De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Dood in 1945? Of vluchtte ook hij naar Zuid-Amerika?

Dit wordt net zo'n lastig verhaal als de mythe dat Adolf Hitler geen zelfmoord pleegde in Berlijn en enkele dagen daarvoor vluchtte om nog jaren in Zuid-Amerika te leven met Eva Braun.
Wat ik het vervelende van alle theses vind is dat er nooit een spat bewijs is geleverd. Geen filmopname, geen bandje, geen behoorlijke foto, geen betrouwbare getuige. Over Martin Bormann, de man op wie Hitler het meeste vertrouwde, doen meerdere lezingen de ronde over zijn vermeende dood. Deze pagina zal waarschijnlijk nooit af komen en al helemaal niet tot een eindconclusie komen.
Er zijn simpelweg teveel losse eindjes en teveel tegenstrijdigheden.

Martin Bormann

Bormann is 39 als de oorlog uitbreekt en ontwikkelt zich tot dé vertrouweling van Adolf Hitler. Hoewel Bormann veel macht wordt toegedicht kun je je hardop afvragen of Bormann niet dé ideale ja-knikker was die Adolf nodig had om zijn snode plannen om te zetten in daden. Als er één man is geweest die Hitler af had kunnen stoppen is het Bormann wel geweest.
vanaf 12 april 1943 is Bormann de privé-secretaris van Hitler, nadat officieren betrokken waren bij een aanslag op het leven van Hitler in de zomer van 1944 vertouwde de führer enkelt nog op Martin Bormann.

In het najaar van 1946 werd Bormann bij verstek veroordeeld voor zijn aandeel in de wandaden van de nazi's, echter, of Bormann op dat moment inderdaad dood was of op de vlucht is niet zeker, dus vaardigde de Duitse justitie destijds een opsporingsbericht uit een riepen ze Bormann op zich te melden, uiteraard werd er van de voormalige nazi niets vernomen.
Van samenzwering tot het voeren van een agressieve oorlog ofwel misdaden tegen de vrede en het voeren van een agressieve oorlog werd Bormann vrijgesproken, voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid werd hij veroordeeld. Bormann was anti-semiet, veel van de anti-Joodse maatregelen kwamen uit zijn verdorven brein.

Bormann leefde nog jaren

Versie 1.

Bormann wordt op 2 mei 1945 door de Russen gevangen genomen en naar Rusland overgebracht, zoals een getuige meldde. Het lijkt niet erg waarschijnlijk, en waar is dan het stoffelijk overschot van de voormalig secretaris van Adolf Hitler? Wellicht overleed hij in Russische gevangenschap, dan komt je lichaam nooit meer boven water.
Toch worden de resten van Bormann later gevonden, maar niet in Rusland.

Versie 2.

Hitler is al dan niet dood, voor de verdere geschiedschrijving rond Bormann maakt dat verder niet uit. Het is 2 mei, Hitler is dan al vier dagen het land uit of twee dagen dood, Bormann weet dat Karl Donitz door Adolf Hitler is aangewezen als zijn opvolger. Donitz gaf op 7 mei opdracht tot onvoorwaardelijke overgave van nazi-Duitsland aan de geallieerden.
Maar wat gebeurde er in die voorafgaande week?

Als Bormann inderdaad had weten te vluchten via de riolen van Berlijn is er naast de versie dat hij bij een vuurgevecht zou zijn omgekomen een versie die er van uit gaat dat Bormann levend en wel Berlijn bijna wist te ontvluchten. Bij het inslaan van een granaat werd Bormann vergezeld door Axman (Hitlerjugend) en Kempka (chauffeur), de eerste verklaarde na de oorlog dat hij enkele minuten na de ontploffing Bormann zwaar gewond en niet bewegend, dan wel dood, in de straten van Berlijn had zien liggen.
Kempka verklaarde totaal iets anders, die had Bormann niet meer levend, maar ook niet dood gezien. Stel dus dat Bormann de aanslag wel heeft overleefd.

Argentinië
In 1960 ziet een Italiaanse journaliste in Bariloche (Zuid-Amerika) een grafsteen met de inscriptie 'M. Bormann', toen zij er later met anderen nogmaals ging kijken was het bewuste graf geruimd, de steen was weg.
Onder andere deze mogelijkheid werd onderzocht door de CIA toen er jaren later ook nog eens een paspport opdook waarop de naam Ricardo Bauer stond, maar wat toebehoord zou hebben aan Bormann. Een journalist uit Argentinië verklaarde een Uruguaans paspoort in zijn bezit te hebben op naam van ene Ricardo Bauer, het zou boven water zijn gekomen in Bariloche. Bormann woonde tot 1973 in Chili maar zou in dat jaar naar Bariloche zijn verhuisd. In 1975 zou Bormann aldaar zijn overleden
Later zouden veel inwoners van Bariloche verklaren dat zij Bormann nooit hebben gezien en dat het onmogelijk is dat hij daar gewoond heeft, hij zou zeker herkend zijn.

In de Nieuwe Leidsche Courant van 10 mei 1961 staat een verklaring van Gregorio Topelevski, de voormalig ambassadeur van Argentinië in Israël, hij zegt dat de zoon van Mussolini een rijk man is in zijn land en dat Mengele er een timmerbedrijf heeft. Over Martin Bormann laat hij noteren dat die tot de kerst van 1960 aan de Braziliaanse kant van de grens tussen Argentinië en Brazilië woonde.
Bormann was volgens deze voormalige hoge ambtenaar een adviseur van Peron die met geweld het bestuur in Argentinië overnam. Bormann was geschrokken door de kidnapping begin 1960 door Israël van Adolf Eichmann en dook toen onder. Eichmann zelf werd in Jerusalem berecht en ter dood veroordeeld, op vragen van jusititie over Martin Bormann zij Eichmann dat die nog leefde.


Paraguay
Tot 1989 werd Paraguay met ijzeren hand geregeerd door Alfredo Stroessner, een van Duitse afkomst zijnde dictator. Jarenlang doken er geruchten op dat Martin Bormann in het dorpje Itå had gewoond en aldaar in 1959 aan kanker zou zijn overleden. Behandelend arts zou Mengele zijn geweest die zelf pas in 1979 overleed.

Bolivia
De Amerikaanse journalist Paul Manning schreef in zijn boek 'Nazi in Exile' een hoop onzin over Bormann op basis van een interview dat hij met Bormann zou hebben gehad in Bolivia, de oud nazi zou daar in 1992 op hoge leeftijd zijn gestorven.

Bormann direct dood

Versie 1.

Tijdens de val van de bunker van Hitler heeft Bormann de lijken van de Führer en zijn vrouw Eva met benzine overgoten en in brand gestoken. Als Bormann bij de bunker was gebleven terwijl Hitler al twee dagen dood was had hij net als de anderen zelfmoord kunnen plegen en zich hebben laten verbranden.
Deze versie is hoogstonwaarschijnlijk omdat Bormann op 1 mei nog is gezien, Hitler zou op 30 april reeds zijn verbrand. Bovendien zijn Bormanns' resten later teruggevonden, er was geen sprake van verbranding.

Versie 2.

In 1972 vinden er in Oost-Berlijn werkzaamheden plaats die plots stilgelegd moeten worden omdat er menselijke resten worden gevonden. Aan de hand van gebitsgegevens blijkt het onder andere om Martin Bormann te gaan. Het wonderlijke bij deze lezing is dat er aarde zou zijn aangetroffen die alleen in Zuid-Amerika voorkomt, met name werd Paraquay genoemd, of het waar is dat er aarde werd aangetroffen weet ik helaas niet zeker.
In 1998 kon er met een nieuwe DNA techniek worden bevestigd dat het inderdaad om Bormann ging, de familie kon het boek nu definitief sluiten. Bormann werd gecremeerd en zijn as door de familie uitgestrooid.

Wat is de waarheid?

Hoewel ik ook niet over bewijzen beschik, ga ik af op de omstandigheden en aanwijzingen. Volker Koop is de biograaf van Martin Bormann, uiteraard ver na de oorlog. Koop schrijft dat Bormann op de eerste mei voor het laatst is gezien, hij maakte aanstalten om te vluchten. Op basis van het feit dat Bormann nooit meer gezien is en er geen enkel feit duidt op het overleven van Bormann van de schermutselingen in Berlijn in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog en de verklaringen van het Simon Wiesenthal Centrum trekt Koop de conclusie dat Bormann inderdaad op 2 mei om het leven is gekomen en dat zijn lijk tijdens werkzaamheden in 1972 is gevonden.
Aan de hand van zijn gebitsgegevens en een DNA onderzoek in 1998 kwam vast te staan dat het inderdaad om Bormann gaat. Waarom zou iemand moeite doen om zijn stoffelijk overschot in 1972 naar Berlijn te brengen is een legitieme vraag waar geen zinnig antwoord op te geven is.

Het verhaal over het paspoort dateert van nadat Bormanns' lijk was gevonden in Oost-Berlijn, dat van de verdwenen grafsteen van ver daarvoor. Met de mythe rondom Hitler leeft ook het verhaal rond Bormann voort, ik denk eerder dat Hitler heeft kunnen vluchten dan dat Bormann de oorlog heeft overleefd.

Samen met een of twee andere SS'ers vluchtte Bormann, zij werden opgemerkt door de Russen, daarop nam Bormann zijn cyanidepil in, de Russen hebben hen toen ter plekke begraven. In 1972 werden de overblijfselen gevonden en in 1998 definitief aan Martin Bormann toegeschreven. Er is ook een lege capsule teruggevonden waarin cyanide heeft gezeten.
Bormann liet tien kinderen na, waarvan er een de oorlog niet overleefde, een van zijn zoons vernoemde hij naar Adolf, die werd priester maar trad later uit de kerk en trouwde. De vrouw van Martin Bormann, Gerda, overleed in 1946 aan kanker. Zij wist van de buitenechtelijke escapades van haar man, maar had daar geen moeite mee, zelfs niet toen daar kinderen uit voort kwamen. Gerda was net als haar man een nazi in hart en nieren, hoe meer kinderen er werden geboren die het nazi-gedachtengoed uit konden dragen, hoe beter, aldus Gerda Bormann

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme