel de nationaliteit afneemt, maar ze niet het land uitzet waardoor er feitelijk voor de verdachte niets verandert.
In alle 36 overige landen die ik vermeld heb en waar zich zeer vermoedelijk oorlogsmisdadigers ophouden is het slechts in maximaal zes gevallen tot een veroordeling gekomen. Sinds 2016 worden er alleen nog in Duitsland oorlogsmisdadigers opgespoord, vervolgd en eventueel berecht. Maar ook hier geldt weer een kanttekening, vaak wordt er afgezien van een proces omdat de verdachte niet in staat zou zijn een proces bij te wonen, zoals Helma Kissner en Hubert Zafke.

Er kunnen nog tussen de 1.000 en 5.000 nazi's in leven zijn, aldus een ruwe schatting op basis van sterftekansen.

Nederland werkt dus totaal niet mee, dat is niet alleen mijn conclusie, maar ook die van Arnold Karskens die tegen de Nederlandse Staat procedeert om archieven te openen waaruit moet blijken wie zich waar ophoudt. De laatste zitting was in december 2018, zonder resultaat voor Karskens.
In 2021 kan hij een nieuwe poging wagen met een grotere kans op succes, onderstaande dossiers worden dan openbaar, nu maar hopen dat de 'zwarte stift' niet teveel gehanteerd wordt.

Personeelsdossiers

Processen-verbaal van verhoren met gedetineerden en verzoeken om vrijlating

Stukken betreffende het in vrijheid stellen/de overdracht aan diverse politiekorpsen van gedetineerden

Registers met persoonsgegevens van gedetineerde

Stukken betreffende zuivering van personen werkzaam bij de overheid

Stukken betreffende de zuivering van het personeel van diverse politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee

Stukken betreffende het verzamelen van gegevens over massamoorden

Stukken betreffende het onderbrengen van kinderen van N.S.B.-ers

Stukken betreffende de zuivering van personeel bij overheidsinstanties

Stukken betreffende de zuivering onder burgemeesters en wethouders en aanwijzing van waarnemers

Stukken betreffende zuivering van het bedrijfsleven

Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken betreffende politieke gevangenen

Stukken betreffende de vervolging en inbewaringstelling van politiek verdachten

Stukken betreffende de opsporing van Duitsers en vermeende N.S.B.-ers

Stukken betreffende onderzoek naar gedragingen van personen in verband met hun houding tijdens de bezetting

Terecht vraagt Arnold Karskens om de dossiers nu te openen omdat de kans dat veel oorlogsmisdadigers in 2021 nog in leven zijn erg klein is. De tijd dringt, maar de Nederlandse regering lijkt geen enkele haast te willen maken.

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme