De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Joden wereldwijd

Na de pogingen van Adolf Hitler om het gehele Joodse ras uit te roeien vestigden Joden die de slachtingen ontliepen zich niet alleen in Israël, maar net als door de eeuwen heen verspreidden zij zich de laatste decennia over de gehele wereld.
Misschien niet direct een aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerd onderwerp, maar ik zag een zeer interessante stelling en ging daarom eens op onderzoek uit.

Je zou denken dat Joden zich niet snel vestigen in Zuid-Amerikaanse landen want daar vonden na de oorlog veel nazi's onderdak, toch verblijven er in dit continent 200.000 Joden, waarvan de meesten in Argentinië
De meeste Amerikaanse Joden wonen in New York en Californië. Opmerkelijk is nog dat de Joodse bevolking van New York voor bijna negen procent deel uitmaakt van het totaal aantal New Yorkers.

In België wonen er naar schatting 34.000 Joden. Een ander opmerkelijk aantal is dat van Frankrijk, daar wonen vijf maal zoveel Joden als in Duitsland (550.000 tegen 107.000) terwijl Frankrijk allerminst Jodenvriendelijk was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Engeland stuurde aan het begin van de oorlog volwassenen terug naar Nederland, België, Frankrijk en zelfs Duitsland omdat men zelf al voldoende werklozen had, zo was de beargumentering. Kinderen mochten in veel gevallen wel blijven. Vandaag de dag wonen er zo'n 280.000 Joden in Groot-Brittanië.

De kleinste Joodse gemeenschap
In Afghanistan is het leefklimaat voor Joden hoogstwaarschijnlijk niet al te best want volgens recente tellingen woont er slechts één Joodse man in dit land.

Officieel zijn er ruim 14 miljoen Joden, verspreid over de gehele wereld want in alle uithoeken kom je Joden tegen, net als Nederlanders trouwens. Steeds meer Joden vestigen zich echter in de Verenigde Staten vanwege economische belangen en het instabiele Midden-Oosten. Het geboortecijfer onder Joden is het hoogst in Israël, het laagst in Duitsland. Het sterftecijfer is het hoogst in Rusland en het laagst in Israël.
Je mag hier eigenlijk geen conclusies uit trekken, maar als ik dat toch voorzichtig doe dan lijkt Israël toch echt het beloofde land te zijn en is Duitsland nog altijd geen ideale voedingsbodem voor het Jodendom.

Bezoek de website van 'The Jewish People Policy Institute' voor gedetailleerdere informatie over de Joodse demografie.

Half Joden
Je denkt misschien, dan is slechts één van de ouders Joods, maar dat klopt niet. Onder half Joden worden diegenen gerekend die niet in Israël wonen. Dit begon ooit als een grapje maar is zo ingeburgerd dat men met name de New Yorkse Joden half-Joden noemt.
Maar wanneer ben je eigenlijk Joods? De overlevering zegt dat als je moeder Joods was jij het ook bent, ongeacht of je vader een Jood is. Dit maakt dus één ding ondubbelzinnig: je bent Joods of je bent het niet, je kunt niet half-Joods zijn.

Verschil jood en Jood

Iemand die het geloof van de Joden aanhangt hoeft geen Jood van geboorte te zijn. Ik schrijf Joden altijd met een hoofdletter om aan te geven dat het om het Joodse volk gaat, het volk dat van geboorte Jood is. Een jood (met een kleine letter dus) is iemand die het judaïsme beleid als godsdienst.
In principe kan een Jood zich bekeren tot een ander geloof en zich geen Jood meer voelen of noemen, maar de bloedband met je moeder kun je niet doorsnijden dus een jood is niet per definitie een Jood en omgekeerd ook niet.
Als jij een jood wil worden dan kan dat, een Jood wordt je bij geboorte mits je moeder Joods is.

Je kunt je tot het Jodendom bekeren, maar een rabbijn zal je vooral op alle plichten wijzen en je zeker niet met open armen ontvangen. Als je kiest voor het Jodendom is dat ook voor altijd, zo denkt men erover. Ook is het een onomkeerbare weg die je bewandelt want spijt komt in het verhaal niet voor.
Je kunt niet op de ene dag jood worden en op de andere dag weer christen.

Verschil orthodox en niet-orthodox (onorthodox)

Orthodoxe Joden staan een strikte beleving van de Joodse voorschriften na zoals die in de Tora (ook wel Thora, de vijf Joodse boeken) staan. Slechts 20% van de Joden is orthodox. Alle andere stromingen vallen onder het niet-orthodoxe Jodendom. Orthodox wordt ook vaak in andere geloven gebruikt, maar ook in overdrachtelijke zin.
Als men spreekt van een onorthodoxe opvoeding bedoeld men daarmee dat een kind niet volgens de normaal geldende normen wordt opgevoed. De meest vrije vorm van het Jodendeom is de liberaal-joodse stroming die uitgaat van een volledige integratie in de samenleving en dat alle normen en waarden worden gerespecteerd en overgenomen.
Hier gaat ook vaak het niet dragen van uitelijke kenmerken van het Jodendom mee gepaard, iets wat door een toenemend aantal Joden als onrespectvol jegens het geloof wordt gezien. Het aantal orthodoxe Joden neemt dan ook weer toe.

Aantal Joden

Holocaust ontkenners gebruiken cijfers die niet op feiten gebaseerd zijn, een enkeling publiceert wel eens zijn hersenspinsels alsof er voor de oorlog 'slechts' zeven miljoen Joden wereldwijd leefden en er dus nooit zes miljoen vergast kunnen zijn. Deze onzin wordt dan voor waar aangenomen en als feit gebracht.
In werkelijkheid woonden er voor de oorlog minstens tweemaal zoveel Joden in de wereld als anti-semieten aannemen.

1939

Veel landen houden niet bij hoeveel inwoners zij hebben, laat staan dat zij een gedegen bevolkinsregister hebben, Nederland is daarin echt een uitzondering. Naar schatting waren er vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 18 miljoen Joden. De SHOA eistte haar tol, zes miljoen Joden werden vermoord zodat er na de oorlog slechts 12 miljoen restten.
In Nederland woonden er naar mijn schatting 155 tot 160.000 Joden voor en 51 tot 56.000 na de oorlog, hun aantal neemt om twee redenen niet toe. Emigratie naar Israël en ouders nemen vaak maar één kind, in plaats van twee of meer.
In de kampen werden 102.000 Nederlandse Joden vermoord, ongeveer Nederlandse 5.000 Joden overleden aan andere oorzaken, waaronder zelfmoord of tijdens hun vlucht naar het buitenland.

2016

In Israël wonen verreweg de meeste Joden, althans, althans, als je dat gemiddeld per land berekent. Want wereldwijd zijn er 14 miljoen Joden waarvan er ruim 6 miljoen in Israël wonen. Er wonen overigens ook 1,5 miljoen Arabieren in Israël.

Nederland
Momenteel wonen er tussen de 40 en 45.000 Joden in Nederland, tegen 160.000 anno 1940.

Het aantal van 45.000 wordt betwist, sommigen zeggen dat het er hooguit 40.000 zijn, een onderzoek in 1999 wees echter uit dat er toen al 52.000 Joden in Nederland woonden, een onderzoek een jaar later ging uit van 45.000, er was meer rekening gehouden met diegenen die ervoor hadden gekozen naar Israël te emigreren, dat aantal zou rond de 10.000 liggen.
Uitgaande van 52.000 minus 10.000 en aanwas gedurende de laatste 15 jaar kom ik uit op 47.000. Direct na de oorlog vertrokken er 5 a 10.000 Joden uit ons land.

2022
In 2022 woonden er 6,4 miljoen Joden in Israël, dat is 45% van de gehele Joodse bevolking, wereldwijd. In de VS wonen 6 miljoen Joden, Frankrijk 445.000, Canada 393.000, Groot Brittannië 292.000, Rusland wonen 150.000 en in Duitsland 118.000. Voor Nederland houd ik het op 45.000.

3 of 6 miljoen?

Er stierven ruim drie miljoen Joden in een van de acht vernietigingskampen (link), daarnaast stierven er nog eens bijna drie miljoen Joden in een van de 1.634 concentratiekampen. Omdat er een mythe in de wereld is geholpen dat er vier miljoen Joden in Auschwitz vergast zouden zijn waarvan later vast kwam te staan dat dat er 'slechts' één miljoen waren doet dat holocaust-ontkenners geloven dat het aantal van zes miljoen schromelijk overtrokken is.
Gemakshalve vergeten zij de ruim twee miljoen doden in andere vernietigingskampen zoals Treblinka (900.000) en Sobibor (180.000.) In de honderden andere Duitse kampen stierven nog eens bijna drie miljoen Joden. Dat waren weliswaar geen vernietigingskampen, maar werkkampen. De gevangenen kregen amper te eten, maar moesten wel hard werken. Als ze bezweken werden zij aan hun lot overgelaten danwel vermoord in plaats van geholpen.

De Thora
Thora

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme