De Dokwerker

De Tweede Wereldoorlog met een link naar Amsterdam


Door de ogen van Ben Verzet

Op deze pagina staan een groot aantal hoofdrolspelers tijdens de Tweede Wereldoorlog.


A
Mohammed Amin Al-Hoesseini
Rijke Islamiet die in Jeruzalem woonde en banden zou hebben gehad met Adolf Hitler en Heinrich Hmmler. Al-Hoesseini behield ook na de oorlog veel invloed in de Islamitische wereld waardoor het anti-semitisme onverminderd in stand bleef.

Artur Axmann
Opvolger van Baldur von Schirach als voorman van de Hitlerjugend.


B
Richard Baer
Bevelhebber van Auschwitz van mei 1944 tot en met januari 1945.

Klaus Barbie
SS'er die chef van de Gestapo was in het bezette Frankrijk. Tot eind 1942 werkte hij in Amsterdam.

Prins Bernhard
Schoonzoon van Koningin Wilhelmina en leider van de Binnenlandse Strijdkrachten, het rechts verzet.

Blondi
De herdershond van Hitler. Hij was gek op het dier, Eva Braun een stuk minder. Blondi werd op 30 april 1945 door de arts van Hitler vergiftigd, vlak voordat Hitler de hand aan zichzelf sloeg.

Martin Bormann
Deze klerk kan gezien worden als de man die de meeste invloed op Hitler uit had kunnen oefenen maar dat bewust niet heeft gedaan, waarschijnlijk omdat hij Hitler juist aanmoedigde. Deze vrij onbekend gebleven man was zeer sluw.
Dat blijkt ook uit zijn 'ontsnapping'. Hij werd tijdens de Neurenberg processen veroordeeld maar was daarbij niet aanwezig. De een zegt dat hij zich vergiftigde, de ander dat hij omkwam bij tumult in een Duitse stad maar anderen beweren hem nog gezien te hebben na de oorlog.
Zo zou Hitlers' plaatsvervanger Bormann in het Argentijnse San Carlos de Bariloche hebben verbleven. Een Italiaanse journaliste meldde in 1960 een grafsteen met de inscriptie M. Bormann te hebben aangetroffen. Kort daarop bleek dit graf verdwenen. Bormann zou onder de naam Ricardo Bauer jaren ongestoord in Zuid-Amerika hebben geleefd.

Karl Brandt
Bedenker van het Nazi euthanasieprogramma en lijfarts van Adolf Hitler.

Eva Braun
Eva Braun was de echtgenote van Adolf Hitler. Zij was voor 1/32ste Joods, iets wat Eichmann wel, maar Hitler niet wist. Zij pleegde zelfmoord in de bunker van Hitler vlak voordat de Russen er een inval deden.

Wernher von Braun
Raketgeleerde die voor de Duitsers massa-vernietigingswapens ontwierp. Na de oorlog haalden de Amerikanen hem naar de VS vanwege zijn kennis. Hij werkte daar vele jaren aan de ruimtevaartprogramma's van de Nasa.
Hij is nooit vervolgd voor zijn aandeel in de oorlog. Hij stierf in 1977.

Josip Broz
Beter bekend als Tito. Hij was Maarschalk in Joegoslavië en nam het met succes op tegen Hitler.

Alois Brunner
Kampcommandant in Frankrijk en assistent van Adolf Eichmann.


C
Winston Churchill
Premier van Engeland tijdens de oorlog. Hij haalde de Amerikanen over in Europa steun te geven aan het terugdringen van Hitler.


D
John Demjanjuk
Deze kampbewaarder staat symbool voor de onwil in de Duitse kampen om de moorden op Joden te stoppen. Demjanjuk werd op hoge leeftijd veroordeeld. Ter vergelijking, de raketgeleerde Werner von Braun, die verantwoordelijk was voor de dood van tienduizenden door zijn raketten, is nooit veroordeeld, sterker nog, hij werd na de oorlog door de Amerikanen in dienst genomen.

Karl Dõnitz
Dõnitz was bevelhebber over de duikboten en volgde Hitler op toen die op 30 april om het leven kwam.


E
Adolf Eichmann
Eichmann staat model voor de SS'er. Hij was direct verantwoordelijk voor de massamoord op de Joden omdat hij de logistiek van de transporten naar de concentratie- en vernietigingskampen regelde.
Eichmann werkte ruim acht jaar direct voor SS-leider Heinrich Himmler.
Eichmann werd uit Argentinië ontvoerd naar Israël en door een rechtbank als oorlogsmisdadiger veroordeeld en geëxecuteerd.

Louis Einthoven
Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam, hij stond bekend als een meedogenloos man. Hij was een van de drie leiders van de Nederlandsche Unie die sterke gelijkenis had met de NSB, maar later verboden werd door de Duitsers. Einthoven zat de helft van de tijd gevangen, na de oorlog werd hij hoofd van de BVD.

Dwight David Eisenhower
Deze Amerikaanse generaal was opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1953 werd hij President van de Verenigde Staten.

Georg Elser
Hij pleegde op 8 november 1939 een aanslag op Adolf Hitler, die was vroeger (13 minuten) vertrokken waardoor de aanslag mislukte. Elser werd gevangen genomen, veroordeeld en in 1945 alsnog vermoord in de gevangenis.

Friedrich Engel
Engel was een SS-officier en werd de Beul van Genua genoemd omdat hij opdracht had gegeven 59 burgers te vermoorden als vergeldingsmaatregel.
Ondanks dat hij in 1999 door een Italiaanse rechtbank levenslang kreeg kon hij jarenlang vrij rondreizen totdat de Duitse ARD hem in 2001 in Duitsland opspoorde. Alsnog werd hij ook in Duitsland vervolgt maar het zou nooit tot een eindvonnis komen. Friedrich Engel overleed als vrij man op 97-jarige leeftijd in 2006 te Hamburg.


F
Henk Feldmeijer
Feldmeijer was de naamgever van het extreem gewelddadige Sonderkommando Feldmeijer die als burger moorden pleegden op burgers in de hoop dat de burgerij dat het verzet kwalijk zou nemen. Aktion Silbertanne was de bijnaam voor de moorden.
Feldmeijer begon als politicus maar, in tegenstelling tot Anton Mussert, was hij meer een militant. Hij stond met zijn Nederlandse tak van de SS vaak lijnrecht tegenover de NSB van Mussert.
Feldmeijer overleed op 22 februari 1945 bij een bombardement.

Franz Fischer
Een van 'De Vier van Breda', later 'De Drie van Breda'.

Anne Frank
Meisje dat met het door haar geschreven dagboek voor velen symbool staat voor de Joodse onderduikers en slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.
Zij overleed in maart 1945 in Bergen-Belsen aan ziektes en honger.

Hans Frank
De slager van Polen.

Roland Freisler
Rechter die veel doodvonnissen uitsprak. Hij werd gedood tijdens een bombardement op Berlijn op 3 februari 1945.

Hans Fritzsche
Duitse chef radio van het ministerie van propaganda

Ferdinand Aus der Fünten
Een van 'De Vier van Breda', later 'De Drie van Breda'.


G
Charles de Gaulle
De Gaulle vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog als officier in het Franse leger en was leider van de Franse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1959 werd hij president van de eerste Franse republiek.

Albert Gemmeker
Commandant van kamp Westerbork.

Karl Genzken
Hoofd van de Medische afdeling van de Waffen-SS, na de oorlog tot levenslang veroordeeld, hij stond op 1 april 1954 alweer als vrij man op straat en stierf in 1957. Genzken stond bekend om de gruwelijke medische experimenten die hij uitvoerde.

Miep Gies
Helpster in het achterhuis waar Anne Frank en zeven anderen ondergedoken zaten.

Joseph Goebbels
Duits politicus, hij was minister van propaganda tijdens de oorlog. Hij pleegde vlak voor het einde van de oorlog in de bunker van Hitler te Berlijn zelfmoord na eerst zijn gezin te hebben vermoord.
Het bedrijf Bertelsmann was de grootste uitgever van nazi-propaganda en liep aan de leiband van Goebbels.

Leon Goldensohn
Psychiater tijdens de Neurenberg Processen, hij sprak lang met gevangen Duitse leiders, de gesprekken vormden mede het oordeel dat de rechters over de nazi's velden. Van de gesprekken verscheen in 2004 een boek, 'de Neurenberg-gesprekken'.

Hermann Göring
Zowel politiek als militair was Göring van groot belang voor Hitler en nazi-Duitsland. Hij was de geestelijk vader van zowel de Gestapo als de Luftwaffe. Hitler zag in hem zijn kroonprins.
Göring was direct verantwoordelijk voor het bombardement op Rotterdam. Hij werd opgepakt en tijdens de processen van Neurenberg veroordeeld tot de strop. Zijn verzoek om voor het vuurpeloton te mogen sterven werd afgewezen.
Bang voor zelfmoord werd hij onderzocht of hij cyaankali bij zich had, er werd niets gevonden maar toen het Göring duidelijk werd dat het moment van ophanging aanstaande was slikte hij toch een pil in en stierf op 15 oktober.
Hoe hij aan deze pil gekomen is werd niet duidelijk hoewel Göring zelf nog een brief schreef waarin hij stelde dat hij zelfs drie pillen had.
Welke hij uiteindelijk genomen heeft vertelde hij niet, om zijn bewakers uit de wind te houden.
Weetje A. Göring zijn jongere broer Albert redde veel Joden het leven!


H
Rudolf Hess
Tot 1941 was hij de rechterhand van Adolf Hitler.
In dat jaar schreef Hess geschiedenis door in een Messerschmitt naar Engeland te vliegen. Hess wilde vrede sluiten in opdracht van Hitler, althans, dat wilde hij de Britten doen geloven. In Duitsland zeiden ze dat Hess krankzinnig was geworden. Het is nooit duidelijk geworden waar de waarheid lag.
Op 17 augustus 1987 hing Hess zich op 93-jarige leeftijd op in de Spandau gevangenis, de officiële lezing was zelfmoord door ophanging maar dat wordt nog altijd door sommigen betwist.
Ook doen geruchten de ronde dat het niet om Hess zou gaan.
Ieder jaar tot 2005 werd er rond 17 augustus in het Beierse dorp Wunsiedel een herdenkingsmars gehouden ter ere van Rudolf Hess. In dat jaar verbood het gerecht de marsen.

Reinhard Heydrich
De slager van Praag, samen met Heinrich Himmler zat hij achter 'de Nacht van de Lange Messen'. Hij werd leider van de SD en bleef dat tot aan zijn dood op 4 juni 1942 na een aanslag.

Heinrich Himmler
Hoofd van alle SS geledingen, ook de concentratiekampen vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij was de meest gevreesde man in Europa. Toen hij gevangen werd genomen pleegde hij zelfmoord met een cyanidepil.
Van boerenzoon Himmler wordt gezegd dat hij niet bijster intelligent was, maar wel onvoorwaardelijk trouw aan Hitler waardoor deze hem zeer waardeerde en vertrouwde.

Hirohito
Keizer van Japan in WOII, tot aan zijn dood in 1989. Na de oorlog werd hij niet vervolgd voor oorlogsmisdaden.

Adolf Hitler
Oprichter en leider van de NSDAP van 1933 tot en met 1945. Hitler was hoofdverantwoordelijke voor de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Adolf Hitler overleefd twee aanslagen op zijn leven: 8 november 1939 en 20 juli 1944. Over de eerste is weinig bekend. Het complot van 20 juli 1944 was een verkapte staatsgreep, gepleegd door officieren van de Wehrmacht.
Hitler pleegde uiteindelijk op 30 april 1945 zelfmoord in zijn bunker in Berlijn voordat de geallieerden hem konden arresteren.

Johannes Linthorst Homan
Een van de drie oprichters van de Nederlandsche Unie. De Duitsers verlangden ovoorwaardelijke steun, toen die niet kwam werd de fascistische groep verboden.
Na de oorlog had hij mooie banen in Europa.

Rudolf Höss
Kampcommandant van Auschwitz.


J
Alfred Jodl
Chef Operaties bij de Wehrmacht en een van de belangrijkste adviseurs van Hitler.

Loe de Jong
De Jong was journalist en zat gedurende de gehele oorlog in Londen waar hij veel contact had met Wilhelmina. De Jong leidde lange tijd Radio Oranje en schreef na de oorlog de kroniek over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.


K
Ernst Kaltenbrunner
De hoogste SS-er in Oostenrijk, na de dood van Himmler zagen de geallieerden hem als hoogste SS'er van nazi-Duitsland. Hij werd tot de dood veroordeeld, mede omdat Rudolf Höss tegen hem getuigde.

Wilhelm Keitel
Veldmaarschalk in het Duitse leger

Hendrik Koot
WA'er die de dood vond na ernstige vechtpartijen met Joodse jongeren, zijn dood was aanleiding tot meer geweld tegen Joden. Op 25 februari 1941 was de Amsterdamse bevolking het zat, de Februaristaking brak uit.

Joseph Kotalla
Een van 'De Vier van Breda', later 'De Drie van Breda'.


L
Willy Lages
Totdat hij in 1966 werd vrijgelaten sprak men van de 'Vier van Breda', daarna van de 'Drie van Breda'.

Robert Ley
Duitse chef van de arbeidersdienst. Nazi van het eerste uur, meldde zich in 1914 vrijwillig aan als Duits militair en werd in 1925 lid van de NSDAP die hij amper vijf jaar later zou gaan leiden tot 1945. Tijdens de oorlog was hij een van de architecten van de 'Arbeitseinsatz'.
Zijn rol is altijd zeer onderbelicht gebleven, maar hij mag worden gezien als een van de kopstukken. Tegen het einde van de oorlog vluchtte hij naar Oostenrijk, maar werd in oktober 1945 alsnog opgepakt, enkele weken later pleegde hij in zijn cel zelfmoord.

Marinus van der Lubbe
De Nederlandse communist Van der Lubbe stierf vlak voor zijn 24-ste verjaardag in Berlijn door onthoofding. Hij zou de aanstichter zijn van de brand van het Duitse Rijksdaggebouw, vlak nadat Hitler aan de macht was gekomen.
Tijdens het Proces van Neurenberg verklaarde een generaal dat Göring had toegegeven dat de nazi's de brand zelf hadden aangestoken.
De brand was aanleiding om tegenstanders op te pakken en vaak ook uit de weg te ruimen.

Jacob Luitjens
'De schrik van Roden', hij heulde samen met de Duitsers en zat slechts een korte gevangenisstraf uit waarna hij in alle rust in Friesland kon wonen.


M
Josef Mengele
De 'engel des doods' was vanaf mei 1943 kamparts in Auschwitz. Vaak op het blote oog selecteerde hij wie er geschikt genoeg was voor onderzoek, de rest ging direct de gaskamers in.
Mengele was een zeer wrede man die altijd uit handen is kunnen blijven van justitie.

Willy Messerschmitt
Deze Duitse jachtvliegtuigen waren superieur in de oorlog en brachten bij beslissende slagen de nazi's de overwinning.
Het toestel was vernoemd naar Wilhelm Messerschmitt, de ontwerper en producent van deze vliegtuigen. Hij stierf in 1978.

Weetje
Messerschmitt was een begenadigd vliegtuigbouwer. Na de oorlog werd hem dat verboden maar zijn talent kon hij later voor Egypte, Spanje en zelfs de NAVO alsnog benutten. Hij heeft slechts twee jaar in de gevangenis gezeten voor zijn aandeel in de oorlog.
Ter vergelijking: de Nederlandse radiocommentator Max Blokzijl hield radiopraatjes die zo pro-Duits waren dat ze vooraf niet gecensureerd werden. Na de oorlog werd hij als eerste ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Vjatsjeslav Molotov
Deze Russische minister van Buitenlandse zaken sloot met de Duitse officier Von Ribbentrop een verdrag waarin de beide landen beloofden elkaar niet aan te zullen vallen. Voor Adolf Hilter was dit van belang omdat hij zo voorkwam dat er een west- en oostfront zou ontstaan als hij eerst Polen en later Nederland, België en Frankrijk zou binnenvallen.
De molotov-cocktal (brandbom) is naar hem vernoemd door de Finnen die zo hun verzet tegen de Russen toonden in de winteroorlog van 1941 toen Vjatsjeslav Molotov minister was.

Bernard Montgomery
Montgomery was een Britse generaal en veldmaarschalk, zijn bijnaam was 'Monty'. Op 4 mei 1945 accepteerde hij op de Lüneburger Heide de overgave van Duitsland. Hoewel er nog drie dagen werd doorgevochten aan het oostfront wordt deze dag door velen toch gezien als 'einde oefening' voor de nazi's.

Theodor Morell
Lijfarts van Adolf Hitler die hem een cocktail van uppers en downers gaf om te kunnen blijven functioneren. Deze arts had in feite de beste mogelijkheden om Hitler af te stoppen.

Heinrich Müller
De dagelijkse leiding van de Gestapo was in zijn handen. Hij wordt gezien als de geestelijk vader van de praktische uitvoering van de holocaust. Wat er met hem is gebeurd na de oorlog is nooit opgehelderd.

Anton Mussert
De 'Nederlandse' Hitler hoewel de Duitsers hem niet voldoende vertrouwden om hem en zijn NSB veel macht en wapens te geven.
Hij werd direct na de oorlog opgepakt, veroordeeld en op 7 mei 1946 geëxecuteerd.

Benito Mussolini
Benito Mussolini (Il Duce) was de leider van het fascistische Italië. Aanvankelijk waren hij en Hitler bondgenoten, later kregen zij het met elkaar aan de stok. De NSB van Mussert was ingericht naar voorbeeld van de Partito Nazionale Fascista Van Benito Mussolini


N
Chester Nimitz
Amerikaans admiraal die de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde.


O
Miep Oranje
Zij verraadde verzetsgroep RR, maar wist zelf te ontsnappen. Er is nooit meer iets van haar vernomen. Het verdwijnen van Miep wordt gezien als een van de grootste raadsels van de Tweede Wereldoorlog.


P
George Patton
Amerikaans generaal die de slag om de Ardennen leidde en uiteindelijk won.

Jean-Baptiste Piron
Bevelhebber van de Belgische Eerste Infanteriebrigade, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 'Pironbrigade' ingezet bij de bevrijding.


Q
Jan de Quay
Een van de drie oprichters van de fascistische Nederlandsche Unie die later door de Duitsers verboden werd. Aan het begin van de oorlog zette hij zich in voor de bezetter.
Na de oorlog vielen mooie banen hem ten deel.


R
Henk van Randwijk
Verzetsman en hoofdredacteur van Vrij Nederland, toch is hij niet geheel onomstreden.

Hanns Albin Rauter
Rauter was de hoogste SS'er in Nederland. Op 7 maart 1945 pleegde het verzet een aanslag op hem die hij overleefde. Als vergelding vermoordde de nazi's 300 Nederlanders.
Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Joachim von Ribbentrop
Deze Duitse officier en minister van Buitenlandse zaken sloot met de Russische minister van Buitenlandse zaken een verdrag waarin beide landen beloofden elkaar niet aan te zullen vallen. Voor Adolf Hilter was dit van belang omdat hij zo voorkwam dat er een west- en oostfront zou ontstaan als hij eerst Polen en later Nederland, België en Frankrijk zou binnenvallen.

Erik Hazelhoff Roelfzema
Hazelhoff Roelfzema is beter bekend als 'Soldaat van Oranje', hij zat in het verzet en was Engelandvaarder, daar werd hij adjudant van Wilhelmina.

Erwin Rommel
Deze Duitse veldmaarschalk vocht in Noord-Afrika bij de slag om El Alamein tegen Bernard Montgomery. Hij is een van de weinige nazi's die openlijk nog wordt geëerd door de Duitsers.

Franklin Delano Roosevelt
Hij was tijdens de oorlog president van de Verenigde Staten. Toen hij op 12 april 1945 overleed werd hj opgevolgd oor Harry Truman.


S
Hjalmar Schacht
Duits Minister van economische zaken

Hannie Schaft
'Meisje met het rode haar'. Nederlands bekendste verzetsstrijdster.

Claus Schenk von Stauffenberg
Officier van de Wehrmacht, met anderen pleegde hij op 20 juli 1944 een aanslag op Hitler.

Baldur von Schirach
Leider van de Hitlerjugend

Hendrik Seyffardt
Seijffardt was generaal in het Nederlandse leger die collaboreerde met de Duitsers. Toen hij minister van Oorlog leek te worden in een kabinet onder leiding van Mussert werd hij op 5 februari 1943 in zijn huis neergeschoten door verzetsgroep CS-6. Een dag later stierf hij.

Arthur Seyss-Inquart
Oostenrijker die door Hilter werd aangesteld als Reichskommissar in Nederland omdat Mussert niet voldoende vertrouwd werd.
In 1946 werd hij tijdens het Proces van Neurenberg ter dood veroordeeld en opgehangen. Hij was zeer hard tegen Nederlandse burgers en direct verantwoordelijk voor de Jodendeportaties.

Otto Skorzeny
Oostenrijks SS-officier die een eenheid leidde die speciale opdrachten moest uitvoeren. Skorzeny stond bekend als een strateeg die altijd raad wist. Toen het imperium van Hitler op instorten stond werd Skorzeny door vele naziprominenten, hoogwaardigheidsbekleders en industriëlen benaderd om hun tegoeden voor na de oorlog te verbergen.
Skorzeny onderhield na de oorlog contacten met oud-nazi's via het ODESSA-netwerk. Daarnaast werkte hij ook voor de Egyptische president Nasser en de Argentijnse president Perón.
Hij is de ergste nazi van na de Tweede Wereldoorlog.

Aristides de Sousa Mendes
Redde duizenden Joden het leven.
Hij wordt gezien als de op een na grootste Jodenhelper tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wim Speelman
Verzetsman, hij werkte onder Van Randwijk bij Vrij Nederland, toen er onenigheid ontstond richtte Speelman Trouw op.

Albert Speer
Man achter de schermen, de architect van het Derde Rijk en minister van bewapening en daarmee een van de machtigste mannen van nazi-Duitsland.

Josef Stalin
Stalin was Secretaris-Generaal van de Russische Communistische Partij tijdens de oorlog wat betekende dat hij de machtigste man van het land was.

Chiune (Sempo) Sugihara
Hij hielp duizenden Joden aan een visum
Sugihara wordt gezien als de op twee na grootste Jodenredder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tina (Tineke) Strobos
Verzetsstrijdster in Amsterdam.


T
Jacoba van Tongeren
De enige vrouw die een verzetsgroep (Groep 2000) leidde.

Meinoud Rost van Tonningen
Rijke Nederlander in de top van de NSB. Hij wordt gezien als de grootste Jodenhater uit de jaren 40-45. Binnen de partij stond hij lijnrecht tegenover Anton Mussert, een strijd die Rost van Tonningen zou verliezen, maar waarna hij wel andere invloedrijke posities bekleedde. Hij pleegde zelfmoord voordat hij berecht kon worden.
Zijn vrouw, Florrie Rost van Tonningen, is tot aan haar dood in 2007 de holocaust blijven ontkennen.

Harry Truman
Hij was volgde op 12 april 1945 Franklin Delano Roosevelt op die toen overleed.

Sybren Tulp
Pro-Duitse hoofd-commissaris van politie in Amsterdam na de februaristaking.


V
Gerrit Jan van der Veen
Verzetsstrijder in Amsterdam.

Willem de Vlugt
Burgemeester van Amsterdam tijdens het eerste jaar van de bezetting. Hij werd opgevolgd door Edward Voûte die meer op de hand van de Duitsers was.

Edward Voûte
Burgemeester van Amsterdam tijdens de bezetting. Hij volgde Willem de Vlugt op die niet pro-Duits genoeg was aldus de Duitsers.


W
Raoul Wallenberg
Zweedse diplomaat die tienduizenden Hongaarse Joden redde. In januari 1945 werd hij door de Russen gevangen genomen, jarenlang is er aangenomen dat Raoul in een Russische cel heeft gezeten.
Hij wordt gezien als de grootste Jodenhelper tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Simon Wiesenthal
Wiesenthal overleefde twaalf concentratiekampen en stond na de oorlog bekend als nazi-jager, hij spoorde oorlogsmisdadigers op en bracht hen voor de rechter.
Hij overleed in 2005, een centrum en stichting dat zijn naam draagt bestaat nog en doet nog altijd onderzoek naar oud-nazi's.

Wilhelmina
Koningin tijdens de oorlog tot 1948.

Henri Winkelman
Generaal Winkelman was de hoogste bevelhebber van de Nederlandse strijdmacht toen de Duitsers op vrijdag 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. Tijdens de oorlog zat hij in een Duitse gevangenis.

Eduard Wirths
SS-er die de leiding had over de artsen in Auschwitz.


Z
Georgi Zjoekov
De belangrijkste Sovjetgeneraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ontzette Leningrad.

Jan Zwartendijk
Jan was consul in Litouwen en verstrekte 2.500 visa voor Joden, zo werd deze onbekend gebleven held een van de grootste Nederlandse Jodenredders tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Tenslotte

Dit beeld is verre van volledig, maar ik wilde in een redelijk korte opsomming een beeld geven van wanneer wat gebeurde en door wie het gebeurde. Ik merk bij mezelf dat ik maar weinig weet, dat moet voor jongeren nog vele malen minder zijn. Het verzetsmuseum en de ontsluiting van de archieven van Yad Vashem dragen bij tot besef.

Kijk voor een chronologische volgorde op deze pagina TIJDSLIJN TWEEDE WERELDOORLOG

En hier voor TERMEN TWEEDE WERELDOORLOG


Ben Verzet

Per e-mail kun je mij altijd een vraag stellen.
Email De Dokwerker (Ben Verzet)

Alle onderwerpen van De Dokwerker

Saving private ryan Dirty dozen Ingezonden In oorlog Februaristaking Wiedergutmachung Auschwitz charlatan Foute bedrijven Jaap van velzen Oorlogsdoden Nazis zuid-amerika Zwartboek Kipp Japanse schindler Katyn Interneringskampen amsterdam Jodenmanussie Berchtesgaden Joodse invalide Ns Gaarkeukens Amsterdammers Reguliersgracht Hendrik zeeman Ovenbouwers Linie crossers Nvm Fotos Schwabmunchen Patton Ben strik Rudolf hess Dodenherdenking Speech koning dodenherdenking 2020 Bart de kok Denemarken Cs-6 Lindemans kingkong Oorlogsverhaal leo Verkrachting Nieuws archief 08 Schindlers list Casa inalco Belastingen Het parool Bridge kwai Nieuws archief 06 Der untergang Conspiracy Overlevende auschwitz Bevrijdingsdag Burgemeester amsterdam wo2 Adressen Ggz Kamp amersfoort Russenoorlog George patton Great escape Jordaan oproer Raffle Diaspora Laatste woorden mussert Titus brandsma Meer kampen wo2 Westerbork Johan heesters Noorder begraafplaats Efraim zuroff Nieuws archief 01 Termen tweede wereldoorlog Francisco boix Kadaster Contact Velser affaire De bezem Waalsdorpervlakte Nederlandsindie C en a Columns tweede wereldoorlog Oproep Oorlogsverhalen Hortusplantsoen Lippmann rosenthal Yad vashem Odessa Jeane zwinkels Radio oranje Prins bernhard Nieuws archief 03 Schietpartij marnixstraat Voortvluchtige oorlogsmisdadigers Pontonbrug Frieda menco Klaas faber Oorlogsfilms Duits verzet Fusilladeplaats weteringcircuit Schietpartij 7mei amstelveenseweg Wally van hall Fritz bauer Boeren Bloeme evers-emden Darkest hour Putdeksels wandeling noord Oproep04 Project siege Inglourious basterds Goudroof Roma sinti Schaduwkade Niod Lodewijk ernst visser Tatra t87 Bontroof Base Harry verheij De aanslag harry mulisch Werkstuk Oorlogshelden Zalman gradowski Bevrijdingslinde Als twee druppels water Joden in de wereld Anton de kom Gustav weler Miep oranje Nsb Alwyn collinson Film bankier Imhoff Disclaimer Siert bruins Asterdorp Moos cohen Joodse spelling Videos Toneelstuk anne Kampen wo2 Hitlers laatste dag Paul de groot Kurt becher Pater bleijs Herman elteschool Rob cohen Portugese synagoge Documentaire dedokwerker Al hoesseini Hitler leeft Sonny boy Les heritiers Gemmeker Grebbeberg Gerrit van der veen Johan van hulst Walter suskind Jakiw palij Jodenhoek wandeling01 Unter bauern Aanleiding tweede wereldoorlog Bariloche Saint soldiers Erelijst gevallenen Kerkstraat Jo spier Hollandsche schouwburg Wo2 stakingen Oorlogsschade Kopgeld Staatsgreep De overval Kamp prins bernhard Verzetskruis Kunstroof Wilhelmus Rapenburgerstraat Februaristaking herdenking 2016 Getto Stalag17 Aanslagen op hitler Hitlerpensioen Artis Hans teengs gerritsen D-day 1945-1948 Onbekendegracht Hendrik koot Bom kinkerbuurt Vaticaan Bert vromen Rode kruis Demjanjuk Jan koopmans Rolls royce De dokwerker Joodse huizen Joop wolff Hollandia kattenburg Tonny van renterghem De dam Heinrich boere Rede wilhelmina 291943 Pieter gerbrandy Aanklacht wo2 Dries riphagen Stadsschouwburg Fusillaties rozenoord Erebegraafplaats Zwarte front Tijdlijn adolf hitler Bombardementen amsterdam Hans calmeyer Generaal winkelman Drie van breda Hell and back Longest day Klokkenroof Staalstraat Joodse raad Treblinka Sobibor film Bombardement rotterdam Max leons Karl donitz Verzetsmuseum amsterdam Medisch contact Raoul wallenberg Jodenhoek wandeling04 Elfstedentocht Boy striped Hitlers eigenaardigheden Zwaar water Mauthausen Wo2 schande Guns navarone Polen Jan zwartendijk Nieuws archief 05 Mokums Gebouw de bazel Jodenhoek wandeling03 Red house report Homos en nazis Aha Ravensbruck Nieuws archief 09 Buchenwald hek zandvoort Oorlogsmuseum The pianist Heydrich Jacques van tol Sink the bismarck Anne frank verraden Miep gies Vliegtuigcrash amsterdam noord Bureau opk Concentratiekampen Piet meerburg Vernietigingskamp Eva tas Adolf van nol Soldaat van oranje Beethovenstraat Duits bestuur Maria altmann Der hauptman Onderduikers Kolven Gedenkplaat bloemgracht82 De ijssalon Boys from brazil Bom vanderpek Huis annefrank merwedeplein Auschwitz herdenking Wo2 pamfletten Fout omstreden 1948 later Philip mechanicus Enigma Politie amsterdam Bet van beeren Eerste film tweede wereldoorlog Fotos kamp westerbork Canada vrijstaat voor nazis Tijdlijn tweede wereldoorlog Jonkheer roel Mussert Straatnamen tijdens wo2 Nieuwezijds voorburgwal Hongerwinter Oproep06 Eagle landed Albert speer Het grote gebod Nederlandsche unie Aktion reinhard Zweden Pastorale Neurenberg Hoffmann Schietpartij cs amsterdam Nazi-artsen Rosenstrasse Joseph kolkman Anne frank boom Nederlands indie Hans hirschfeld Kellys heroes Oorlogswinter Arbeitseinsatz Joep henneboel Martin bormann Ontjoden Kinderen wo2 Schaduw overwinning Bommen wo2 Marinus jansen Reglement vva Das boot Bommenkaart amsterdam Jodenkwartier U-boot Unbroken Verzetsmonument Fokker bombardementen Bloemgracht82 Matzes Ss vrouwen Joodse synagoge Wannsee Dagboek vervolg Goelag Nu of nooit Jom hashoa Piet nak Aanslag bevolkingsregister Ben verzet Jodentram Jacob luitjens Opsporing nazis Index Terdoodveroordeeld Klokkenluider Subkampen Wo2 overpijnzing Oorlogsverhaal frans Dossiers openbaar 2021 Dagboek anne frank Wo2 onderscheiding aanvragen Moffen Po box 1142 Barneveld groep Jazzverbod Ans van dijk Oproep03 Hannie schaft Auschwitz Theresienstadt Hermans hetbehoudenhuis Kamptaal Namen monument Tora Son of saul Geroofde meubels Tante truus Reve de avonden Kristallnacht Plaquette hb Frieda belinfante Cabr Westerweelgroep Nazis Tatoeage auschwitz Oproep07 Anne frank Plaats een steen Kamp vught Amsterdamse bos Hoofdrolspelers wo2 Amsterdam wo2 Marnixstraat Mengele Jaap kaas Jodenjacht Oranjevrijbuiters Pers tweede wereldoorlog Operation amsterdam Ajax Het verzet Wilhelmina Groep 2000 Negationisme Pieter menten Indische kwestie Lou jansen Ko stevense Jose bosma Davidster Fiets inleveren wo2 Cross of iron Oskar schindler Bob scholte Slobodan mitric Karl lueger Fosforbommen Hitler Marokkaanse joden Schietpartij dedam Riphagen Wahler gosdek Moffenmeiden Meisje met rode haar Oorlogsverhaal johan2 Begraafplaats oosterbeek arnhem Surinaamse joden Atoombommen japan Verzetsherdenkingskruis Annefrankstraat Noodgeld Bergen-belsen Vichy Casablanca Nieuws Walt disney Walter rauff Muziekroof Horst schumann Walter suskind film Loe de jong Oproep05 Jerrycan Mirjam ohringer Theo dobbe Zwitserland Karel bonnekamp Holocaust museum Nieuws archief 04 Aow oud gedienden Inval familie frank Nieuws archief 07 Sobibor Shalom Herdenkingen Adolf hitler Eduard veterman Valkyrie Oproep01 Hanns rauter Stadhoudersbrief Muhlberg Deutsche reichsbahn Aristides de sousa mendes do amaral e abranches Plein 40-45 As onderwijzerhof Scarlet black Illegale parool Majoor bosshardt Come and see Journalist venema Pp groep Tina strobos Mein kampf Zwarte soldaten Verlies nederlanderschap Oorlogsverhaal johan Nieuwe kerkstraat Defiance Josef thorak Duitse grond werd nederlands Willem sassen Duivenbrigade Abraham puls SHOAH documentaire Carlton hotel Boksschool olympia Brug te ver Huizenroof Karel walet Amsterdamse verzetshelden Oproep02 Oskar groning Silbertanne Ss nebenstelle Jojo rabbit Dachau Hermans damokles Atlas Jodenhoek wandeling02 Sociaal Realisme