De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Schade vele malen groter dan bekent

Tot nu toe werd aangenomen dat de schade die Nederland had geleden door de Duitse bezetting 25 miljard gulden bedroeg. Op mijn pagina OORLOGSSCHADE lees je hoe dit bedrag kort na de oorlog werd bepaald.
Het bedrag klopt voor geen kanten en de schadevergoeding die de Duitsers betaalden was een lachertje.

Goud

Tijdens de bezetting blijken de Duitsers ruim 145.000 kilo goud uit de kluis van de Nederlandsche Bank te hebben gebroofd. De bank was toen gevestigd aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam, tegenover het Rokin, vlakbij de Munt.
De hoeveelheid gestolen goud zou hoger zijn geweest als de directie van de Nederlandsche Bank vanaf 1938 niet met enige regelmaat goud in veiligheid had gebracht. Naar schatting is tachtig procent van de goudvoorraad weggesluisd voordat de Duitsers er hun hand op konden leggen.
In alle bezette gebieden tesamen is er voor 550.000 kilo aan goud gestolen.


Waar bleef het goud dat de Duitsers roofden?
De nazi's hadden geld nodig om wapens te kunnen maken, de grondstoffen waren duur en de leveranciers zagen niets in de Duitse Reichsmark, zij verlangden betaling in goud. De Duitsers roofden daarom uit alle bezette gebieden staatsgoud, maar ook goud dat van de burgers was.
Er werd weliswaar geregistreerd wat er werd ingenomen, maar dat was enkelt om de gedupeerden gerust te stellen, uiteraard zagen ze nooit meer iets van hun kostbaarheden terug of werden op transport gesteld naar de vernietigingskampen.

Zwitserland heeft een zeer bedenkelijke rol gespeeld bij de 'handel' in goud, 115.000 kilo Nederlands goud is via de Zwitserse route 'witgewassen'. De Zwitsers gaven na de oorlog in totaal 50 kilo terug, te verdelen onder alle landen die gedupeerd waren. Deze 50 kilo vertegenwoordigde een waarde van 60 miljoen gulden terwijl later kwam vast te staan dat de Zwitsers voor zes maal zoveel via de Duitsers hadden ontvangen.
Zwitserland had jarenlang ontkent dat het wist dat het goud gestolen was, maar moest in 1997 toch toegeven dat de Zwitserse Bank reeds in 1941 wetenschap had waar het goud van afkomstig was, namelijk roof.
Amerikaanse troepen vonden in april 1945 in een zoutmijn nabij de Duitse plaats Merkers een enorme hoeveelheid goud die door de Duitse Bank was verborgen.

Terugvordering!

Hoewel er fel werd onderhandeld en een deel van het goud terugkwam kun je stellen dat Nederland onvoldoende heeft gedaan om meer schadevergoeding te krijgen. De Amerikanen maalte de dienst uit, Frankrijk, Rusland en Engeland liepen aan het handje mee om vooral hun eigen belangen veilig te stellen.
Duitsland had op het oog niets te vertellen, maar wees telkens weer fijntjes naar de gevolgen van de forse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog die in feite de opmaat waren tot de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag de dag zijn er geen mogelijkheden meer om geld of goud van de Duitsers te eisen, maar dat wil Nederland ook niet, economische belangen staan dat in de weg. Ongeveer de helft van het geroofde goud is teruggekomen, gerekend naar de goudprijs van vandaag de dag hebben we nog 2,5 miljard Euro van de Duitsers tegoed.
Wat een grote negatieve invloed op de pogingen van Nederland had waren de politionele acties in Indonesië die door de internationale gemeenschap scherp werden veroordeeld. Nederland trok zich daar niets van aan waardoor het zichzelf isoleerde.

Ook de snelheid waarmee Nederland een claim indiende heeft ons parten gespeeld, de Amerikanen wilden Zwitserland te vriend houden en Duitsland geen al te hoge herstelbetalingen opleggen. De Zwitsers erkenden deels schuld en gaven de eerder genoemde 50.000 kilo terug, voorwaarde was wel dat ze voor altijd verschoond zouden blijven van nieuwe claims.
Een groot deel van het ontbrekende goud ligt nog altijd in Zwitserse kluizen.

Morele verplichting

Omdat de juridische mogelijkheden uitgeput zijn probeerde de Nederlandse regering in 2000 de Zwitsers te bewegen alsnog het ontbrekenende goud terug te geven, om nimmer openbaar gemaakte redenen staakte Paars II alle pogingen.
In 2014 werd de druk op Zwitserland uit verschildende landen opgevoerd, die vreesden dat hun goede naam teniet zou worden gedaan waarop er een referendum werd uitgeschreven waarin aan de Zwitsers werd gevraagd of de regering gehoor moest geven aan de herhaalde oproepen goud uit de Zwitserse kluizen terug te geven.
Het antwoord weet u natuurlijk wel.

Wat we niet weten is hoeveel goud er naar Zuid-Amerika is meegenomen, hoeveel de Russen naar Moskou stuurden en of de verhalen kloppen dat ook de Amerikanen zich zondigden aan het inpikken van nazigoud wat zij tegenkwamen bij de bevrijding van Europa. Ook zouden er nog 'goudtreinen' bestaan die nooit zijn terugevonden.

Met name een trein met goud uit Hongarije (goudtrein van Walbrzych) houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig. Er zou 300.000 kilo goud in de trein hebben gelegen die ergens in voormalig Duitsland (thans Polen) onder de grond zou moeten staan. In 2015 kwamen er nieuwe aanwijzingen over de locatie van de trein naar buiten toen een voormalig SS'er op sterven lag. De zoektocht leverde aanvankelijk niets op, maar de trein werd plots toch gevonden, deze bleek geen goud, maar onderdelen voor militaire voertuigen en wapens te bevatten.
Het merkwaardige hierbij is dat deze 'officiële' berichten de buitenwereld bereikten terwijl de trein nog niet was onderzocht, simpelweg omdat deze nog niet was gevonden. De Polen wilden pottenkijkers weghouden door dit gerucht de wereld in te slingeren. De Polen beschouwen de trein als hun eigendom omdat deze op Pools grondgebied is gevonden.
In februari 2019 keek ik opnieuw naar de stand van zaken, één man doet nog altijd onderzoek naar de eventuele vindplaats van de trein, hij heeft al zijn geld in dit 'project' gestoken.

Nazigoud in Nederland!

In 2013 werd bekend dat Nederland in 1939 goud in bewaring had genomen dat door de nazi's in maart van dat jaar uit een bank in Praag was geroofd, enkele dagen na de bezetting van Tsjechië. Een groot deel van de 'buit' ging naar Nederland en België.
De Britten hadden de Duitsers geholpen bij het overbrengen van het goud, in Nederland is er nimmer onderzoek naar gedaan. In 1950 kwam de roof én heling aan het licht na openbaringen door de Britse Centrale Bank. Ook gaf men toe dat er Duits goud in Britse banken werd overgebracht naar Duitsland, terwijl de intenties van de Duitsers toen al duidelijk waren.

De Nederlandsche Bank bevestigde alleen dat er in 1939 inderdaad Duits goud via Londen in bewaring werd genomen. Nederland bleef na de inval van Duitsland in Polen en de oorlogsverklaring van Groot-Brittanië neutraal, net als in de Eerste Wereldoorlog, begin mei 1945 wisten we dat dat deze keer geen stand zou houden.

Goud vandaag de dag
De Nederlandsche Bank bezit in totaal 612,5 ton goud met een tegenwaarde van twintig miljard Euro, het goud ligt in kluizen in Londen, GB (20%), New York, VS (30%), Ottawa, Canada (20%) en Amsterdam (30%.)
De reden waarom er spreiding is zal je niet verbazen, op deze manier is ons goud veilig voor als ons land weer bezet wordt. Dat goud niet meer dan een ruilobject (tegen geld) is en niet meer de dekking vormt van onze begroting schijnt daarbij niet uit te maken. De Nederlander heeft meer vertrouwen in de economie, het geldstelsel en, dus, de overheid als er veel goud in ons bezit is.
Ter vergelijking, de Nederlandse regering geeft per jaar 300 miljard Euro uit.

Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme